Konkordato Danışmanlığı – Rapor Yazımı

Konkordato hükümlerinden yararlanmak isteyen herhangi bir borçlu, icra mahkemesine gerekçeli bir dilekçe ve bir konkordato projesi verir ve bu projeye ayrıntılı bir bilanço, gelir tablosu ekle ve defter tutmaya mecbur şahıslardan ise defterlerinin durumunu bildiren bir cetvel istenir.

Konkordato Proje Hazırlık Aşaması

Konkordato için mahkemeye başvuran şirket konkordato projesi hazırlamak ve konkordato talebine, proje ile birlikte bazı belgeleri de eklemek zorundadır. Bu belgelerden en önemlisi, konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemele olduğunu gösteren finansal analiz raporları ve dayanakları rapordur.

Deneyimli personellerimizle konkordato süreciniz kolaylaşır

Yeminli Mali müşavirlerimiz ve Şirket Avukatlarımız tarafından hazırlanacak bu rapor ile mahkemeden sorunsuz Konkordato almanız kolaylaşacaktır.

TSE Belgesi Danışmanlık Hizmetleri

Yönetim Akademisi TSE Belgelendirme Danışmanlık Hizmeti kapsamında firmaların TSE ürün belgelendirme süreçlerine, tse hizmet yeterlilik belgesi süreçlerini deneyimli danışmanları ile yürütmektedir.

Fikri Haklarınızın Korunması

Yıllar süren emeklerin sonucunda henüz ilk başlarda attığınız fikir tohumlarının bir ürüne dönüşmesi sonucu hem emek, hem bilgi olarak yoğun bir çalışmanın ürünü olarak ortaya yeni bulduğunuz bir ürün yada yeni bir fikir sizlere yeni fırsatlar oluşturmak için oluşumunu tamamlamış olur.

TSE Belgelendirme Danışmanlığı

Yeni ürününüzün yada fikrinizin, geçerliliği olan kurum ve kuruluşlarca tanınması ve ürününüz üzerinizdeki hakların yasal şartlarla bağlanması amacıyla işletmeler yada kişiler bu ürün, buluş, fikri mülkiyetlerinin korunması amacıyla belgelendirme süreçleri yürütürler. Dünyanın her bölgesinde çeşitli kuruluşlarca yerine getirilen ürün yada hizmet yeterliliği belgesi Türkiye’nin saygın Belgelendirme kuruluşu olan TSE tarafından gerçekleştirilmektedir.

Siz Yeni Buluşlarınıza Zaman Ayırın

Yönetim Akademisi sizler için hayati önem taşıyan yeni buluşlarınız da fikri ve sınai mülkiyet haklarınızı yasal koruma altına alacak olan TSE Belgelendirme süreçlerini kolay ve hızlı yönetmenize katkı sağlayacaktır. Profesyönel bir destek ve zaman gerektiren belgelendirme süreçlerinde Yönetim Akademisinin işinde deneyimli personelleri tarafından süreç daha hızlı ve sizleri süreç içerisinde daha rahat hareket etmenizi sağlayacak ve sizde yeni ürünleriniz ile ilgili çalışmalarınıza devam edebileceksiniz.

TSE Belgelendirme Danışmanlığı Firmaları

Yönetim Akademisi Deneyimli Danışmanları ile TSE Ürün Belgelendirme ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi süreçlerinizi başarıyla ve kolaylıkla sonuçlandırmanızı sağlayacaktır.

Sivil Savunma Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve Cezai yaptırımları hk bilgilendirmeleri içerir

Sivil Savunma Planı Hazırlama Danışmanlığı

Sivil Savunma Planı Nedir?

Sivil Savunma Planları işletmelerinizin ve çalışanlarınızın Acil Durumlar yaşanmadan önce önlem alınması gerekli konular hakkında eğitim ve araştırma yapılarak oluşturulan plana sadık kalarak, can ve mal güvenliğinin korunmasını amaçlayan etkin bir planlama organizasyonudur.

Sivil Savunma Planı Zorunluluğu Hangi İşletmeleri Kapsıyor?

Sivil Savunma Planlarının Oluşturulma zorunluluğu firmanın Hassas Bölgeler içinde olup olmamasına ve personel sayısının 100 kişinin altında ve üstünde olması gibi durumlarda farklılık göstermektedir. Bu durumu netleştirebilmek için İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Kılavuz incelendiğinde konunun daha net anlaşılması sağlanabilir. İşletmeleriniz bu kriterin içinde yer alıyorsa, cezai bir yaptırım görmemek ve daha önemlisi Acil Durumlarda Can ve Mal Kayıpları yaşamamak adına mutlaka Sivil Savunma Planlarının oluşturularak bu planın onaylatılması gerekmektedir. Aşağıda Onay mercileri hakkında detaylı bilgiler Sivil Savunma Planları Onay İşlemleri Başlığında belirtilmiştir.

[safir_descriptionbox color=”turuncu” header=”Sivil Savunma Planı Hazırlama Klavuzu” content=”Hassas bölgeler içinde olup da yıllık ortalama personel mevcudu 100 den fazla bulunan veya ayrıca hassasiyeti kabul edilmiş olan resmi ve özel bütün daire teşekkül, fabrika, müessese, imalathane, atölye, okul, üniversite, yurt, pansiyon, 100 den fazla yataklı hastane ve oteller ve benzeri toplu çalışma ve işyerlerinde uygulanması gereken ve işletmenin ve komşu işletmelerin olası acil durumlarda en az derecede zarar görmesini engellemek amacıyla bu önlemler alınmalı ve uygulanmalıdır.” icon=”duyuru” bg=””]

Sivil Savunma Planları Onay İşlemleri ?

Oluşturulan Sivil Savunma Planları işletmenizin personel sayısına göre iki tip onay işlemi gerçekleştirilmektedir.

 • Çalışanlarınızın sayısı;
  • 200 ‘ün altındaysa Valilik Makamınca
  • 200 ‘ün üstündeyse Bakanlık tarafından

Onaylanması gerekmektedir.

Sivil Savunma Planları Kimler Tarafından Oluşturulur

Sivil Savunma Planları, Sivil Savunma Uzmanları tarafından oluşturulmaktadır. SiSivil Savunma Planları Olası Acil Durumlarda işletmelerin maddi kayıplarının, çalışanların ise can kayıplarının önlenmesi amacıyla büyük önem arz etmektedir, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Müdürlüklerince Hazırlanması zorunlu olan bu planlar;

Sivil Savunma Planlarının Hazırlanmaması Durumunda Cezalar

Sivil Savunma Planlarının hazırlığı durumu İçişleri Bakanlığınca yapılan denetimlerde kontrol edilmektedir. Yapılmaması durumunda cezai müeyyideler uygulanmaktadır.

Sivil Savunma Planı Hazırlayan Kurumlar

Yönetim Akademisi bünyesinde ve Alanında Profesyönel Hizmet sunan Çözüm Ortağı Sivil Savunma Uzmanı Ekipleri ile Sivil Savunma Planlarını işletmenizde yapılan keşif ve sonrasında uygulama adımlarının raporlanması ve uygulama süreçlerinin tamamlanması, Plan  Hazırlığı aşamasına geçilip plan ve krokilerin oluşturulması ile Sivil Savunma Planlarının tamamlanması hizmetini tamamlamaktadır.

Sivil Savunma Planı Nasıl Hazırlanır?

Sivil Savunma Planları, Sivil Savunma Kanunu ve bu kanunun uygulama aşamalarını gösteren Tüzük ve İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Klavuz ile birlikte hazırlanmaktadır.

Sivil Savunma Planı Fiyatları?

Taleplerinizle ilgili aşağıdaki iletişim bilgilerinden bizimle görüşebilir yada hizmet talep formuna iletişim bilgilerinizi bırakarak size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.

İletişim Bilgileri

 • info@yonetimakademisi.com.tr
 • 0551 254 56 38

Teklif ve Bilgi Almak İçin Tıklayın

Stratejik Planlama Danışmanlığı

Günümüzde kurumlarımız ‘farklı’ olabildikleri oranda hayatta kalabileceklerdir. Globalleşen dünyada ‘farklı’ olabilmek, ancak özgün stratejiler üretebilmekten geçmektedir. Kurumların etkin stratejiler üretmesi ise, kurum elemanlarının stratejik bilinç sahibi olmasından geçer.

Yönetim Akademisi Stratejik planlama Uzmanları kurumunuzda bu bilinci sağlayacak

Stratejik düşünce eğitimi ile stratejinin giderek artan önemi , şirketlerde stratejik düşüncenin ne olup, ne olmadığını ortaya çıkarılacak, şirket içinde stratejik düşüncenin öne çıkmasına engel olan şartları ortadan kaldıracaktır.

Strateji üretme aracı olarak stratejik planlamanın dünyada en çok kullanılan ve en çok fayda sağlanan yönetim aracı olduğu bilinmektedir.

Kurumlarınızda, stratejik planlama ve stratejik yönetimin faydalarını ortaya çıkarılacak, stratejik planlamanın safhalarını ve yapılması gereken analizleri tanımlanacak, strateji uygulama araçlarının etkin kullanımına ve şirket stratejilerinin oluşturulmasına destek sağlanacaktır.

Üst kademe yöneticilerin stratejik yönetim ve stratejik planlama konularındaki becerilerini artırılacak, şirket stratejilerini hazırlamalarına ve geliştirmelerine yardımcı olunacaktır, şirket stratejik planının hazırlanmasına destek verilmekte ve bu sayede rakiplere karşı rekabet avantajı sağlanması hedeflenmektedir.

Stratejik planlama danışmanlığı sayesinde , hem kurumumuzda stratejik düşünce sistemi ön plana çıkmış olacak , hem de kurumunuzun stratejik planı birlikte oluşturulmuş olacaktır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Yönetim akademisi Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları hem tehlikeli maddelerin kullanımından kaynaklanan riskleri azaltmak hem de yasal olarak sorun yaşamamanız için gerekli her türlü çalışmaları etkin olarak yapacaklardır.

Yasal Mevzuat

Tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde yapmaları esas amaçtır. Bu sektörde yer alan işletmelerin taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında faaliyetlerini sürdürmeleri 22 Mart 2010 tarihinde imzaladığımız aynı zamanda AB müktesebatının da parçası olan ADR Konvansiyonu ile zorunlu hale gelmiştir.

İlginizi Çekebilir: Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları Yetkilendirme Süreçleri

ADR Konvansiyonu ve yerel mevzuatlara uygun şekilde faaliyet göstermeleri zorunlu olan işletmelere yardımcı olmak amacıyla istihdam edilecek veya hizmet alınacak görevliler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarıdır (TMGD).

II.Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının Görev Ve Yükümlülükleri

 • İşletme yetkilisinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır.
 • Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR / RID) hükümlerine uyulduğunu izlemek.
 • Tehlikeli maddelerin ADR / RID hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.
 • İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yılsonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamında İdare’ye ibraz etmek. Söz konusu yıllık rapor aşağıda belirtilen asgari hususları içerir:
 • Tehlikeli maddelerin tehlike sınıfı ve özelliklerini.
 • Tehlikeli maddelerin sınıflarına göre toplam miktarlarını.
 • ADR / RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre işletmede meydana gelmiş kazalarla ilgili düzenlenmiş raporları.
 • Taşınan tehlikeli maddelerin hangi taşıma türü ile yapıldığını.
 • ADR’de ön görülen muafiyet kapsamında herhangi bir yük taşınıp taşınmadığı, taşınmış ise miktar ve sınıfı.
 • Güvenlik danışmanının, işletme için gerek gördüğü ilave güvenlik değerlendirmesini.
 • Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR’deki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.
 • İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları satın alınırken rehberlik etmek.
 • Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek.
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler hakkında, işletme çalışanlarına göreve yönelik eğitim vermek veya almalarını sağlamak ve bu eğitimin kayıtlarını muhafaza etmek.
 • Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatları periyodik olarak yaptırmak ve bunların kayıtlarını tutmak.
 • Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 • Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak.
 • Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.
 • Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler almak.
 • Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak.
 • ADR / RID Bölüm 1.10.3.2’de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını sağlamak.
 • Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz etmek.
 • İşletmede görevi ile ilgili yapacağı denetlemelerde; denetlenen kişi ve işlerle ilgili tarih ve saat belirterek kayıt tutmak.
 • Herhangi bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işi durdurmak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı işletmeye veya yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.
 • Taşıma aracına yüklenen yükün ADR / RID hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürler belirlemek.

İletişim Bilgileri

 • info@yonetimakademisi.com.tr
 • 0551 254 56 38

Teklif ve Bilgi Almak İçin Tıklayın

Yönetim Danışmanlığı

Firmanızın Kurumsallaşması, gelişerek büyümesi, hataların azalması, müşteri memnuniyetini artırması, yasal şatları yerine getirmesi ve sürekli gelişmesi için aşağıda özet halinde sunduğumuz faaliyetleri kurumunuza sunarak rekabette ön plana çıkmanızı sağlayabiliriz.

PROJE ÖZETİ

 • Proje ekibinin belirlenmesi ve bu ekibe yapılacak çalışmalar hakkında eğitim verilmesi
 • Kurumun mevcut durumunun analizi (İç denetimlerin yapılması)
 • SWOT analizinin yapılması( Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar, Tehditler)
 • İç denetim ve SWOT analizi sonuçlarına göre yapılacak iyileştirme faaliyetlerinin planlanması
 • Kurumun Misyon, Vizyon ve Değerlerinin proje ekibi tarafından oluşturulması ve taahhütlerinin alınması
 • Kurum Politikalarının ve hedeflerinin belirlenmesi
 • Organizasyonel yapının , görev, sorumluluk, yetki ve vekâletlerin belirlenmesini sağlamak, ilgili kişilere tebliğ etmek ve görev tanımından kaynaklanan raporlama sistematiğini belirlemek
 • Hizmet sürecinin oluşturulması ,Süreç hedeflerinin belirlenmesi ve hizmet sürecinin ölçülebilir hedeflerle yönetilmesini sağlamak,
 • Hizmet Çalışanlarına ,Kalite, iş ve görev bilinci, iletişim konularında eğitim verilmesi
 • Hizmet süreçlerinin etkin şekilde denetimlerinin yapılması ve veri analizi raporlama sistematiğinin oluşturulması
 • DEPO sürecinin oluşturulması ,Süreç hedeflerinin belirlenmesi ve depo sürecinin ölçülebilir hedeflerle yönetilmesini sağlamak,
 • 5S(Tertip, düzen, temizlik, Standartlaştırma) Çalışmaları,
 • Depo Çalışanlarına 5S ve DEPO Yönetimi konularında eğitim verilmesi
 • SATINALMA ve SATIŞ süreçlerinin oluşturulması ,Süreç hedeflerinin belirlenmesi ve satın alma ve satış sürecinin ölçülebilir hedeflerle yönetilmesini sağlamak, birim veri analizi ve raporlama sistematiğini oluşturmak
 • Satın alma ve Satış Çalışanlarına tedarikçi yönetimi ve satış konularında eğitim verilmesi
 • İç denetçi adaylarının belirlenmesi ve iç denetçi eğitimlerinin verilmesi

İNSAN KAYNAKLARI

 • İnsan Kaynakları Sürecinin oluşturulması ,Süreç hedeflerinin belirlenmesi ve sürecin ölçülebilir hedeflerle yönetilmesini sağlamak, birim veri analizi ve raporlama sistematiğini oluşturma
 • Firmanın yasal olarak alması gereken eğitimleri planlamak ve organizasyonunu yaparak firma yetkilisine onaylatmak,
 • Çalışanlarına çalışan motivasyonu, öneri sistemi, performans yönetimi konularında eğitim verilmesi

MALİ İŞLER

 • Mali İşler sürecinin oluşturulması ,Süreç hedeflerinin belirlenmesi ve sürecin ölçülebilir hedeflerle yönetilmesini sağlamak, birim veri analizi ve raporlama sistematiğini oluşturmak
 • Süreç verilerinin ve performanslarının analiz edilmesi ve değerlendirilmesi
 • İç denetimlerin yapılması
 • İç Denetimleri sonuçlarını üst yönetime raporlamak,

SATINALMA

 • Satınalma sürecinin oluşturulması ,Süreç hedeflerinin belirlenmesi ve satın alma sürecinin ölçülebilir hedeflerle yönetilmesini sağlamak, birim veri analizi ve raporlama sistematiğini oluşturmak
 • Satın alma çalışanlarına tedarikçi yönetimi ve satış konularında eğitim verilmesi
 • Kurum çalışanlarına çalışma bilinci, iletişim ve Motivasyon Eğitimi verilmesi
 • Yönetim gözden geçirme toplantısının yapılması
 • Kurum orta ve üst düzey yöneticilerine Yönetim becerileri eğitimi vermek
 • Uygunsuzluklar, düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi
 • Müşteri memnuniyetlerini artırıcı çalışmalarda bulunmak,
 • Süreç iyileştirme faaliyetlerinin yapılması
 • Ekip çalışması ve zaman yönetimi eğitimi vermek
 • Süreç verilerinin ve performanslarının analiz edilmesi ve değerlendirilmesi
 • Süreç iyileştirme faaliyetlerinin yapılması
 • Müşteri , çalışan memnuniyetlerini artırıcı çalışmalarda bulunmak,
 • Uygunsuzluklar, düzeltici faaliyetlerin etkin şekilde yönetilmesi
 • Süreç verilerinin ve performanslarının analiz edilmesi ve değerlendirilmesi
 • Süreçlerin etkin şekilde yönetilmesini ve raporlanmasını sağlamak,
 • Yıllık iyileşme raporu sunmak,
 • Yapılan çalışmaların etkinliklerinin değerlendirilmes
 • Bir sonraki yıl için yapılacak çalışmaların belirlenmesi
 • Teklifin onaylanması durumunda teklif aynı zamanda sözleşme yerine geçer.

İş değerlendirme, Gruplandırma, Ücretlendirme sistemi Danışmanlığı

Yönetim Akademisi İş değerlendirme ve ücretlendirme sistemi danışmanlığı sonrasında adil bir ücretlendirme sistemi kurulmuş olacak, işin değerine, firmanıza katkısına göre ücretlendirme sistemi kurulacak, böylelikle çalışanlarınızın motivasyonu artacak, çalışanlar işlerini içselleştirmiş olacak ve çalışan sirkülasyonu önlenecektir.

Aldığı ücretten memnun olan çalışan daha yüksek ücret almak için niteliklerini geliştirecek, daha fazla sorumluluk alacak, daha zor işlerde çalışmayı göze alacak bu durum firmanın rekabet üstünlüğünü geliştirecektir.

Verdiği ücretten ve karşılığını aldığı performans sonuçlarından işveren de memnun olacak , işyerinde iş barışı sağlanmış olacaktır.

Bu danışmanlık çalışması sonrasında kurumsallaşma çalışmalarınıza bir basamak daha yaklaşmış olacaksınız.

İş değerlendirme, gruplandırma, ücretlendirme sistemi İçerik;

 • İşlerin değerini oluşturan faktörleri belirleme,
 • Faktörlerin sektöre, şirkete göre ağırlık puanlarını belirleme,
 • İş değeri faktörlerinin, işlerde bulunma derecelerini belirleme,
 • Puan ve derecelerden yola çıkarak, işlerin her biri için toplam puan belirleme,
 • Puanları ücrete dönüştürme,
 • Ücretlerin şirket içinde bir birlerine göre mesafesinin hakkaniyetli olduğundan emin olma,
 • Ücretlerin piyasa ücretleri ile olan mesafesi sayesinde personelini rakip şirketlere kaptırmayacağından emin olma
 • Personelini kaybetmemek için rekabetçiliğini kaybettirecek ücretler vermek zorunda kalmama konularında, Yönetim Akademisi bilimsel çözümler sunar.

Tpm Danışmanlığı

Yönetim Akademisi Uzman TPM Eğitimcileri  ve  danışmanları sayesinde  kurumunuzda; hatasız, yüksek verimli ve   her defasında müşteri istek ve beklentilerini karşılayan bir sitem kurulacaktır.

Bu sistem sayesinde;

 • Verimlilikler etkin şekilde ölçülüp değerlendirilecek,
 • Hedef gerçekleşme ve etkinlik ölçümleri yapılacak,
 • Periyodik bakımlar etkin ve verimli şekilde yönetilecek,
 • Önleyici bakım faaliyetlerinin düzenli şekilde yürütülebilmesi için otonom yönetim araçları sağlanacak,
 • Üretimden toplanan veriler doğrultusunda, bakım periyodları ve yedek parça ihtiyaçlarının hesaplanmasını sağlanacak,
 • Arızaların kök nedenlerini bulmaya yönelik metodolojik çalışmaları yapılacak,
 • Çalışanların nitelikleri ve problem çözme kabiliyetleri gelişecektir.

TPM Ödülü Alan 250 Fabrikanın Sonuçları Ortalaması

 • % 50 Prodüktivite Artışı
 • % 99 Makine Arızalarında Azalma
 • % 90 Ürün Hatalarındaki Azalma
 • % 75 Müşteri Şikayetlerinde Azalma
 • % 30 Bakım Maliyetinde Azalma
 • % 50 Yarımamul Stoklarındaki Azalma
 • % 30 Enerji Kullanımındaki Azalma
 • İş Kazalarındaki Azalma (Sıfır Kaza)
 • Çevre Kirliliğindeki Azalma (Sıfır Kirlilik)
 • İşçi Önerilerindeki Artış (10 Kat)

Danışmanlık hizmetimiz JIPM usulü TPM 5S temelleri üzerinde yükselen 8 sütunla yapılandırılmıştır.

1-Kobetsu Kaizen

İnsan ve Makina veriminin sürekli yükseltilmesi

 • Maliyet/Kayıp matrisinin hazırlanması
 • Kaizen görevlerinin tanımlanması
 • Maliyet yapısının izlenmesi
 • Sonuçların konsolidasyonu

 

2-Otonom Bakım

Makina operatörlerinin kullandıkları makinaları iyi tanımalarını sağlamak

Organizasyona, ‘Benim Makinam’ prensibini benimsetmek

 • Otonom bakımın 7 adımını uygulama
 1. Temizlik ve Kontrol
 2. Karşı Tedbirler
 3. Geçici Standartların Oluşturulması
 4.   Eğitim ve Genel Kontrol
 5. Otonom Kontroller
 6. Standardizasyon
 7. Tam Otonom Bakım
 • Operatörlerin bakım becerilerinin geliştirilmesi
 • Operatörlerin proses becerilerinin geliştirilmesi

3-Planlı Bakım 

Arızaları Önlemek

Ekipman etkinliğini düşüren faktörlere karşı faaliyetleri yürütmek

 • Planlı Bakım sisteminin oluşturulması
 • OB ‘in desteklenmesi
 • Bakım veri toplama sisteminin oluşturulması
 • Bakım maliyetlerinin izlenmesi ve iyileştirilmesi

4-Kalite Bakım

Yerinde kaliteyi üretmek

Kalite yönetimini yürütmek

Kalite kayıplarını önlemek

 • Kalite yönetim sürecini geliştirmek
 • Müşteri şikayetlerini azaltmak
 • Hurda ve yeniden işlemi azaltmak
 • Paka Yoke’ i yaygınlaştırmak

5-Eğitim

Tüm çalışanların bilgi ve beceri düzeylerinin yükseltilmesi

 • Eğitim ihtiyaçlarını belirlemek
 • Eğitim politikalarını oluşturmak
 • Eğitim yerlerini oluşturma
 • Eğitim planlarının yürütülmesini sağlamak

6-Erken Ürün, Erken Ekipman Yönetimi

Yeni bir ürünü ya da yeni bir donanımı devreye alırken karşılaşılan kayıpların önlenmesi

 • R&D süreçlerinin geliştirilmesi
 • Donanım tedarik süreçlerinin geliştirilmesi
 • İşletmenin kurumsal kütüphanesinin oluşturulması

7-Ofislerde TPM

Ofislerde ve diğer destek süreçlerinde kayıpların önlenmesi

 • Ofislerde Otonom Bakımın 5 adımı
 • Ofislerdeki proseslerin iyileştirilmesi
 • Kaizen uygulamaları ile ofislerde kayıpların önlenmesi

8-Sağlık, İş Emniyeti, Çevre

Sağlıklı, emniyetli ve çevreye saygılı bir işyerini oluşturmak

 • Kazaların önlenmesi
 • Kaza risklerinin belirlenmesi ve giderilmesi
 • İş istasyonlarındaki ergonomik koşulları geliştirmek
 • Çevreyi kirletmemek
 • Enerji verimliliğini arttıracak faaliyetleri organize etmek

Kurumsal Tanı Çalışması / Kurumsal Check-Up

Yönetim Akademisi kurumsal tanı çalışması danışmanlığı sonucunda;

Firmanızın gelişerek büyümesini yavaşlatan, etkin ve verimli gelişimi engelleyen sistemsel, çalışan kaynaklı, yönetim kaynaklı, alt yapı kaynaklı, gelişmeye açık alanlarının belirlenecek, çözüm stratejileri oluşturulacak ve firmanın yasal şartlara uygun hale gelmesi sağlanacaktır.

Kurumsal Chek-up Danışmanlık içeriği;

 • İç denetimlerin yapılması
 • Swot Analizi
 • Mevcut durum Analizi raporlama
 • Çözüm stratejileri Raporlama

Madencilik Hizmetleri

İçerik

• Madencilik Danışmanlığı
• Arazi Etütleri
• Bilgi Dökümü Alınması
• Ruhsat Müracaatlarının Hazırlanması
• Maden Arama Projesi
• Ön İnceleme Raporu
• Ön Arama Faaliyet Raporu
• Genel Arama Faaliyet Raporu
• Detay Arama Faaliyet Raporu
• İşletme Projesi Hazırlanması
• Patlayıcı Madde Kullanım İhtiyaç ve Kapasite Raporu
• İşletme İzin Genişletme Projesi
• Devir İşlemleri

Harita Hizmetleri

İçerik

• Hali Hazır Harita Hazırlanması
• Jeolojik, Topoğrafik Harita Hazırlanması
• Maden Jeoloji Haritası Hazırlanması
• İmalat Haritası Hazırlanması
• Kübaj Ölçümü Amaçlı İmalat Haritası Hazırlanması
• Orman İzin Haritası Hazırlanması