Proje Yönetimi Eğitimi

Proje Yönetimi Eğitimi
Eğitimin Amacı Proje yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen katılımcılara uluslararası kabul görmüş Project Management Institute (PMI®) metodolojisi çerçevesinde proje yönetim süreçlerini, bilgi alanlarını, proje yönetim standartlarını, önemli araç ve tekniklerini aktarmayı ve örnekler ile uygulamayı amaçlar. Eğitim Program İçeriği Program sonunda katılımcılar proje yönetim süreçleri konusunda derin bilgi ve beceriye sahip olacaklar, aynı zamanda proje yönetim metodolojilerini uygulayacak vizyonu elde edeceklerdir. 1.Bölüm | Proje tanımları 1.1 Proje Tanımı 1.2 Projenin Ömrü 1.3 Proje Yönetimi Nedir? 1.4 Proje Yönetimi Organizasyon Biçimleri 1.5 Proje Yöneticisinin Kimliği 1.6 Etkili Proje Yönetimi 1.7 İşlemlerin Tanımlanması 1.8 İşlem Sürelerinin Tahmini
  1. Bölüm | Proje Planlaması
2.1 Proje Şebekeleri 2.2 Proje Çizelgelemesi 2.3 PERT Metodu 2.4 En az Maliyetleme 2.5 Proje kaynak yönetimi 2.6 Örnek olaylar & Uygulama 2.7 Proje Risk Yönetimi
  1. Bölüm | Proje Takibi ve Kontrolü
3.1. Proje Takibi 3.2. Proje Kontrolü   3.3. Proje Değerlendirmesi Eğitim Saati: 12 saat
13 Eylül 2017
874 kez görüntülendi