Üçevler Mh. Ritim Sk. No:9/1-2 Nülüfer / BURSA
+902242491494
hd@yonetimakademisi.com.tr

Tehlike İletişimi

Tehlike İletişimi

Tehlikeli Maddelerle Karşı Karşıya Gelme

Hemen hemen her gün tehlikeli maddelerle karşı karşıya geliriz:

 • Aracınıza yakıt ikmali yaparken,
 • Evinizi temizlerken,
 • Zirai veya muhtelif haşere ilaçları
 • İşyerinizde solvent ya da asidlerin kullanımı

Birçok Madde Yaralanma ya da Hastalıklara Neden Olabilir!

OSHA istatistiklerine göre;

 • Her yıl yaklaşık 30 milyon çalışan 650 milyon tehlikeli maddeye maruz kalmakta ya da maruz kalması ihtimali yüksek olmaktadır.
 • Her yıl, işgücü kaybına neden olabilecek, yaklaşık 20 bin maruziyet kazası meydana gelmektedir.

Tehlike İletişiminin Ana Kuralları

İşveren çalışanlarına aşağıdakileri sunmak zorundadır:

 • Yazılı bir «tehlike iletişim programı» ya da «rehberi»
 • Tehlikeli maddelerin listesi
 • MGBF’ları
 • Yeterli, güncel, periyodik eğitim

İşçinin Sorumlulukları:

 • Etiketlerin ve MGBF’larının okunup, anlaşılması,
 • İşyeri uyarı ve talimatlarına hakkıyla uyulması,
 • Bir işe başlamadan önce tehlikelerin belirlenmesi,
 • Eğitimlerde işbirlikçi ve katılımcı olmak…

Malzeme Tipleri

Katı Malzemeler

•Tozlar, lifler

Sıvılar

•Buhar ve buğular

Gazlar

Fiziksel Tehlikeleler

Parlayıcı,patlayıcı ve reaktif.

Sağlık Tehlikeleri

Kısa süreli etkiler

Baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik hissi, deride irritasyon (pişik, şiddetli kaşınma)

Uzun süreli etkiler

Karaciğer veya akciğer  hasarları veya kanser

Korozif (aşındırıcı, paslandırıcı) veya toksik (zehirli) olarak işaretlenen maddeler sağlığa zararlıdır.

İşyerinizdeki Tehlikeli Maddeler

İşyerinizdeki tehlikeli maddeler iki kategoride tasnif edilmelidir.

 • Tehlikeli madde türü
 • Tehlikeli madde lokasyonu

Tehlikeli Maddeler Vücudumuza Nasıl Girer?

 • Deriden emilme
 • Göze temas
 • Soluma
 • Ağız yoluyla alınması (kirletilmiş yiyeceklerin yenilmesi)
 • Kesik, delinme veya enjeksiyon yoluyla deriden dokulara nüfuz etme

Maruziyet Limitleri

 • İzin Verilen Maruziyet Limiti (İngilizce; PEL, Permissible Exposure Limit)
 • Sınır Limit Değeri (İngilizce; TLV, Threshold Limit Value,)
 • Zaman Ağırlıklı Ortalama (İngilizce; TWA , Time-Weighted Average)
 • Kısa Süreli Maruziyet Limiti (İngilizce; STEL, Short-Term Exposure Limit)

İşçi Hangi KKE Kullanmalı ?

Koruyucu elbise, Yüz maskesi, Gözlükler , Solunum cihazı , Eldivenler.


Etiketi Okuyun

 • Öncelikle maddenin ne olduğunu anlayın,
 • Üretici bilgisini gözden geçirin,
 • Fiziksel ya da sıhhi tehlikelerin ne olduğunu idrak edin,
 • Özel muamele şartları var mı tespit edin,
 • KKE kullanımı gerekli mi?
 • Kaza oluşursa ilk yardım, yangına ilk müdahale ve sızıntı/dökülme oluşursa nasıl temizlenmesi gerektiği öğrenin.

Etikette Hangi Bilgiler Bulunur?

Etiketlerde bulunması gereken temel bilgiler:

 • Maddenin hüviyeti (adı, içerdiği temel kimyasallar),
 • Üreticisi, kendisine ulaşım bilgisi,
 • Muhtelif iş güvenliği bilgileri,
 • Tehlike uyarıları,
 • İhtiva edilen tehlikeli maddelerin listesi

NFPA Etiketleme Sistemi

 • Mavi = Sıhhi Tehlike
 • Kırmızı = Parlayıcı/Yanıcı
 • Sarı = Kararlılık ve  Reaktivite  
 • Beyaz = Diğer Tehlikeler
 • Sayılar neye delalet eder:
  0 (Tehlikesiz) den
  4 (Çok Tehlikeli)’ye kadar bir skala içerir.

Firma İçi Etiketleme

Kullanıldığı yerler:

Tüpler, Sabit proses kap, tank ya da kazanlar, Taşınabilir veya geçici konteynerler

MGBF

Malzemenin ve üreticisinin hüviyeti

Muhtevası (içindekiler)

Tehlikeler

İlk yardım prosedürleri ve yangın söndürme usul ve yöntemleri

Kazara dökülme, saçılma veya sızma durumunda temizlik işlemleri,

Muamele ve muhafaza,

Maruziyetten korunma ve KKE kullanımı,

Fiziksel ve kimyasal özellikler,

Kimyasal denge (stabilite), reaktivite, zehirlilik (toksisite),

Çevresel bilgi, atık yöntemleri,

Nakliyat, tabi olunan mevzuat ve diğer bilgiler…

KKE: Soluma Korunması

Mühendislik kontrollerinin tesis edilmesi esnasında,

Bakım yaparken,

Rutin olmayan özel işlemleri yerine getirmekte iken,

Acil durum müdahalelerinde,

Diğer kontroller yetersiz ise,

Diğer kontroller elverişli (fizibil) değilse,

Dökülme/Saçılmalara Acil Durum Müdahalesi (Vücut ile Temas)

Gözler: Su ile 15 dakika yıkayın.

Deri: Kirlenmiş giysiyi çıkarın, bol su ve sabun ile yıkayın.

Soluma: Hemen temiz havaya çıkın.

Yutma: Tıbbi acil durum yardımı alın.

Dökülme/Saçılmalara ve Sızmalara Acil Durum Müdahalesi (Vücut Teması Yok)

Alanı tahliye edin.

Amirinize ya da acil durum müdahale ekibine haber verin.

Uzak durun, eğitim almamışsanız temizlemeye kalkmayın.

Başka Neler Yapılmalı?

MGBF’larına ulaşın, okuyup anlayın, anlaşılmayan hususlar için amirinize danışın.

Etiketleri okumayı alışkanlık haline getirin, işyerinizdeki tehlikeleri bilin, etiketleri malzeme ile ilk defa çalışıyorsanız mutlaka dikkatle okuyun.

Mutlaka işe uygun KKE kullanın.