İş Güvenliği Uzmanlığı Vize İşlemleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti sunan profesyönellerinin 5 yılın sonunda sertifika yükseltme yapmamışlarsa bu belgelerini vize yaptırılarak yenilenmesi gerekmektedir.  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK kapsamında iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerininin vize işlemlerini gerçekleştirebilmesi için Örnek Dilekçeyi doldurup, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderilmesi sonrasında Ziraat Bankası kurumsal tahsilat programı aracılığıyla (2015 yılı itibariyle 103,50 kuruştu) vize ücretini yatırarak dekontunu almaları yeterlidir.

Vize İşlemleri Örnek dilekçe için tıklayın

Vize işlemleri ile ilgili Yönetmelik maddesi Madde 20 yi aşağıda görebilirsiniz.

Vize işlemleri ve belgelendirme (Değişik başlık:RG-19/11/2015-29537)

MADDE 20 – (1)(Değişik:RG-30/4/2015-29342) (Değişik cümle:RG-19/11/2015-29537) Bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilen kişi ve kurumlara ait yetki belgelerinin beş yılda bir vize ettirilmesi zorunludur. Belge almak veya vize işlemlerini yaptırmak isteyen (Ek ibare:RG-19/11/2015-29537)  kişi ve kurumların;

  1. a) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluk sağlamaları,
  2. b) Bakanlıkça belirlenen belge veya vize bedelini ödemeleri,

gereklidir.

(7) (Ek:RG:15/2/2016-29625) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan sınavlarda başarılı olarak belgelendirilen kişilerden, vize tarihinden önce Bakanlığa başvuru yapmayanların yetki belgeleri vize işlemleri tamamlanıncaya kadar askıya alınır. Vize işlemleri için Bakanlığa başvuruda bulunan kişilerin, vize tarihinden itibaren 60 gün içerisinde vize işlemlerini tamamlaması gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir