Yönetim Akademisi Kurumsal Eğitimlerine Devam Ediyor

Son olarak belediyeye bağlı Osmangazi Kültür İşletmelerinde Osmangazi Kültür İşletmelerine bağlı olarak çalışılan restoran çalışanlarına protokol eğitimleri verildi.Protokol eğitiminde kişilerin kişisel gelişimlerine büyük fayda sağlanmakta.

Eğitim içerikleri şu başlıklar olarak tasarlanmıştır ;

 • Protokol kavramının önemi ve tarihçesi
 • Protokol konuları ve uygulama alanları
 • Protokol de temel kurallar
 • Makam protokolü
 • Hitap şekilleri
 • Taşıt protokolü
 • Kurumsal törenler
 • Yazışma protokolü
 • Davet protokolü
 • Protokol ve davranış kuralları
 • Kıyafet protokolü ve giyim kuralları
 • Yemek protokolü ve yemek kuralları
 • Resmi ve sosyal ortamlarda konuşma
 • Kamusal ve sosyal davranış esasları
 • Hitap,selamlama,tanıma ve tanıştırma
 • Tokalaşma,hediye ve çiçek sunma
 • Kabul etme genel saygı ve nezaket kuralları

Konkordato Danışmanlığı – Rapor Yazımı

Konkordato hükümlerinden yararlanmak isteyen herhangi bir borçlu, icra mahkemesine gerekçeli bir dilekçe ve bir konkordato projesi verir ve bu projeye ayrıntılı bir bilanço, gelir tablosu ekle ve defter tutmaya mecbur şahıslardan ise defterlerinin durumunu bildiren bir cetvel istenir.

Konkordato Proje Hazırlık Aşaması

Konkordato için mahkemeye başvuran şirket konkordato projesi hazırlamak ve konkordato talebine, proje ile birlikte bazı belgeleri de eklemek zorundadır. Bu belgelerden en önemlisi, konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemele olduğunu gösteren finansal analiz raporları ve dayanakları rapordur.

Deneyimli personellerimizle konkordato süreciniz kolaylaşır

Yeminli Mali müşavirlerimiz ve Şirket Avukatlarımız tarafından hazırlanacak bu rapor ile mahkemeden sorunsuz Konkordato almanız kolaylaşacaktır.

TSE Belgesi Danışmanlık Hizmetleri

Yönetim Akademisi TSE Belgelendirme Danışmanlık Hizmeti kapsamında firmaların TSE ürün belgelendirme süreçlerine, tse hizmet yeterlilik belgesi süreçlerini deneyimli danışmanları ile yürütmektedir.

Fikri Haklarınızın Korunması

Yıllar süren emeklerin sonucunda henüz ilk başlarda attığınız fikir tohumlarının bir ürüne dönüşmesi sonucu hem emek, hem bilgi olarak yoğun bir çalışmanın ürünü olarak ortaya yeni bulduğunuz bir ürün yada yeni bir fikir sizlere yeni fırsatlar oluşturmak için oluşumunu tamamlamış olur.

TSE Belgelendirme Danışmanlığı

Yeni ürününüzün yada fikrinizin, geçerliliği olan kurum ve kuruluşlarca tanınması ve ürününüz üzerinizdeki hakların yasal şartlarla bağlanması amacıyla işletmeler yada kişiler bu ürün, buluş, fikri mülkiyetlerinin korunması amacıyla belgelendirme süreçleri yürütürler. Dünyanın her bölgesinde çeşitli kuruluşlarca yerine getirilen ürün yada hizmet yeterliliği belgesi Türkiye’nin saygın Belgelendirme kuruluşu olan TSE tarafından gerçekleştirilmektedir.

Siz Yeni Buluşlarınıza Zaman Ayırın

Yönetim Akademisi sizler için hayati önem taşıyan yeni buluşlarınız da fikri ve sınai mülkiyet haklarınızı yasal koruma altına alacak olan TSE Belgelendirme süreçlerini kolay ve hızlı yönetmenize katkı sağlayacaktır. Profesyönel bir destek ve zaman gerektiren belgelendirme süreçlerinde Yönetim Akademisinin işinde deneyimli personelleri tarafından süreç daha hızlı ve sizleri süreç içerisinde daha rahat hareket etmenizi sağlayacak ve sizde yeni ürünleriniz ile ilgili çalışmalarınıza devam edebileceksiniz.

TSE Belgelendirme Danışmanlığı Firmaları

Yönetim Akademisi Deneyimli Danışmanları ile TSE Ürün Belgelendirme ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi süreçlerinizi başarıyla ve kolaylıkla sonuçlandırmanızı sağlayacaktır.

ISO 18001’den 45001’e Geçiş Eğitimi

Eğitimin Amacı :

Dünya genelinde İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan uygulamaların bir standardizasyon altına alınması çalışmaları 1999 yılında OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi ile cisim bulmuş ve günümüze kadar yaygın olarak kullanılmaktaydı, 2007 yılında yaşanan köklü revizyon haricinde bir yenilemeye gidilmeyen standartta, Hem İş Sağlığı ve güvenliği alanındaki gelişmeler ve bu gelişmeleri tetikleyen teknolojik ilerlemeler sebebiyle ISO tarafından belirlenen yeni üst seviye standart yapısı ISO 45001 adıyla duyuruldu.

ISO 45001 ile İSG Alanında Yeni Uygulamaları İşletmenize Uyarlayın.

Bu eğitimle birlikte ISO tarafından yayınlanan en üst seviye İSG Standartlarını işletmenize uyarlayabilirsiniz. İşletmelerde yaşanan ölüm/yaralanma sonuçlarına varan iş kazalarının önüne geçebilirsiniz.

Düzenlediğimiz eğitimler ile OHSAS 18001’ den ISO 45001’ e geçiş sürecinizi hızlandıracak ve standartları uygularken karşılaştığınız sorunları aşmak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Grup Çalışması

Saha ziyareti ve firma ihtiyaçlarına göre grup çalışması yapılacaktır.

Eğitimin Süresi :

Eğitim Süresi 8 Saat

Kimler Katılabilir :
 • ISO 45001 geçişinin planlanması, uygulanması, sürdürülmesi, yönetilmesi veya tetkik edilmesine dahil olan tüm süreç sahipleri
 • Tüm personel

*Eğtimin tüm süreçlerine katılım gösteren öğrencilerimize Yönetim Akademisi tarafından katılım sertifikası verilecektir.

Duygu Odaklı İletişim Teknikleri Eğitimi

1.Bölüm : Amigdala Etkisi

Eğitimin Amacı  : Katılımcıların, duygularını tanımalarını, duyguların rehberliğinden yararlanmalarını, olaylara ve durumlara farklı açıdan bakmalarını sağlayarak içsel yaşam kalitelerini yükseltmek.

Katılımcı Profili  : Duygularını tanımak, duygusal farkındalık kazanarak bakış açısını değiştirmek isteyen herkes.

Eğitim Süresi      : 3 Saat

Eğitimin İçeriği  :

 • Duyguların fizyolojik oluşumu
 • Amigdala
 • Düşünce – Duygu – Davranış süreci
 • Olumsuz duyguların enerjisini olumluya çevirebilmek
 • Duygu yönetimi yol haritası
 • Tepkili olmak – Etkili olmak

 

 1. Bölüm: İletişim Tercihleri

Eğitimin Amacı  : Kişilerarası düşünce ve duygu alışverişinde bulunurken, zorlayıcı şartlar altında bile, iletişim sanatını uygulayarak, olumsuz davranışlar yerine olumlu davranışları kullanma yollarını göstermek.

Katılımcı Profili  :

İnsanlarla yapıcı iletişim kurarak, kazan – kazan anlayışı çerçevesinde isteyen herkes.

Eğitim Süresi      : 4 Saat / 1 Gün

Eğitimin İçeriği  :

 • Katılımcıların iletişim tercihlerinin analiz edilmesi.
 • Kişilerin iletişim tercihlerine uygun davranmak.
 • Davranış envanteri
 • Sözsüz mesajları okuyabilmek
 • İletişimde duyabilmek, görebilmek ve anlayabilmek.
 • İletişimde soru sorabilmek.
 • Zor iletişim durumlarıyla başa çıkabilmek.
 • Empatinin gücü
 • Sen Dili – Ben dili mesajları

İletişim Bilgileri

 • info@yonetimakademisi.com.tr
 • 0545 330 79 44
 • 0551 254 56 38

Teklif ve Bilgi Almak İçin Tıklayın

Elektrik Güvenlik Testi

Hızla artan teknolojik gelişim, tüm çevrelerde sonu gelmez bir enerji ihtiyacını gereksinim kılmış, artan enerji ihtiyaçları ise elektrikli aletlerinin kullanım alanlarının yaygınlaşması, bu aletleri kullanan kişilerin korunması ihtiyacını doğurmuştur. Bununla birlikte enerjiyi sunan işletmeler sundukları hizmetlerin tam ücretini almayı, Elektrik hizmetini alan tüketiciler ise güvenli kullanım ve daha az ücret ödemeyi amaçlar hale gelmiştir. Bu sebeple de elektrik hizmetini sunan işletmeler daha hassas ve güvenirliliği sağlanmış sayaçlar kullanmaya başlamışlardır.

Elektrik Güvenliği Testi, CE Belgesi

Tüketiciler çalışma ortamı ve ev ortamında, insan sağlığını olumsuz etkileyecek seviyede yüksek seviyelerde Elektrik yüküne sahip cihazlarla çalışma yapmaktadır. Buralarda yaşanan sorunlar ciddi yaralanma ve ölümlere neden olabileceği için, Çalışanlarının güvenliği amacıyla işverenler Elektrik Güvenlik Testleri ile CE Belgesini temin ederek Elektrik Güvenlik Test cihazları kullanılarak yapılan ölçümlerle bu cihazların güvenilir olduğunu belgelendirmeleri ve çalışanlarının bu cihazlarda güvenle çalışabileceği konusunda gerekli çalışmaları yapmakla görevlidir.

İlginizi Çekebilir: İzolasyon Testi, Yalıtım Direnci Hizmetimiz Hakkında Detaylı bilgi almak isterseniz linke: Yalıtım Direnci tıklayabilirsiniz

CE işareti boyut değişikliği ancak ilgili oranlara sabit kalınarak yapılabilir. Resimde bu oranlara ait bilgileri görebilirsiniz.

CE Belgesi, Elektrik Güvenlik Testi Ne İşe Yarar?

 • CE Belgesi, Piyasaya sürülen ürünlerin Avrupa Birliği Pazarına uygun oluğunun belgelendirilmesi olayıdır.
 • CE Belgesi bir ürünün AB pazarında serbest dolaşım hakkına da sahip olur.
 • Ürünleri CE Belgesine taşıyan ise standartlar tarafından belirlenen yeni yaklaşım kararnameleridir.
 • Yayınlanan standartlar, Tüketicilerin can güvenliklerinde asgari özellikler belirtilmiştir. Bu şartları taşımayan ürünlere Ce Belgesi “CE İşareti” vurulması yasaktır.
 • Eğer yasak olmasına rağmen bir ürüne CE İşareti vurulmuşsa bu durumda cezai yaptırım olarak ürünlerin piyasadan toplattırılması kararı uygulanabilmektedir.

Elektrik Güvenlik Testi, CE Belgesi  Makine Üreticilerini Yakından İlgilendirmektedir.

Standartlaşma süreçleri Üretim “Makina” Sektörü ile ilgili olarak EN 60204-1 ve Beyaz Eşya Üretim Sektörünü kapsayan EN 60335 standartları ile , CE işareti basılı tüm ürünlerin Elektrik aksamlarını test edilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur.

Elektrik Güvenlik Testlerinin Raporlanması

Elektriksel Güvenlik Testlerin Ürünler üzerinde kontrolü kadar önemli bir başka husus ise CE Belgesi ile ilgili ölçüm sonuçlarının raporlanarak bu sonuçların standartlara uygunluğunun sayısal hale getirilmesidir.

Makine Üretiminde kullanılan Ekipmanlarda CE Belgesi Olması Yeni Üründe CE İşareti Vurulması sonucunu doğurmaz.

Her iki standartta da “EN 60204-1, EN 60335″ yapılması gereken bu testler temelde aynı olsada test süreçleri ve uygulama değeri açısından farklılık taşımaktadır. Genelde üretilen makinalarda kullanılan ekipmanların CE işareti bulunması, imal edilen makineye CE İşareti basılması için yeterli olduğu görüşü bulunmaktadır. Bu işlemlerde, üretim amacıyla kullanılan ekipmanlar CE İşareti bulunsa da; Üretilen bu yeni ürüne CE İşareti uygulanamaz. İmal edilmiş yeni ürünün CE İşaretini almaya hak kazanması için standartlardaki süreçler işletilmeli ve denetimin başarılı sonuçlandırılması sonucunda CE İşaretinin vurulması gerekmektedir.

 

Elektrik Güvenlik Testi EN60204-1 Standardının Kapsadığı Makine Listesi

EN60204-1 (Makinelerde Güvenlik-Makinelerin Elektrik Donanımı, Bölüm1-Genel Kurallar) 

 • Metal işleme makineleri
 • Plastik ve Lastik Makineleri
 • Ağaç işleme makineleri
 • Montaj makineleri
 • Gıda makineleri
 • Baskı, Kağıt ve karton makineleri
 • Saç işleme Makinleri
 • Ambalaj makineleri
 • Tekstil makineleri
 • İnşaat makineleri
 • Kaldırma makineleri

Yukarıda belirtilen makinelerin panolarında ise aşağıdaki testlerin yapılması gereklidir.

İzolasyon Testi  kullanılan ürünlerin yalıtım değerlerinin kontrolünü, Panoda  Faz, Nört ve Koruma (PE) iletkenlerinde ölçülür. 500 V DC < 1M Omega değerinde olmalıdır.

Tüm bu yazıyı incelediğimizde Üretim sektöründe hem çalışanlarınız hemde ürünlerinizi sunduğunuz son kullanıcılar için hayati önem taşıyan Elektriksel Güvenlik Testleri ve buna bağlı, Yüksek Gerilim Testi, Kaçak Akım Testi, Topraklama Ölçümü İzolasyon Direnci Testi gibi konularda profesyönel destek almak isterseniz aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgileri

 • info@yonetimakademisi.com.tr
 • 0551 254 56 38

Teklif ve Bilgi Almak İçin Tıklayın

İzolasyon Testi Yalıtım Direnci Ölçümü

Çalışma ortamında Elektrik yüklü alanlar ve Elektrik yükü altında bulunmayan alanların, tesisin güvenli ve sürdürülebilir olması hususunda birbirinden yalıtılmış olması gerekir. İzolasyonun doğru biçimde gerçekleştirilmesi sonucunda can ve mal güvenliği korunmuş olur. Bu konulara ek olarak ise, elektrik ve elektronik ekipmanların izolasyonunun sağlanmış olması önemlidir.

İlginizi Çekebilir: Topraklama Ölçüm Raporu Hizmetlerimiz Hakkında da bilgi almak isterseniz, Şu Linke Topraklama Ölçüm Raporu tıklayabilirsiniz.

İzolasyon Direnci Ölçümleri

İzolasyon direnci ölçümü olarak bilinen, yalıtım testi, yalıtım ölçümü isimleriyle de adlandırılan yalıtım testi DC gerilimin dielektrik  ekipmana uygulanması ve di-elektrik ekipmandan geçen akımın ölçülmesi işlemidir. Ölçülen akım ve gerilimde Direnç değerleri Ohm Kanununa göre hesaplanmaktadır.

İzolasyon, Yalıtım Direnci Yapılması Gerekli Alanlar

 • Elektrik motorları
 • Jeneratörler
 • Trafo ve elektrikli cihazların yalıtkan kısımları ve Kablolar

İzolasyon, yalıtım direnci ne kadar büyük çıkarsa kullanmakta olduğunuz sistem o kadar güvenlidir.  Tersi bir durumda ise bu cihazlar asla kullanılmamalı, izolasyon çalışması yapılarak, yalıtkanı değiştirilmeli ve aksiyon tamamlandıktan sonra ölçüm tekrarlanarak değerler kontrol edilerek, çalışmaya başlatılmalıdır.

 

İletişim Bilgileri

 • info@yonetimakademisi.com.tr
 • 0551 254 56 38

Teklif ve Bilgi Almak İçin Tıklayın

Topraklama Ölçüm Raporu

Topraklama Ölçümü, Ortam Ölçümleri kapsamında gerçekleştirilen Topraklama Ölçümü hem can hem de mal güvenliğimizi sağlamasının yanı sıra kanuni olarak yaptırılması zorunlu bir hizmet birimidir.

İşletmelerde bulunan topraklama çeşitleri

 • Koruma Topraklaması
 • İşletme Topraklaması
 • Fonksiyon Topraklaması
 • Yıldırıma Karşı Yapılan Topraklama

şeklinde sıralanabilir,  Ancak Topraklamada günümüz şartlarında en güvenli sistem Eş Potansiyel Topraklama Sistemi  ‘dir.

Eş Potansiyel Topraklama sistemi Nedir?

Eş Potansiyel Topraklama Sisteminin güvenli olmasının en önemli nedeni yapı içerisindeki tüm metal yüzeylerin birbiri arasında yapılan topraklamanın Eş Potansiyel Bara ‘lar aracığılıyla sağlanmasıdır.

Örnek: Eş Potansiyel Bara

 

Bu uygulama ile Yapı içinde değişik yerlerde var olan iki noktada oluşabilecek gerilim farkı önlenerek buralarda eş potansiyel farkı sağlanmış olur.

[safir_descriptionbox color=”kirmizi” header=”İlginizi Çekebilir” content=”Yalıtım, İzolasyon Direnci Ölçümü hakkında merak ettikleriniz ve hizmet detayı hakkında bilgi almak için aşağıda İzolasyon Testi Başlığına tıklayabilirsiniz..” icon=”duyuru” bg=””]

İzolasyon Testi

Topraklama Ölçümlerinin Her Yıl Yapılması Zorunluluğu

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

 • 2.3. Tesisatlar

 • 2.3.1. İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır.
 • 2.3.2. Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, (Ek ibare:RG-23/7/2016-29779) (2) elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

İş Ekipmanları Yönetmeliği 2.3 Tesisatlar Başlığı altında Topraklama tesisatının periyodik kontrolünün elektrik mühendisleri elektrik eğtimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılması gerektiğini belirtmektedir.

Kaçak Akım Röleleri

Topraklama tesisatının periyodik kontrolü sırasında yıl içerisinde mevcut elektrik hattına binen yükler yada makinelerdeki arızalar sebebiyle sürekli atmaya başlayan kaçak akım rölesinin doğru çalışmasını sağlamak amacıyla da bu ölçümlerin aksatılmaması işletmelerimizde hayati önem taşıyan bu araçların aktif çalışması amacıyla çok gerekli olduğunu belirtmemiz gerekli

Kaçak Akım Rölesi

Topraklama  Direnç Değerleri

 • Tesis İçinde Yıldırımdan Korunma Topraklama direnç değerleri 10 ohm altı,
 • İşletme Topraklaması 1 ohm kadar olmalıdır.

Eş Potansiyel  topraklaması ise bizlerin hem cihazların korunması hemde insanların zarar görmemesi amacıyla hizmet sunan Topraklama ölçüm firmalarının temel değeri olmalıdır. Bu nedenle ölçümler sadece tek yerin topraklama değerlerinin değil, hizmet alan firmada tüm topraklamaların ölçülmesi sağlanmalıdır. Bu değerlerin sağlıklı alınabilmesi içinse mutlaka her priz noktası, her son naktada mutlaka topraklama hattının bulunuyor olması gerekiyor.

Topraklama Ölçümü ile Cihazlarınızı ve Çalışanlarınızı Beklenmedik Tehlikelerden Korursunuz

Bu sebeple Elektrik tesisatı kontrolü kapsamında tüm topraklama tesisatı kontrol edilmelidir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi cihazların zarar görmesinin önüne geçilmesi ve Düz bir termin ile çarpılarak çalışanların yaralanmasını istemiyorsak, mutlaka toprak direnç değerlerini hizmet alan firmalara bu ölçümleri gerçekleştirerek, Elektriksel kazaların önlenmesi amacıyla tavsiyelerimizi hizmet alan firmalara iletiyoruz.

Priz – Topraklama Ölçümü

Bütün cihazlarda tek tek topraklama direnç değerlerini ölçme işleminin mümkün olmayışı sebebiyle Kullandığınız makinelerin kalibrasyonlarının 6 ayda bir mutlaka yapılmalıdır. Makineler Mutlaka periyodik olarak kontrolü sağlanarak Kalibre ayarları gözlemlenmelidir.

Yönetim Akademisi olarak olarak bünyemizde çalışan Uzman Teknik Ekibimiz ve son teknoloji Topraklama ölçüm cihazlarını kullanarak topraklama ölçümünde Tüm Türkiye’ye hizmet sunmaktayız. Topraklama konusunu en hassas PLC cihazlarından kullanımda olan makinenin motoruna kadar ihtiyaç duyulan en temel elektriksel konulardan biridir, bu nedenle Topraklama ölçüm hizmetinde sizlere profesyönel ekiplerimizle destek vermek istiyoruz.

İletişim Bilgileri

 • info@yonetimakademisi.com.tr
 • 0551 254 56 38

Teklif ve Bilgi Almak İçin Tıklayın

Temel Yangın Eğitimi

Yangın Eğitimi Kanuni Dayanak

 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 • Sivil Savunma Kanunu,

Neden Bu Eğitimi Almanız Gerekli?

İşletmelerimizde bulunan ekipmanlarımızı ve çalışanlarımızın ve bizlerin canını tehdit eden en büyük etkenlerden biri şüphesiz belirsiz zamanlarda çıkan yangınlarda yanlış müdahale sonucunda yangının yada acil durumun büyümesi, kayıpların (can ve mal) artmasına yani zararın kat kat artmasına sebebiyet verir. Yangın Acil durumlar içerisinde bu sorunların yaşandığı en sık olaylardan biri olan afet türlerindendir. Ev ve işyerlerimizde kullandığımız Elektronik aletler, ısıtma sistemleri gibi nedenlerle her alanda sıklıkla karşılaşmamız muhtemel olan Yangın konusunda hem kendimizi hem çalışanlarımızı tecrübeli kişiler tarafından eğitilmesini  sağlamalı ve Bu konuyla ilgili oluşabilecek tehditleri en aza indirmeliyiz.

[safir_descriptionbox color=”yesil” header=”Uygulamalı Yangın Eğitimleri” content=”Alanında tecrübe sahibi Yangın Eğitmenlerimiz eşliğinde Tatbikat esaslı olarak yapılan Yangın Eğitimlerimiz,  Adayların güvenli alan (Metal Tava) içerisinde gerçek alevlere yangın ekipmanları ile müdahale edip gerçek bir yangın anında oluşabilecek yanlış müdahale yöntemlerini azaltmak ve yangına doğru şekilde müdahale imkanı sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca Binaların Yangından Korunması Hk. Yönetmelik uyarınca Binalarda oluşturulması gereken ekiplerde yangın söndürme eğitimini alan sertifikalı çalışanlar, yangın ekiplerinde görev alabilirler” icon=”monitor” bg=””]

Eğitimin Hedefleri

Eğitimin Sonunda katılımcılar herhangi bir acil durumda doğru müdahale yöntemleri ve doğru ekipmanların kullanımı ile yaşanan afetlerde kısa sürede müdahale pratiği kazanacak ve kayıp boyutlarının önüne geçmeye katkı sağlayacaklardır.

Katılımcı sayısı
En fazla 25 kişi

İçerik
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Koleji, Temel Yangın Eğitimi

 • Yangının Tanımı
 • Yangın Çeşitleri
 • Söndürme Teknikleri
 • Yangın Anında Yapılanlar
 • Söndürme Anına Yapılanlar
 • Yangının Nedenleri
 • Yangının Aşamaları
 • Yangının Yarattığı Tehlikeler
 • Yangın Güvenlik Önlemleri
 • Yangın Kapınızı Çalarsa
 • Orman Yangınları
 • Yangın Tüpleri ve Uygulaması

Eğitim Süresi

 • 3 Saat teorik,
 • 1 saat pratik,

Toplam 4 saattir

 

MEB Onaylı Yangın Eğitimi

Eğitimlerimiz, Eğitici, Sunum, Ortam faktörleri, ve kazanım değerlendirilmesi, eğitim öncesi ve sonrasında yapılan anketlerle ölçülmektedir. Eğitimler interaktif  ve uygulama teknikleri ile öğrenimi sürekli hale getirmeyi amaçlayan yenilikçi yaklaşımlarla desteklenmiştir.

Yangın Eğitime Kimler Katılabilir

Kanuni bir zorunluluk olması sebebiyle tüm çalışanları ilgilendiren, sadece iş yaşamımızda değil Evde veya araçlarımızda yangın anında doğru müdahale tekniklerini öğreten bu eğitime herkes katılabilir.

Yangın Eğitimi – Eğitmen

Eğitimler; Sivil Savunma Kolejinden sertifikalı, Mustafa Tahsin Işıldar tarafından verilecektir.

Yangın Eğitimi Sertifikası

Eğitimi Başarıyla tamamlayan kursiyerler,  Temel Yangın Eğitimi sertifikası almaya hak kazanırlar

Eğitim yeri

Yönetim Akademisi Eğitim Salonları yada Hizmet alan işletmede uygun bir alan

Taleplerinizle ilgili aşağıdaki iletişim bilgilerinden bizimle görüşebilir yada hizmet talep formuna iletişim bilgilerinizi bırakarak size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.

İletişim Bilgileri

 • info@yonetimakademisi.com.tr
 • 0551 254 56 38

Teklif ve Bilgi Almak İçin Tıklayın

Sivil Savunma Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve Cezai yaptırımları hk bilgilendirmeleri içerir

Sivil Savunma Planı Hazırlama Danışmanlığı

Sivil Savunma Planı Nedir?

Sivil Savunma Planları işletmelerinizin ve çalışanlarınızın Acil Durumlar yaşanmadan önce önlem alınması gerekli konular hakkında eğitim ve araştırma yapılarak oluşturulan plana sadık kalarak, can ve mal güvenliğinin korunmasını amaçlayan etkin bir planlama organizasyonudur.

Sivil Savunma Planı Zorunluluğu Hangi İşletmeleri Kapsıyor?

Sivil Savunma Planlarının Oluşturulma zorunluluğu firmanın Hassas Bölgeler içinde olup olmamasına ve personel sayısının 100 kişinin altında ve üstünde olması gibi durumlarda farklılık göstermektedir. Bu durumu netleştirebilmek için İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Kılavuz incelendiğinde konunun daha net anlaşılması sağlanabilir. İşletmeleriniz bu kriterin içinde yer alıyorsa, cezai bir yaptırım görmemek ve daha önemlisi Acil Durumlarda Can ve Mal Kayıpları yaşamamak adına mutlaka Sivil Savunma Planlarının oluşturularak bu planın onaylatılması gerekmektedir. Aşağıda Onay mercileri hakkında detaylı bilgiler Sivil Savunma Planları Onay İşlemleri Başlığında belirtilmiştir.

[safir_descriptionbox color=”turuncu” header=”Sivil Savunma Planı Hazırlama Klavuzu” content=”Hassas bölgeler içinde olup da yıllık ortalama personel mevcudu 100 den fazla bulunan veya ayrıca hassasiyeti kabul edilmiş olan resmi ve özel bütün daire teşekkül, fabrika, müessese, imalathane, atölye, okul, üniversite, yurt, pansiyon, 100 den fazla yataklı hastane ve oteller ve benzeri toplu çalışma ve işyerlerinde uygulanması gereken ve işletmenin ve komşu işletmelerin olası acil durumlarda en az derecede zarar görmesini engellemek amacıyla bu önlemler alınmalı ve uygulanmalıdır.” icon=”duyuru” bg=””]

Sivil Savunma Planları Onay İşlemleri ?

Oluşturulan Sivil Savunma Planları işletmenizin personel sayısına göre iki tip onay işlemi gerçekleştirilmektedir.

 • Çalışanlarınızın sayısı;
  • 200 ‘ün altındaysa Valilik Makamınca
  • 200 ‘ün üstündeyse Bakanlık tarafından

Onaylanması gerekmektedir.

Sivil Savunma Planları Kimler Tarafından Oluşturulur

Sivil Savunma Planları, Sivil Savunma Uzmanları tarafından oluşturulmaktadır. SiSivil Savunma Planları Olası Acil Durumlarda işletmelerin maddi kayıplarının, çalışanların ise can kayıplarının önlenmesi amacıyla büyük önem arz etmektedir, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Müdürlüklerince Hazırlanması zorunlu olan bu planlar;

Sivil Savunma Planlarının Hazırlanmaması Durumunda Cezalar

Sivil Savunma Planlarının hazırlığı durumu İçişleri Bakanlığınca yapılan denetimlerde kontrol edilmektedir. Yapılmaması durumunda cezai müeyyideler uygulanmaktadır.

Sivil Savunma Planı Hazırlayan Kurumlar

Yönetim Akademisi bünyesinde ve Alanında Profesyönel Hizmet sunan Çözüm Ortağı Sivil Savunma Uzmanı Ekipleri ile Sivil Savunma Planlarını işletmenizde yapılan keşif ve sonrasında uygulama adımlarının raporlanması ve uygulama süreçlerinin tamamlanması, Plan  Hazırlığı aşamasına geçilip plan ve krokilerin oluşturulması ile Sivil Savunma Planlarının tamamlanması hizmetini tamamlamaktadır.

Sivil Savunma Planı Nasıl Hazırlanır?

Sivil Savunma Planları, Sivil Savunma Kanunu ve bu kanunun uygulama aşamalarını gösteren Tüzük ve İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Klavuz ile birlikte hazırlanmaktadır.

Sivil Savunma Planı Fiyatları?

Taleplerinizle ilgili aşağıdaki iletişim bilgilerinden bizimle görüşebilir yada hizmet talep formuna iletişim bilgilerinizi bırakarak size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.

İletişim Bilgileri

 • info@yonetimakademisi.com.tr
 • 0551 254 56 38

Teklif ve Bilgi Almak İçin Tıklayın

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

Diğer sağlık personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri, ifade etmektedir. Güncel Mevzuatta Çok Tehlikeli işletmelerde işyeri hekimi ile birlikte çalışma zorunluluğu bulunan bu personellerin çalışma süreleri de aynı yönetmelikte tanımlanmıştır. Buna göre Çok Tehlikeli sınıfta yer alan bir işletmede Diğer Sağlık Personeli

 • 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.
 • 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.
 • 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika

olarak görevlendirilmesi gerekmektedir.

Yönetim Akademisi Ortak Sağlık Güvenlik Birimi bünyesinde bulunan, alanında tecrübeli ve Sertifika sahibi Diğer Sağlık Personeli Ekiplerimizle işletmeleriniz de güvenle çalışmanıza katkı sunuyoruz.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında İşyeri Hekimi çalıştırmak zorunda olan her işletme ayrıca Diğer Sağlık Personeli de çalıştırmak zorundadır. 01.07.2017 tarihinden itibaren  Diğer Sağlık Personellerinin ‘de Belge sahibi olmaları gerekmektedir, Diğer Sağlık Personeli Belgesi olmayan personellerle İSG Katip üzerinden işyeri ve personel sözleşmesi imzalanmayacaktır.

[safir_descriptionbox color=”kirmizi” header=”Diğer Sağlık Personeli Hizmetlerimizden Yararlanın” content=”Çok Tehlikeli İşletmelerde sayıya bağlı çalıştırma zorunluluğu bulunan Diğer Sağlık Personeli hizmetlerimizden yararlanmak isterseniz aşağıda bulunan iletişim formu, mail yada telefon üzerinden bizimle iletişim kurabilirsiniz.” icon=”ok”]

Fiyat Taleplerinizle ilgili aşağıdaki iletişim bilgilerinden bizimle görüşebilir yada hizmet talep formuna iletişim bilgilerinizi bırakarak size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.

İletişim Bilgileri

 • info@yonetimakademisi.com.tr
 • 0551 254 56 38
 • 0532 137 95 72

Hizmet Talep Formunu Doldurmak için Tıklayın

Diğer Sağlık Personelleri, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Madde 16 ve Madde 19’da belirtilen şartlara göre çalışırlar, aşağıda bu maddelerle ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

Diğer Sağlık Personelinin Görevleri

MADDE 16 – (1) Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.

(2) Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

 • a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
 • b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
 • c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.
 • ç) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
 • d) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
 • e) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
 • f) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
 • g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri

MADDE 19 – (1) Diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

 • a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.
 • b) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.
 • c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.

(2) Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.
(3) Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi

Yönetim Akademisi Mesleki Yeterlilik Belgelendirme hizmeti noktasında BTSO Mesyeb Çözüm ortağı olarak işletmelere Mesleki Yeterlilik Belgelendirmesi konusunda uzman kadrosu ile hizmet vermektedir. 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda 4 Nisan 2015 tarihinde Meclis’te yasa olarak kabul edilen 6645 sayılı kanun ile (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı)  81 Meslek’te Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu getirildi.

MYK” MESLEKİ YETERLİLİK BELGE ZORUNLULUĞU BULUNAN MESLEKLER

Çalışma Bakanlığının yayınladığı aşağıdaki tarihlerdeki tebliğlerde;

 1. 25/05/2015 40 Meslek
 2. 24/03/2016 8 Meslek
 3. 26/09/2017 33 Meslek

ile toplamda 81 meslekte Mesleki Yeterlilik Belge zorunluluğu başlatılmış, bunun sonucunda da tebliğlerin yayım tarihinden itibaren  oniki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan çalışanlar bu işlerde asla çalıştırılmayacaklardır.
Belge Zorunluluğu getirilen mesleklerin listesine ulaşmak için tıklayın.

Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Sınav Ücretlerinin Karşılanması

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları’nca gerçekleştirilen sınavlar ve sınav, belgelendirme ücretleri  Bakanlar Kurulu tarafından bildirilen ücretler İşsizlik Sigorta Fonu ile ödenecektir. Tebliğde belirtilen tutarın üstünde olan ücretlendirmelerde ise bu fark adayların kendisi tarafından karşılanmalıdır.

Taleplerinizle ilgili aşağıdaki iletişim bilgilerinden bizimle görüşebilir yada hizmet talep formuna iletişim bilgilerinizi bırakarak size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.

İletişim Bilgileri

 • info@yonetimakademisi.com.tr
 • 0551 254 56 38
 • 0532 137 95 72

Teklif ve Bilgi Almak İçin Tıklayın