İSG Kobilere Yük Oldu, Yük Kaldırıldı, İş Kazaları Azaldı! Öyle mi?

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 74. Olağan Genel Kurulunda İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yaptığı açıklamalar gündeme oturdu.

Cümleleri çarpıtmamak adına yapılan konuşmayı bant yayın olarak izlediğimde, iş sağlığı ve güvenliği konusunun kobilerimize büyük yük getirdiğini görerek bunları kaldırdık diye bir cümlesi vardı, önce buna inanamadım, çünkü devletin tüm istatistik organları, kaza sonrası yaşanan maliyetlerin, can kaybının bu yük olarak belirtilen tutarlardan çok daha büyük olduğunu yayınladığı iş kazaları sonuçlarıyla göstermişti, buna rağmen tekrar izlediğimde bu cümlenin doğru oluşu, sektörde bulunan biri olarak beni gerçekten üzdüğünü söylemem gerekli…

İş Güvenliği Uzmanları Yeniden Konumlandırılmalı

Biz İSG Profesyönelleri bu haberleri üzülerek izliyoruz, zaten dibe vurmuş durumda olan, üzerimize aldığımız firmaların sadece Eksik Evraklarını! yetiştirmeye çalışan ve kamu vicdanında, işletme çalışanları gözünde, “boş gezen, yaptırımı olmayan!!!” bir Gözetleme Ordusu olarak görülen İş Güvenliği Uzmanlarının KOBİ ‘lere yük olarak görülmesi, bu konuda yapılacak daha bir çok işin olduğunu aslında gözlerimizin önüne bir kez daha getirmiş oldu.

Her geçen yıl artan iş kazalarını azalmış! olarak göstermek için değişik çözümler aranıyor, Dupont’un çalışanlarının evde yaşadığı kazaları dahi, yaşam standardını düşürmesi sebebiyle iş kazaları kapsamına aldığı günümüz iş hayatında bizler ise İş Sağlığı ve Güvenliğinde rakamların sihiriyle kendimizi büyülemeye çalışıyoruz.

Can Kayıplarının Önlenmesi Yük Olmamalı

Can kayıplarının önlenmesi için yapılan hiç bir önlem asla yük olarak görülmemeli, zaten bir kez geldiğimiz şu Deni “Alçak” Dünya bir şeyleri doğru yapmak için bizlere çok fazla fırsat tanımıyor, İlahi kanunlara yaptığımız itiraz başımızı kırıyor. Adetullah’ı (Allah’ın kanunlarını ilmi ve bilimsel metodlarla daha iyi kavramalıyız)

Yukarıdaki bilgilerin eşliğinde aynı konuda, geçtiğimiz günlerde bir yazı yayınlayan 40 yılı aşkın meslek hayatında İSG ‘ne katkılarıyla Bursa’da İş Sağlığı ve Güvenliği Sektörünün bilinen isimlerinden olan Mesut Hocamın “Mesut Toraman” aşağıdaki yazısına göz atmanızı ve yukarıdaki haberi bu başlıklara göz atıp tekrar izlemenizi istiyorum, böylece ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirsiniz.

Mesut Hocam, iş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin yazılarını da topladığı yeni web sitesi, www.mesuttoraman.com adresi üzerinden yeni yayınlarını ve projelerini yayınlıyor, dilerseniz web sitesini yada facebook sayfasını takip edebilirsiniz.

Sn. Hisarcıklıoğlu,

İş Kazalarının artışı İşverenleri Daha Çok Kayba uğratmaktadır.

74. Genel Kurulunuzda yaptığınız konuşmada, İSG Mevzuatının KOBİ’lere büyük yük getirdiğini ve bu yükü kaldırttığınızı, işverenlerin iş mahkemelerinde %99,2 oranında haksız çıktıklarını bu nedenle zorunlu arabuluculuk sistemini getirtmiş olduğunuzu ifade ettiniz.
Bu konudaki çabanızı olumlu bulmadığımı, aksine iş kazaları ve meslek hastalıklarının artmış olması nedeni ile işverenlerin de zarar gördüğünü belirtmeliyim.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İş Kazaları Sayısını “Arttırdı”…

2012 yılında yürürlüğe giren 6331 Sayılı İSG Kanunu ve ilgili yönetmelikler sonrası, iş kazaları ve ölümler azalacağına iki buçuk kat artarak devam etti. İşverenler, ölümlü iş kazaları sonucu hapis cezaları ve çok büyük tazminatlar ile karşı karşıya kaldılar. İş kazalarında hayatını kaybeden işverenlerimiz de oldu. İş kazalarından yalnız işçiler değil işverenler de büyük zarar gördü. Devlet iş kazaları sonucu yılda 50 milyar TL zarar etti yani iş kazalarından tüm toplum etkilendi. İş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması için, işçi işveren ve devletin el ele vermesi ve sorunu birlikte çözmesi gerekir.

Mevzuat Bölümlerinin Ertelemesi Çözüm Olarak Görülmemeli

Mevzuatın ertelenmesi ve işverenlerin mahkemelerde daha az kusurlu çıkması için çaba göstereceğinize, İş kazalarının ve ölümlerin azaltılması yönünde Mevzuatın sil baştan yenilenmesi yönünde gücünüzü kullanmanızı beklerdim.

İSG Konseyinin tutumu

İSG Konseyinin 2006 yılından buyana değişmeyen hedeflerinde; iş kazalarının %20, azaltılması, Meslek hastalığı tanısının, %500 artırılması yer almaktadır. Konsey üyesi olarak bu yönde çalışmalar yapılması da hedefler arasında yer almaktadır.

İşletmelerin Ucuz Hizmet Arayışı Kırmızı OSGB leri Doğurdu…

Girişimleriniz sonucu Mevzuatta yapılan değişiklikler ile, Mevzuattaki olumlu hükümler ya geri alınmış ya da sürekli ertelenmiştir. Bazı işverenler mevzuatın gereklerini yerine getirmek yerine, hizmeti en ucuza almak istemişlerdir. Bu durum OSGB’lerin hizmet kalitesini düşürmüş ve kar amacından başka bir derdi olmayan Kırmızı OSGB’leri yaratmıştır. İSG konusunda hiç deneyimi olmayan bu OSGB ler ile Belgelerini kiraya veren İSG çalışanları, işverenlerin İSG konusunda isteksizliğine neden olmuştur.

İSG Hizmet Bedelleri SGK Primleri Fonlarından Karşılanmalıdır

2-49 çalışanı olan işverenlere verilen İSG hizmet bedellerinin SGK Primlerinden oluşturulan bir Fondan ödenmesi sağlanmalıdır. İşverenlere yapılacak bu destek yalnız işverenlere değil işçilere de yarar sağlayacaktır.

KOBİ lerin Çoğu İSG Hizmeti Almamaktadır.

Küçük ve orta ölçekli işverenlerin 2/3 ü, (400 bin işveren) 2013 yılı Ocak ayından buyana İSG Hizmeti almadığı bilinmektedir. İşverenler, birikmiş yüzbinlerce TL. İdari para cezalarından habersiz çalışmaya devam etmektedirler. İş kazaları ve ölümlerin çoğunun KOBİ’lerde meydana geldiği bilinmektedir. Ödenemeyecek duruma gelen bu cezaların işverenlerden alınamayacağı ortadadır. Kanununun gereğini yerine getiremeyen kamu yöneticileri ve işverenleri bu sıkıntıdan kurtarmak gerek. Alınamayan ancak bir iş kazası sonrası ortaya çıkacak bu vahim durum için çaba göstermenizi beklerim.

Af konusu usulüne uygun olarak işletilmeli

Hiç hoşlanmadığım bir affın da bu konuda yapılması gerekeceğini üzülerek söylemek durumundayım. Af yapılacak olursa, affı takip eden üçüncü aydan sonra, Mevzuata uymayan işverene kanunun öngördüğü tüm cezalar mutlaka verilmelidir. Yasalara saygılı işverenler ile mevzuatı umursamayanlar arasında tarafsız olamayız.

Sağlık Taramaları Ücretsiz Olmalı

Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından çalışanların sağlık taramaları ücretsiz yapılmalı, işverenlerin üzerindeki yük kaldırılmalıdır. OSGB ve yetkisiz sağlık kuruluşları tarafından yapılan tetkikler kayıt edilememekte ve saklanamamaktadır. 15 yıl sonra işverenden bu kayıtlar istendiğinde ibraz edemeyecek olan işverenler, büyük sorunlar ile karşı karşıya geleceklerdir. Hele kanserojen riski bulunan işyerlerinde sağlık kayıtlarının 40 yıl saklanması gerektiğini düşünür isek durumun ciddiyeti daha iyi anlaşılır

Toplum Sağlığı Merkezleri ile işyeri hekimliği sertifikasına sahip olan Aile Hekimlerinin, 2-49 çalışanı olan işverenlere işyeri hekimliği hizmetini ücretsiz vermeleri sağlanmalıdır.

İSG Mevzuatında Sonu Gelmeyen Değişiklikler

Altı yılda; İş Sağlığı Hizmetleri Yönetmeliği üç kez, İş Güvenliği Uzmanları ile İşyeri Hekimleri Yönetmeliklerinde beş kez değişiklik yapıldı. İş kazaları azalmadı meslek hastalıkları tanısı artmadı. Yani hiçbir olumlu sonuç alınamadı.

İSG Finansman Desteği Bürokrasi’ye takılıyor

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliği, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunanlardan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için finansman desteğini öngördü. Kaç işveren bürokratik engelleri aşarak finansman desteği aldı.

Sorgulamak gerek…

Kaynak: http://www.mahalleminsesi.com/2018/05/isg-kobilere-yuk-oldu-yuk-kaldrld-is.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir