Üçevler Mh. Ritim Sk. No:9/1-2 Nülüfer / BURSA
+902242491494
hd@yonetimakademisi.com.tr

Bursa sağlık raporu

Bursa sağlık raporu

sağlık raporu bursa
sağlık raporu bursa

Sağlık Raporu alabilmek için bizlere ulaşabilir ve fiyat teklifi alabilirsiniz , aynı zamanda Gezici Sağlık Aracımız için de teklifler de bulunabilirsiniz böylelikle bizler sizlerin çalışma ortamızda sağlıklı ve hijyenik koşullar da sizlerin sağlık raporlarınızı oluşturalım.

Randevu için : 0553 855 41 58 nolu telefonu arayabilirsiniz.

Akciğer Grafisi
Açlık Kan Şekeri
ALT
AST
ALP
ANTI HAV
ANTI HBS
ANTI HCV
Boğaz Kültürü
Burun Kültürü
Gaita Kültürü
EKG
Göz Testi
Hemogram Tam Kan Sayımı
Kan Grubu Kartı
Kreatin
Odyo İşitme Testi
Portör
SFT Solunum Fonksiyon Testi
Tetenoz
Tam İdrar Kontrolü
Üre
HIV

Sağlık Raporu Neden Önemlidir ?

İşveren; çalışanların iş yerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır.

  • İşe girişlerinde
  • İş değişikliğinde
  • İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra, işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde
  • İşin devamı süresince çalışanın ve işin niteliği ile iş yerinin tehlike sınıfına göre bakanlıkça düzenlenen belli aralıklarla

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

Bu kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları İşyeri Hekiminden alınır. 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıftaki işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir.

Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.

Çalışanın kişisel özellikleri, iş yerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;

Kaç Yılda Bir

  • Az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir
  • Tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir
  • Çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir
  • Özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir

defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak İşyeri Hekimi’nin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.

Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olanlar, kronik hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların uygun işe yerleştirilmeleri için, gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastalığı tanısı veye ön tanısı almış çalışanın olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayenelerini tekrarlamak gerekmektedir.

Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin onayına sunulması gerekir.

Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak gerekir.

Bir başka işverenden iş görmek için işyerine geçici olarak gönderilen çalışanlar ile alt işveren çalışanlarının yapacakları işe uygun olduğunu gösteren sağlık raporlarının süresinin dolup dolmadığını kontrol edilmesi, uygun olması durumunda çalışmasına müsaade edilmesi gerekmektedir.

Sağlık Raporu 2022 Güncel Fiyatlar , Bursa Sağlık Raporu , Bursa Sağlık Raporu 2022

 

Yorum yapılmamış

Yorumunuzu ekleyin