Geometrik Ölçü ve Toleranslandırma Eğitimi (GDT-GBT)

Geometrik Ölçü ve Toleranslandırma Eğitimi (GDT-GBT)

Geometrik Ölçü ve Toleranslandırma Eğitimi (GDT-GBT), bir ürünün tasarım aşamasında ölçüsel tüm özelliklerini göstermede kullanılan işaretler bütünüdür.

Teknik resim müşteriden başlayarak satış, tasarım, üretim yönetimi ve son olarak tezgah operatörüne kadar doğrudan giden çoğu zaman tek kaynaktır. Bu süreçte yer alan her kimsenin ürünü tüm özellikleriyle anlayabilmesi için teknik resimde kullanılan dili bilmesi gerekir.

Bu eğitimde amaç süreç akışı içerisinde yer alan herkesin teknik resmi eksiksiz ve hatasız anlamasını ve yorumlamasını sağlayabilecek niteliğin kazandırılması olacaktır.

 

Geometrik Ölçü ve Toleranslandırma Eğitimi İçeriği;

Ölçü ve Toleranslandırma Temmelleri,

Tamlayıcı (Modifier) Kullanımı

Form Toleransları,

Doğrusallık

Düzlemsellik

Dairesellik

Silindiriklik

Profilgdt

Referans (Datum) Kavramı

Konum Toleransları

Paralellik

Diklik

Pozisyon

Eş Merkezlilik / Eksenlilik

Simetriklik

Açısallık

Salgı / Toplam Salgı

Yüzey Kalitesi Toleransları

Delik ve Mil Toleransları

Mastar ile Ölçüm ve Mastar Seçimi

ISO Tolerans Seçimi

Katılımcı Profili : Üretim Mühendisleri, Teknik departmanlarda çalışan mühendis, teknik ressam, teknisyenler, tezgah operatörleri

Eğitim Süresi : 2 gün

08 Eylül 2017
167 kez görüntülendi