Kobi Danışmanlığı Eğitimi

Kobi Danışmanlığı Eğitimi

Eğitim Tanıtımı

KOBİ Danışmanı Seviye-6 Sınavı, KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit eden, çözüm önerileri getiren, yönlendirme ve tavsiyede bulunan KOBİ Danışmanlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, mesleki yeterliliklerini geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamalarına imkân sağlamak, eğitim sistemi ile sınav ve belgelendirme kuruluşlarına kaynak ve referans oluşturmak ve adaylara mesleğe ilişkin rehberlik sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

Kimler Başvurabilir

Sınava Girmek için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır. Halen KOBİ Danışmanı olarak çalışan veya bu alanda kariyer yapmayı planlayan herkes, mezuniyet veya tecrübe şartı olmaksızın başvurabilir.

Eğitim ve Sınav İçeriği

KOBİ Danışmanı Seviye-6 Sınavı, Teorik ve Performans Sınavı olmak üzere iki aşamada gerçekleşmektedir.

Teorik Sınav Konuları

 • A1/T1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite Ve Mesleki Gelişim (20 soru) Bakınız
 • A2/T1 İş Organizasyonu, Müşteri İlişkileri Ve Hizmet Öncesi Hazırlık (25 soru)
 • A3/T1-T2-T3-T4-T5 KOBİ Danışmanlığı Hizmetine İlişkin Süreçlerin Yürütülmesi
 • A3/T1 İşletme Yönetimi (30 soru)
 • Temel İşletme Kavramları,
 • İşletme Stratejileri,
 • Stratejik Yönetim,
 • İşletme Analizi vb.
 • A3/T2 Finans (20 soru)
 • Finansal Yönetim Kavramları,
 • Bütçe,
 • Finansal Tablolar,
 • Finansal Ve Ekonomik Analiz,
 • Yönetim Muhasebesi vb.
 • A3/T3 İnsan Kaynakları (20 soru)
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramları,
 • İstihdam Ve Çalışma Yönetimi,
 • Ücret,
 • Performans Yönetimi, vb.
 • A3/T4 Pazarlama ve Satış (20 soru)
 • Pazarlama Stratejileri,
 • Satış ve Satış Yönetimi
 • Müşteri Memnuniyeti
 • Pazarlama Araştırması Yöntemleri/Teknikleri Vb.
 • A3/T5 Üretim (20 soru)
 • Üretim Yönetimi Kavramları,
 • Süreç Yönetimi,
 • Kalite Yönetimi,
 • Lojistik Ve Tedarik Yönetimi vb.
Toplam 155 Soru

Performans Sınav Konuları

 • A3/P1 İşletme Yönetimi
 • A3/P2 Finans
 • A3/P3 İnsan Kaynakları
 • A3/P4 Pazarlama ve Satış
 • A3/P5 Üretim
Alanlarında,örnek olaya dayalı uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir. İletişim Bilgileri: Harun Seyhan egitim@yonetimakademisi.com.tr 0532 137 95 72

Adınız Soyadınız(gerekli)Bize Bir Mesajınız Var mı?

13 Kasım 2017
2.936 kez görüntülendi