1.Seviye Yangın Eğitici Eğitimine Detaylar İçin
Tıklayın

MSA(Ölçüm Sistemleri Analizi Eğitimi)

MSA(Ölçüm Sistemleri Analizi Eğitimi)
MSA Eğitimi, otomotiv sistemleri içerisinden yer alan en önemli modüllerden birisidir. MSA Eğitimi ile yani ölçüm sistemleri analizi ile firmalar ölçüm cihazları ile gerçekleştirilen cihazların doğruluğunu kontrol edebilmekte ve sürdürülebilir bir ölçüm sistemleri oluşturmaktadır. Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA) ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde yeni ürünün devreye alınması aşamalarında; müşterinin belirlemiş olduğu kritik karakteristiklerin doğru ölçüldüğünü garanti etmek ve seri imalata alınmış ürünlerin ölçümleri sırasında kullanılan ölçüm sistemlerinin yetkinliğini analiz etmekte kullanılan bir yöntemdir. Eğitim kapsamında, ISO/TS 16949:2009 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde ortaya konulmuş olan Tekrarlanabilirlik, ve Yeniden Üretilebilirlik (GRR) testi ile uygulamalı olarak Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA) etraflı olarak ele alınmaktadır. EĞİTİMİN HEDEFİ İşletmelerde derecelendirme, değerlendirme veya kalitelendirme amacı ile kullanılan ölçüm sisteminin güvenirliliğinin tespit edilmesi, analizler sonunda ölçüm sisteminde iyileştirme fırsatlarının ortaya çıkartılması için izlenecek yöntem seçimi konusunda katılımcıları bilinçlendirmek. EĞİTİM İÇERİĞİ
  • Veri tiplerinin tanımlaması, • Niteliksel ve niceliksel veriler için ölçüm sisteminin kurgulanması, • Ölçüm sistemlerini değerlendirme yöntemleri, • Ölçüm sisteminin analizi, • Niceliksel veriler için ölçüm çalışması çalıştayı, • Niteliksel veriler için ölçüm çalışması çalıştayı.
12 Eylül 2017
340 kez görüntülendi