İş Sağlığı Ve Güvenliği
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından sunulan hizmetlerimiz
Mobil Sağlık Hizmetleri
Yönetim Akademisi OSGB olarak mobil aracımızla; işitme testi(odiometri), SFT(solunum) testi, Akciğer grafisi, kan sayımı(hemogram), idrar tetkiki gibi hizmetlerimizi işyerinizde zaman kaybetmeden vermekteyiz.
Diğer Sağlık Personeli Hizmeti
Diğer sağlık personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri, ifade etmektedir. Güncel Mevzuatta Çok Tehlikeli işletmelerde işyeri hekimi ile birlikte çalışma zorunluluğu bulunan bu personellerin...
İşyeri Hekimliği
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği gereği çalışan sayısına ve işyeri tehlike grubuna iş güvenliği uzmanı istihdam etmek yada Ortak Sağlık Güvenlik birimlerinden hizmet almaları gerekmektedir. Yönetim Akademisi Ortak Sağlık Güvenlik birimlerinden hizmet almanın avantajları İşyeri hekimimiz Çalışma Bakanlığı İSG KÂTİP sisteminde kurumunuza atanmış ve onaylanmış İşyeri hekimidir. Sektörde deneyimli...
İş Güvenliği Uzmanlığı
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği gereği çalışan sayısına ve işyeri tehlike grubuna iş güvenliği uzmanı istihdam etmek yada Ortak Sağlık Güvenlik birimlerinden hizmet almaları gerekmektedir. Yönetim Akademisi Ortak Sağlık Güvenlik birimlerinden hizmet almanın avantajları İş güvenliği Uzmanımız Tehlike sınıfına uygun olarak Çalışma Bakanlığı İSG KÂTİP sisteminde kurumunuza atanmış ve...
Belgelendirme Hizmetlerimiz
Yönetim Akademisi Belgelendirme Hizmetleri
ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetimi
TS EN ISO 13485 standardı TS EN ISO 9001 standardı ve proses yaklaşımı modeli temel alınarak oluşturulmuş, Tıbbi cihazlar için özel şartlar içeren uluslar arası bir standardıdır. Bu Standard, bir kuruluş tarafından tıbbî cihazların tasarım ve geliştirme, üretim, tesis ve hizmeti ile ilgili hizmetlerin tasarım, geliştirme ve sağlanması için kullanılabilecek...
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Nedir? ISO; Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 100 kadar ülkenin oluşturduğu bir Uluslararası Standart Örgütü (International Standardization Organization )’dür. ISO 9001 Standardı beş yılda bir yenilenir. İlk defa 1987’de yayınlanmıştır. Daha sonra 1994, 2000 ve 2008 yıllarında üç defa yenilenmiştir. Son olarak 2015 yılında yenilenmesi nedeniyle...
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
Enerjinin giderek daha da büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir Yönetim Sistemidir. ISO 50001 Enerji Yönetimi Kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve...
ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi
ISO yakın dönemde yayınlanmış olan tüm yönetim sistemi standartlarını “Yüksek Seviye Yapı” adı altında yayınlamaya başladı. Revizyon gören tüm yönetim sistemleri bundan böyle Risk tabanlı yapıya sahip olacak. Standartların getirdiği risk yaklaşımını bir tüme varım felsefesiyle “Kurumsal Risk Yönetimi” çerçevesinde tüm kuruluşunuza uygulayabilmeniz için ISO 31000 size yol gösterecek bir...
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
Günümüzde, sadece çalışanlarıyla değil, müşterileri, iş ortakları ve hissedarlarıyla birlikte tanımlanan kurumlarda, bilginin korunmasına ve gizliliğine ilişkin güven ortamının yaratılması stratejik bir önem taşımaktadır. Yaşanan güvenlik sorunları, iş devamlılığını engellemenin yanı sıra, kurumların; pazar kaybına, müşteriler, iş ortakları ve hissedarlar karşısında güven yitirmesine neden olmaktadır. Bunların geri kazanılması, bunların yitirilmemesi...
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
21. asrın cevap aradığı soru insanın daha sağlıklı ve uzun ömürlü nasıl yaşayabileceğidir.  2000 yılıyla beraber başladığı kabul edilen bioekonomik dönemin bütün sektörün yeni arayışlarında etkili olacaktır. Her türlü doğal ya da yapay zararlı etkenlerin insandan uzak tutulması kaygısı bütün dünyayı yeni arayışlara ve düzenlemelere yönlendirmektedir. IATF 22000 Gıda ve...
ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
İş sağlığı ve iş güvenliği sanayileşme sonrası iş yerlerinde yaşanan kazalar ve ortaya çıkan meslek hastalıkları nedeniyle maddi ve manevi kayıpların yaşanmasıyla beraber ortaya çıkmış ve gün geçtikçe önem kazanmakta olan bir alandır. Günümüzde Devlet, Sivil Toplum Örgütleri, çalışanlar ve toplum tarafında işyerlerinde sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamının hazırlanması...
ISO 14001
Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. GLOBAL PAZAR VE SAYGINLIK Artık global pazarda var...
IATF 13485
TS EN IATF 13485 standardı TS EN IATF 9001 standardı ve proses yaklaşımı modeli temel alınarak oluşturulmuş, Tıbbi cihazlar için özel şartlar içeren uluslar arası bir standardıdır. Bu Standard, bir kuruluş tarafından tıbbî cihazların tasarım ve geliştirme, üretim, tesis ve hizmeti ile ilgili hizmetlerin tasarım, geliştirme ve sağlanması için kullanılabilecek...
IATF 10002
TS EN IATF 13485 standardı TS EN IATF 9001 standardı ve proses yaklaşımı modeli temel alınarak oluşturulmuş, Tıbbi cihazlar için özel şartlar içeren uluslar arası bir standardıdır. Bu Standard, bir kuruluş tarafından tıbbî cihazların tasarım ve geliştirme, üretim, tesis ve hizmeti ile ilgili hizmetlerin tasarım, geliştirme ve sağlanması için kullanılabilecek...
Danışmanlık Hizmetlerimiz
Konkordato Danışmanlığı – Rapor Yazımı
Konkordato hükümlerinden yararlanmak isteyen herhangi bir borçlu, icra mahkemesine gerekçeli bir dilekçe ve bir konkordato projesi verir ve bu projeye ayrıntılı bir bilanço, gelir tablosu ekle ve defter tutmaya mecbur şahıslardan ise defterlerinin durumunu bildiren bir cetvel istenir. Konkordato Proje Hazırlık Aşaması Konkordato için mahkemeye başvuran şirket konkordato projesi hazırlamak...
TSE Belgesi Danışmanlık Hizmetleri
Yönetim Akademisi TSE Belgelendirme Danışmanlık Hizmeti kapsamında firmaların TSE ürün belgelendirme süreçlerine, tse hizmet yeterlilik belgesi süreçlerini deneyimli danışmanları ile yürütmektedir. Fikri Haklarınızın Korunması Yıllar süren emeklerin sonucunda henüz ilk başlarda attığınız fikir tohumlarının bir ürüne dönüşmesi sonucu hem emek, hem bilgi olarak yoğun bir çalışmanın ürünü olarak ortaya yeni...
Sivil Savunma Planı Hazırlama Danışmanlığı
Sivil Savunma Planı Nedir? Sivil Savunma Planları işletmelerinizin ve çalışanlarınızın Acil Durumlar yaşanmadan önce önlem alınması gerekli konular hakkında eğitim ve araştırma yapılarak oluşturulan plana sadık kalarak, can ve mal güvenliğinin korunmasını amaçlayan etkin bir planlama organizasyonudur. Sivil Savunma Planı Zorunluluğu Hangi İşletmeleri Kapsıyor? Sivil Savunma Planlarının Oluşturulma zorunluluğu firmanın...
Stratejik Planlama Danışmanlığı
Günümüzde kurumlarımız ‘farklı’ olabildikleri oranda hayatta kalabileceklerdir. Globalleşen dünyada ‘farklı’ olabilmek, ancak özgün stratejiler üretebilmekten geçmektedir. Kurumların etkin stratejiler üretmesi ise, kurum elemanlarının stratejik bilinç sahibi olmasından geçer. Yönetim Akademisi Stratejik planlama Uzmanları kurumunuzda bu bilinci sağlayacak Stratejik düşünce eğitimi ile stratejinin giderek artan önemi , şirketlerde stratejik düşüncenin ne...
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
Yönetim akademisi Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları hem tehlikeli maddelerin kullanımından kaynaklanan riskleri azaltmak hem de yasal olarak sorun yaşamamanız için gerekli her türlü çalışmaları etkin olarak yapacaklardır. Yasal Mevzuat Tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden,...
Yönetim Danışmanlığı
Firmanızın Kurumsallaşması, gelişerek büyümesi, hataların azalması, müşteri memnuniyetini artırması, yasal şatları yerine getirmesi ve sürekli gelişmesi için aşağıda özet halinde sunduğumuz faaliyetleri kurumunuza sunarak rekabette ön plana çıkmanızı sağlayabiliriz. PROJE ÖZETİ Proje ekibinin belirlenmesi ve bu ekibe yapılacak çalışmalar hakkında eğitim verilmesi Kurumun mevcut durumunun analizi (İç denetimlerin yapılması) SWOT...
İş değerlendirme, Gruplandırma, Ücretlendirme sistemi Danışmanlığı
Yönetim Akademisi İş değerlendirme ve ücretlendirme sistemi danışmanlığı sonrasında adil bir ücretlendirme sistemi kurulmuş olacak, işin değerine, firmanıza katkısına göre ücretlendirme sistemi kurulacak, böylelikle çalışanlarınızın motivasyonu artacak, çalışanlar işlerini içselleştirmiş olacak ve çalışan sirkülasyonu önlenecektir. Aldığı ücretten memnun olan çalışan daha yüksek ücret almak için niteliklerini geliştirecek, daha fazla sorumluluk...
Tpm Danışmanlığı
Yönetim Akademisi Uzman TPM Eğitimcileri  ve  danışmanları sayesinde  kurumunuzda; hatasız, yüksek verimli ve   her defasında müşteri istek ve beklentilerini karşılayan bir sitem kurulacaktır. Bu sistem sayesinde; Verimlilikler etkin şekilde ölçülüp değerlendirilecek, Hedef gerçekleşme ve etkinlik ölçümleri yapılacak, Periyodik bakımlar etkin ve verimli şekilde yönetilecek, Önleyici bakım faaliyetlerinin düzenli şekilde yürütülebilmesi için...
Kurumsal Tanı Çalışması / Kurumsal Check-Up
Yönetim Akademisi kurumsal tanı çalışması danışmanlığı sonucunda; Firmanızın gelişerek büyümesini yavaşlatan, etkin ve verimli gelişimi engelleyen sistemsel, çalışan kaynaklı, yönetim kaynaklı, alt yapı kaynaklı, gelişmeye açık alanlarının belirlenecek, çözüm stratejileri oluşturulacak ve firmanın yasal şartlara uygun hale gelmesi sağlanacaktır. Kurumsal Chek-up Danışmanlık içeriği; İç denetimlerin yapılması Swot Analizi Mevcut durum Analizi raporlama Çözüm stratejileri...
Madencilik Hizmetleri
İçerik • Madencilik Danışmanlığı • Arazi Etütleri • Bilgi Dökümü Alınması • Ruhsat Müracaatlarının Hazırlanması • Maden Arama Projesi • Ön İnceleme Raporu • Ön Arama Faaliyet Raporu • Genel Arama Faaliyet Raporu • Detay Arama Faaliyet Raporu • İşletme Projesi Hazırlanması • Patlayıcı Madde Kullanım İhtiyaç ve Kapasite Raporu...
Elektriksel Ölçümler
Topraklama Ölçüm Raporu, CE Elektrik Güvenliği Testi, İzolasyon Testi,
Elektrik Güvenlik Testi
Hızla artan teknolojik gelişim, tüm çevrelerde sonu gelmez bir enerji ihtiyacını gereksinim kılmış, artan enerji ihtiyaçları ise elektrikli aletlerinin kullanım alanlarının yaygınlaşması, bu aletleri kullanan kişilerin korunması ihtiyacını doğurmuştur. Bununla birlikte enerjiyi sunan işletmeler sundukları hizmetlerin tam ücretini almayı, Elektrik hizmetini alan tüketiciler ise güvenli kullanım ve daha az ücret...
İzolasyon Testi Yalıtım Direnci Ölçümü
Çalışma ortamında Elektrik yüklü alanlar ve Elektrik yükü altında bulunmayan alanların, tesisin güvenli ve sürdürülebilir olması hususunda birbirinden yalıtılmış olması gerekir. İzolasyonun doğru biçimde gerçekleştirilmesi sonucunda can ve mal güvenliği korunmuş olur. Bu konulara ek olarak ise, elektrik ve elektronik ekipmanların izolasyonunun sağlanmış olması önemlidir. İlginizi Çekebilir: Topraklama Ölçüm Raporu...
Topraklama Ölçüm Raporu
Topraklama Ölçümü, Ortam Ölçümleri kapsamında gerçekleştirilen Topraklama Ölçümü hem can hem de mal güvenliğimizi sağlamasının yanı sıra kanuni olarak yaptırılması zorunlu bir hizmet birimidir. İşletmelerde bulunan topraklama çeşitleri Koruma Topraklaması İşletme Topraklaması Fonksiyon Topraklaması Yıldırıma Karşı Yapılan Topraklama şeklinde sıralanabilir,  Ancak Topraklamada günümüz şartlarında en güvenli sistem Eş Potansiyel Topraklama...
Bizden Haberler
Buraya başlık altındaki kısa açıklamanızı girebilirsiniz.
Temmuz 2018- Yönetim Akademisi Geleneksel Piknikte Buluştu
Her yıl düzenlenen Geleneksel Piknikte Yönetim Akademisi Ailesi 2018 yılında da buluştu, Hüseyin Demirgıran ve Özcan Toguç konuyla ilgili yaptıkları açıklamada : Her yıl ara ara yaptığımız bu etkinliklerde çalışanlarımızın aileleri ile birlikte Yönetim Akademisi Ailesini içselleştirerek bir bütün olduğumuzun bilincine vararak, Kurum içi Saygıya dayalı bir iletişim ağı kurmayı...
Temmuz Kaza Raporu Düzenleme Eğitimi
Ayda Otomotiv Genel Müdürü Aytekin Bey’in sunumuyla gerçekleştirilen kaza raporu düzenlemesi hk. küçük ama önemli bilgilerin paylaşıldığı sunumda çalışanlarımızın karşılaştığı kaza olaylarında raporu düzenlerken nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında açıklayıcı bilgilerle dinleyenlerin dikkatlerini çekti, Aytekin bey eğitimin sonuna doğru çalışanlardan gelen soruların yanıtlanmasıyla eğitimi tamamladı. Katkılarından dolayı Ayda Otomotiv Genel...
Yazılar
Çalışanlarımız tarafından derlenen yazılar
Yardımcı İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirmeleri Hk.
Bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni bir duyuru ile Yardımcı İGU Sözleşmelerinin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgilendirme yapıldı, aşağıda duyuru tam metnini görüntüleyebilirsiniz. Bakanlık Duyurusu 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 7...
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İş Güvenliği Önlemleri
26 Aralık 2003 tarihinde 25328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır. Günümüzde her işletmede muhakkak az yada çok kimyasal madde kullanımı olmaktadır. Kimyasalların doğru bir şekilde sınıflandırılması ve depolanması çok önem verilmesi gereken, zor bir konudur. Doğru depolamada sınıflandırma; kolay alev alabilen...
Şubelerimiz
Buraya başlık altındaki kısa açıklamanızı girebilirsiniz.
Bursa Merkez Ofis
Marmara Bölgesi Hizmet Noktamız Üçevler mahallesinde bulunan merkez ofisimiz, 2 Numaralı Metro hattı ile Ataevler metro istasyonunda inilerek Bursa (yeni) vergi dairesi başkanlığı binasının hemen arkasında Ofismer İş Merkezinde bulunmaktadır. Çalışanlarınızı işe başlatmadan önce ofisimize göndererek gerekli sağlık tetkikleri, Akciğer grafisi odyo (işitme testi) sft solunum fonksiyon testi ile beraber...
Bursa Nilüfer Şubesi
Odunluk Mah. Oyalı Sk. No: 15A/B Bursa adresinde bulunan Odunluk şubemiz, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri” Sunmaktadır.  
Manisa Şubesi
Ege Bölgesi Hizmet Noktamız 75.Yıl Mah. Vali Aziz bey Cad. No:11/A MANİSA adresinde Manisa ve Komşu illerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetini profesyönel kadrosu ile sunmaktadır.   İletişim Bilgileri Tel: 0 236 302 08 08 Faks: 0 236 302 08 09 GSM: 0 535 436 32 80 E Mail: manisa@yonetimakademisi.com.tr...
Trakya Bölgesi Hizmet Noktamız
Trakya Bölgesi Hizmet Noktamız Velikoy mh. Vatan CD. No 15-19b Çerkezköy Tekirdağ adresinde Tekirdağ ve çevre illerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri vermektedir. Tel: 0 532 734 48 04 Faks: – GSM: 0 549 507 54 11 E Mail: info@turktest.com.tr
Bilgi İşlem
Bilgi İletişim Teknolojileri, Yazılım, Donanım ve Mobil Uygulamalar hakkında faydalı bilgilerin yayınlandığı Bilişim Kategorisi, Günlük ve İş Hayatınızda işlerinizi kolaylaştıracak bilgilerin yayınlanacağı bir bölüm olması amaçlanmaktadır.
Dosya Adı Düzenleme Programı Ücretsiz
Elinizin altında bir dosya arşivi var ve bunları düzenlemeniz mi gerekiyor, tek tek düzenlemek çok uzun süre aldığı için sanırım bu konuyu epey bir süredir benim gibi erteliyorsunuz, basit bir yolla dosya isimlerinizi toplu, çoklu olarak düzenleyebileceğinizi biliyor muydunuz? Dosya Adı Düzenleme Programı Ne İşe Yarar Selamlar değerli arkadaşlar bu...
Healty – İBYS Yazılımı İSG Katip Kurum Güncelleme
Selamlar, bu yazıda Healty İşyeri Bilgi Yönetim Sistemi içerisine isg katipte bulunan kurumların nasıl içeri aktarıldığından bahsedeceğim, bu başlık aşağıdaki sorularla doğrudan ilgilidir. İSG Katip’te yeni atanan firmalarım var ancak Healty İBYS Yazılımı üzerinde göremiyorum. Tek tek kurum eklemek yerine isg katipte bulunan OSGB birimi tarafından İSG hizmeti sunulan tüm...
Online Ses ve Video Dönüştürme Sitesi “Ücretsiz”
İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi ile ilgili Manisa OSGB Şubemiz İş Güvenliği Uzmanlarından Adalet Hanım ile Program kullanımına ait 70 dakikaya yakın bir telefon görüşmesi yapmıştık, bu görüşmeyi bir eğitim videosu haline getirmek istedim, bunun için obs video editör programını kullanıyorum. İlginizi çekebilir: İSG Bilgi Yönetim Sistemi Nedir?...
İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi Hk.
Bugün, 26 Nisan tarihinde Manisa Osgb birimimiz İş Güvenliği Uzmanlarımızdan Adalet Hanım ile yaptığmız uzun bir  telefon görüşmesi olmuştu yaklaşık olarak 70 dakika sürmüştü, (Telefonumun mikrofonunda sorun olduğu için zorunlu olarak kulaklıklı mikrofon kullanıyorum, yoksa bu tarz durumlarda yanaklarımızın kıpkırmızı olduğunu (ısı yayılımından dolayı yandığını) hepimiz biliyoruz, bu kadar uzun telefon...
REFERANSLARIMIZ
Buraya başlık altındaki kısa açıklamanızı girebilirsiniz.