TPM – Toplam Üretken Bakım Eğitimi

TPM – Toplam Üretken Bakım Eğitimi
TPM – Toplam Üretken Bakım (Total Productive Maintenance) üretimin devamlılığını sistematik bir şekilde sürdürülebilir hale getirmek için kullanılan bir Yalın Üretim Tekniğidir. Makina, ekipman, prosesler ve calışanların verimliliğini arttırmayı ve stabil tutmayı amaçlayan TPM sistemi şirket karlılığını ve değer katmayı hedefler. TPM Eğitimi ekipmanların en üst seviyedeki kondisyonda ve arızi duruşları buna bağlı üretim kayıplarını azaltmaya odaklanır.   EĞİTİM İÇERİĞİ
 • Yalın (Lean) ve Prensipleri
 • VA/NVA kavramları, Değer Akışı
 • OEE, OAE, TEEP Kavramları
 • TPM’in Tarihsel Gelişimi
 • 5S Görsel Fabrika
 • Planlı Bakım
 • Kestirimci Bakım
 • Odaklanmış Gruplar
 • Eğitim
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Erken Ekipman Yönetimi
 • Kalite Bakım (Hinshitsu-hozen)
 • Otonom Bakım Similasyonu (Uygulama)
  • Temizlik ve Kontroller
  • Problemlerin Giderilmesi
  • Geçici Standartlar
  • Genel Kontroller
  • Otonom Kontrol
  • Standardizasyon
  • Tam Otonom Bakım
 • TPM Ofis
 • TPM Kick-off
  Katılımcı Profili : TPM uygulamasını kuracak, sürdürebilirliğini sağlayacak her seviyeden yönetici ve teknisyenler. Eğitim Süresi : 2 gün
14 Eylül 2017
260 kez görüntülendi