Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

Diğer sağlık personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri, ifade etmektedir. Güncel Mevzuatta Çok Tehlikeli işletmelerde işyeri hekimi ile birlikte çalışma zorunluluğu bulunan bu personellerin çalışma süreleri de aynı yönetmelikte tanımlanmıştır. Buna göre Çok Tehlikeli sınıfta yer alan bir işletmede Diğer Sağlık Personeli

 • 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.
 • 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.
 • 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika

olarak görevlendirilmesi gerekmektedir.

Yönetim Akademisi Ortak Sağlık Güvenlik Birimi bünyesinde bulunan, alanında tecrübeli ve Sertifika sahibi Diğer Sağlık Personeli Ekiplerimizle işletmeleriniz de güvenle çalışmanıza katkı sunuyoruz.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında İşyeri Hekimi çalıştırmak zorunda olan her işletme ayrıca Diğer Sağlık Personeli de çalıştırmak zorundadır. 01.07.2017 tarihinden itibaren  Diğer Sağlık Personellerinin ‘de Belge sahibi olmaları gerekmektedir, Diğer Sağlık Personeli Belgesi olmayan personellerle İSG Katip üzerinden işyeri ve personel sözleşmesi imzalanmayacaktır.

[safir_descriptionbox color=”kirmizi” header=”Diğer Sağlık Personeli Hizmetlerimizden Yararlanın” content=”Çok Tehlikeli İşletmelerde sayıya bağlı çalıştırma zorunluluğu bulunan Diğer Sağlık Personeli hizmetlerimizden yararlanmak isterseniz aşağıda bulunan iletişim formu, mail yada telefon üzerinden bizimle iletişim kurabilirsiniz.” icon=”ok”]

Fiyat Taleplerinizle ilgili aşağıdaki iletişim bilgilerinden bizimle görüşebilir yada hizmet talep formuna iletişim bilgilerinizi bırakarak size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.

İletişim Bilgileri

 • info@yonetimakademisi.com.tr
 • 0551 254 56 38
 • 0532 137 95 72

Hizmet Talep Formunu Doldurmak için Tıklayın

Diğer Sağlık Personelleri, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Madde 16 ve Madde 19’da belirtilen şartlara göre çalışırlar, aşağıda bu maddelerle ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

Diğer Sağlık Personelinin Görevleri

MADDE 16 – (1) Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.

(2) Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

 • a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
 • b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
 • c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.
 • ç) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
 • d) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
 • e) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
 • f) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
 • g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri

MADDE 19 – (1) Diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

 • a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.
 • b) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.
 • c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.

(2) Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.
(3) Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.

 

bursa osgb firmaları

Yönetim Akademisi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Yönetim Akademisi 2013 yılı şubat ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan yetki ile birlikte Bursa, Manisa ve Tekirdağ ‘da bulunan 3 şubesi ile Türkiye’de 17 ilimizde İş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermeye başlamıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği İhtiyaçlarınız için tüm kapıdan tek çözümler sunan işletmemiz, İSG mevzuatı zorunlulukları ile ilgili ihtiyacınız olan tüm hizmetleri karşılamaktadır.

Sizde iş sağlığı ve güvenliği ihtiyaçlarınız ile ilgili detaylı bilgi almak ve isg konusunda sorun yaşamamak istiyorsanız. Binlerce mutlu müşterimizden biri olabilirsiniz.

Aşağıda başvuru formunu doldurarak sizi aramamızı sağlayabilir, açıklama kısmında almak istediğiniz hizmetlerimiz hakkında bizleri bilgilendirebilirsiniz. Hizmetlerimiz ve hizmet verebildiğimiz şehirler hakkında detaylı bilgiye formun devamında ulaşabilirsiniz.

 

SUNDUĞUMUZ HİZMETLER

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti

 • Çok Tehlikeli işletmelerde çalışan başına 40 dakika (A yada B sınıfı) İş Güvenliği Uzmanı
 • Tehlikeli işletmelerde çalışan başına 20 dakika (A, B yada C sınıfı )  İş Güvenliği Uzmanı
 • Az Tehlikeli, işletmelerde çalışan başına 10 dakika (A, B yada C sınıfı )  İş Güvenliği Uzmanı

bulundurmanız gerekmektedir. Yönetim Akademisi OSGB bünyesinde bulunan  İş Güvenliği Uzmanı çalışma arkadaşlarımızı işletmelerinizde görevlendirerek, kanuni zorunluluklarınızın yanında işletmenizdeki potansiyel tehlikelerin belirlenerek çalışan sağlığı ve güvenliği konusunda yetkin çalışmalarımızla iş ortamlarınıza değer katıyoruz.

İş Yeri Hekimliği

 • Çok Tehlikeli işletmelerde çalışan başına 15 dakika
 • Tehlikeli işletmelerde çalışan başına 10 dakika
 • Az Tehlikeli, işletmelerde çalışan başına 5 dakika

İşyeri Hekimini işletmenizde göstermeniz gerekmektedir. Yönetim Akademisi bünyesinde bulunan İş Yeri Hekimi çalışma arkadaşlarımızı işletmelerinizde görevlendirebiliriz.

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.
  Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.

Diğer sağlık personeli hizmeti İş Güvenliği hizmetinden ayrı olarak sadece Çok tehlikeli işletmelerde bulundurulması zorunludur. Buna ait değerleri de yukarıda görebilirsiniz. İşletmenizin ihtiyaçları doğrultusunda Diğer sağlık personeli ihtiyacını da temin edebiliyoruz.

İşe Giriş Muayeneleri

İşletmenizde işe başlayacak çalışanlarınızın işe giriş muayeneleri Ofisimizde gerçekleştirilmektedir, Akciğer Grafisi, Odyo Testi, Kan Testleri, Yönetim Akademisi Laboratuvarlarında yetkin personelleri ile gerçekleştirilmektedir.

Yangın Eğitimi

 • Çok Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde 30 Çalışanda Bir Kişi
 • Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde 40 Çalışanda Bir Kişi
 • Az Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde 50 Çalışanda Bir kişi

yangın söndürme eğitimi / yangın söndürme sertifikası almış personel bulundurmak zorundadırlar. Yetkin eğiticilerimiz ile çalışanlarınızın acil durumlarda müdahale yeteneği kazandırarak bu sertifikayı müşterilerimize sunuyoruz.

İlkyardım Eğitimi

 • Çok Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde 15 Çalışanda  Bir Kişi
 • Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde 20 Çalışanda Bir Kişi
 • Az Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde 30 Çalışanda Bir kişi

ilkyardım eğitimi / ilkyardım sertifikası almış personel bulundurmak zorundadır. Yönetim Akademisi Sağlık Bakanlığından onaylı İlkyardım Eğitim Merkezimizde çalışanlarınızın Acil Durumlarda yardıma muhtaç kişilerin güncel ilkyardım teknikleri ile ilk müdahalelerini gerçekleştirebilecek seviyede personellerinizi eğitmektedir.

Periyodik Kontroller

İşletmenizde bulunan kaldırma araçları (forkliftler, vinçler, liftler, personel kaldırıcıları), basınçlı kaplar, buhar kazanları gibi patlama, kopma, düşme gibi tehlikesi bulunan makine ve araçlarınızın periyodik kontrol hizmetlerini gerçekleştirerebiliriz.

HİZMET SUNDUĞUMUZ İLLER

BursaİzmitDenizliEdirne
KütahyaBilecikAydınTekirdağ
BalıkesirİzmirUşakÇanakkale
YalovaManisaİstanbulKırklareli
Adapazarı

Taleplerinizle ilgili aşağıdaki iletişim bilgilerinden bizimle görüşebilir yada hizmet talep formuna iletişim bilgilerinizi bırakarak size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.

İletişim Bilgileri

 • info@yonetimakademisi.com.tr
 • 0551 254 56 38
 • 0532 137 95 72

Teklif ve Bilgi Almak İçin Tıklayın