ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
Enerjinin giderek daha da büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir Yönetim Sistemidir.

ISO 50001 Enerji Yönetimi

Kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır. Enerji Yönetim Sistemi’nin kuruluşlar için ön görülen faydaları;
  • Enerji politikasının resmiyet kazanması
  • Enerji tüketiminin sistematik bir yaklaşımla yönetilmesi sayesinde enerji masrafında düşüş
  • Çevrenin korunması
  • Kaynakların etkin kullanımı
  • Sera gazı emisyonunun azaltılması
  • Mevzuatlara uyumun sağlanması
Başta Çevre Yönetim Sistemi olmak üzere diğer yönetim sistemleri ile kolayca entegre olabilir.
04 Kasım 2016
546 kez görüntülendi