Acil Durum Eylem Krokisi

Bu belge, şirketin/ kuruluşun acil durum durumunda uygulayacağı temel adımları içermektedir. Bu kılavuz, tüm çalışanlara ve ilgili paydaşlara dağıtılmalı ve belirli periyotlarda gözden geçirilmelidir.

1. Acil Durumu Tanımlama ve Bildirme

Acil durumun türü belirlenmeli (yangın, deprem, sel, vb.).
Acil durumun yerini ve büyüklüğünü değerlendirmek amacıyla uygun yetkililere bilgi verilmelidir.
İlgili kurtarma ve yardım ekipleri bilgilendirilmelidir.

2. Çalışanların Güvenliği

Acil durum anında çalışanların güvenliği en üst düzeye çıkarılmalıdır.
Acil durum çıkışları ve toplanma noktaları belirlenmeli ve çalışanlara duyurulmalıdır.
Acil durum eğitimleri düzenlenmeli ve periyodik olarak tekrarlanmalıdır.

3. İlk Yardım ve Sağlık Hizmetleri

Acil durum anında ilk yardım hizmetleri sağlanmalıdır.
İlk yardım ekipmanları ve acil durum tıbbi ekipmanları belirli noktalarda bulundurulmalıdır.
Acil durum tıbbi hizmetlere erişim noktaları belirlenmeli ve personel bu konuda eğitilmelidir.

4. İş Sürekliliği Planı

İş sürekliliği planı devreye girmeli ve kritik iş süreçleri için acil durum önlemleri alınmalıdır.
Kritik verilerin yedeklemeleri güncel olmalıdır.
Çalışanların evden çalışma veya alternatif çalışma yerlerine geçiş planları olmalıdır.

5. İletişim Planı

Acil durum anında çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve diğer paydaşlarla iletişim sağlamak için bir plan oluşturulmalıdır.
İletişim araçları ve acil durum iletişim listeleri güncel tutulmalıdır.

6. Değerlendirme ve Revizyon

Acil durum eylem krokisi periyodik olarak gözden geçirilmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir.
Her acil durum sonrası bir değerlendirme yapılmalı ve iyileştirmeler için plan revize edilmelidir.
Bu kılavuz, belirli bir kuruluşa özgü ihtiyaçlara göre uyarlanmalıdır. İlgili tüm personel, bu kılavuza düzenli olarak erişmeli ve gerektiğinde bu kapsamda eğitilmelidir.

450+
'den fazla projede yer aldık.

Bu da ilginizi çekebilir