1.Seviye Yangın Eğiticisi Eğitimi

1.Seviye Yangın Eğiticisi Eğitimi

1. EĞİTİMİN AMACI:

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna bağlı yönetmeliklerden Binaların yangından korunması hakkında Yönetmelik gereği, işletmelerde bulunan tüm çalışanlarda bulunması zorunlu Yangın Eğitim ve Tatbikatı sertifikasını verebilecek yetkinliğe sahip Yangın Eğitimcisi yetiştirmektir.

 

1.Seviye Yangın Eğiticisi Eğitimi Başvuru Formu

2. EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ :

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektöre ait İşletmelerin yangınla ilgili birimlerinde, en az 3 yıl , amir, ekip başı, posta başı, vardiya amiri, grup amiri, şef, ustabaşı, formen gibi unvanlarda çalışan, iş güvenliği uzmanı ve teknikeri ,İş Güvenliği ve Sağlığı alanında Yüksek lisans yapmış veya yapmaya devam edenler,yangın söndürme araç ve gereçlerinin üretim, pazarlama ve satış işleri ile iştigal eden firmaların eğitim işleri ile görevlendirilen personeli , aynı zaman da çalıştığı kurumda tüm ve ilgili personele , genel yangın eğitimi verebilecek yetkinliğe sahip, acil eylem planlaması yapabilen, yangın ve yangın güvenliği konusunda tecrübe sahibi personeldir.

3. EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI :

Kurum içersinde, basit tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek yangınların önlenmesi, başlangıç halinde meydana gelen yangınlarda can ve mal kaybını en aza indirilmesi, işletme veya kurumların prestijinin korunması, personelin özgüveninin artırılması için ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini öğrenmiştir.

Ayrıca ;

 • Yanma ve yangının tarifini yapabilir. Yangın türlerini sayar.
 • Yangına sebep olacak faktörleri belirler.
 • Isı ve dumanın yayılma hızı ve tehlikelerini analiz edebilir ve çözüm üretir.
 • Yangın söndürme cihaz çeşitlerini sayabilir, cihazların teknik özelliklerini sayabilir.
 • Yanmanın oluşumunu tarif eder.
 • Söndürme maddelerinin en az 4 adedini sayabilir.
 • Yangın esnasında haberleşme zincirinin uygulamasını yapar.
 • Algılama sistemlerini çeşitlerini ve teknik özelliklerini sayar.
 • Sabit söndürme sistemlerini tanımı yapar.
 • Açık alanda portatif yangın söndürme cihazlarının kullanılmasını yapar.
 • Tahliyenin tanımını yapar, tahliyenin çeşitlerini sayar,her farklı olay için hangi yöntemin kullanılacağına karar verir ve uygulatır.
 • Tahliye planında belirtilen tahliye esaslarını örnek bir binada uygulama yaptırır.
 • Binayı terk ederken yapılması gereken kontrollerin yüzde 90 nını sayar.
 • Toplanma bölgesi oluşturulur iken gerekli olan kriterleri sayar ve hareket tarzını kronolojik olarak uygulatır.
 • Acil Durum Müdahale Ekiplerinin Kuruluş görev yetkilerinin tamamını anlatabilir.
 • Yangın türüne göre kullanılacak söndürme maddelerini sayar ve her yöntem için en az birer örnek verir.
 • Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri sayar.
 • Yardım çağırma prosedürünü izah edebilir.
 • Koruyucu yangın güvenlik önlemlerinin neler olduğunu sayar ve her birisine örnekler verir.
 • Kaçış yollarını bilir ve kullanır.
 • Kişisel koruyucu ekipmanları kullanır.
 • Solunum cihazını kullanır.
 • Katı, sıvı, gaz yangınlarını söndürebilir.
 • Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir.
 • Yangın söndürmede kullanılan araç ve malzemelerin bakım ve basit onarımlarını yapar.
 • Eğitim Programları hazırlayabilir, eğitimi etkili bir şekilde sunabilir. Genel Yangın eğitimini verebilir.

4. EĞİTİMİN SÜRESİ :

5 gün ( 45 saat) 27 saat teorik eğitimdir. 12 saat uygulama eğitimidir. Son gün ( 6 saat) Eğitim yöntemleri ve grup çalışma eğitimidir.

 

19 Ekim 2017
121 kez görüntülendi