Üçevler Mh. Ritim Sk. No:9/1-2 Nülüfer / BURSA
+902242491494
hd@yonetimakademisi.com.tr

Ay: Mayıs 2018

Sağlık Raporu , İşe Giriş , Mobil Sağlık , İsg , İşyeri hekimi

Ambar Depo Kullanım Talimatı

Ambar ve Depo olarak kullanılan yerlerde personellerin güvenle çalışma yapabileceği iş talimatları Ambar Depo Kullanım Talimatı Word Formatında İndir Ambar/depo da çalışanlar burada görevli amirin vereceği emir ve talimatlara uyacaktır. Ambar/depo da, muhtelif bulunan uyarı levhalarına gerekli uyum gösterilecektir. Ambar/depo da muhafaza edilecek malzeme belirli esaslar çerçevesinde istif edilecektir. Ambar/depo muhafaza edilecek malzeme genel olarak …

İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İSG Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik

İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; (Değişik ibare:RG-21/5/2018-30427) elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 …