SPC EĞİTİMİ

SPC EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Üretim Proseslerinin kontrol altında tutulabilmesi ve iyileştirilebilmesi için, istatistiksel tanımların ve yöntemlerin işletmelerde uygulanması. Eğitim İçeriği:

 • İPK nedir? Neden İPK ugulanır?
 • Değişimin tanımlanması ve sınıflandırılması
 • Veri toplama
 • İstatistik Teknikler
 • Pareto Analizi
 • Pratik Çalışma
 • Histogram
 • Serpilme Diyagramı
 • Gruplandırma
 • Normal Dağılım
 • Proses Çıktılarının % Tahmini
 • Makine Yeterlilik Analizi
 • Proses Yeterlilik Analizi
 • Nicelikler İçin Kontrol Kartları
 • IX-MR Kartı
 • X-R Kartı
 • X-S Kartı
 • Pratik Çalışma
 • Nitelikler İçin Kontrol Kartları
 • P Kartı
 • nP Kartı
 • UKartı
 • CKartı
12 Mart 2018
206 kez görüntülendi