Üçevler Mh. Ritim Sk. No:9/1-2 Nülüfer / BURSA
+902242491494
hd@yonetimakademisi.com.tr

Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi

Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi

İletişim, canlılar arasında yapılan duygu, düşünce, bilgi ve davranış paylaşımlarıdır. Etkili iletişim kurma ihtiyacı çağımızın en temel ihtiyaçlarından biri haline gelmiştir. Empatik iletişimin de vurgulandığı bu eğitim ile katılımcıların hem iş, hem de özel hayatlarında kullandıkları iletişim yöntemleri gözden geçirilerek; yapılan yanlışlıkların değiştirilmesi, düzeltilmesi için çeşitli çözüm yolları geliştirilmesi, organizasyon dahilinde birimler ve kişiler arası iletişim sisteminin uyum içerisinde işlemesinin sağlanması hedeflenmektedir.

Bireyler sosyal çevrede sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmek, ruhsal ve bedensel ihtiyaçlarını gidermek için iletişim kurmak zorundadır. Fakat iletişim olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilir. Sağlıklı iletişim için yani etkin iletişim için bireylerin üzerinde konuştukları ve bu şekilde bilgi alışverişi sağlayabileceği ortak bir dilde buluşmaları gerekir.Bu şekilde kurulan iletişim olumlu iletişime örnektir. Bireylerin kavga etmesi de bir iletişim şeklidir ve bu da olumsuz iletişime örnek verilebilir.

Günlük hayatta kişilerin duygu ve düşüncelerini veya bilgileri karşısındaki kişiye doğru bir şekilde aktarabilmesi için etkin iletişim gereklidir. Etkin İletişim Eğitimi de insanların bu ihtiyaçları doğrultusunda doğru iletişimi öğretebilmeyi ve iş ve sosyal yaşamda daha başarılı olmalarını amaçlamaktadır.

Etkin iletişim için bireylerin güvenilir olması, empati kurabilmesi, saygılı ve uzlaşmacı olması, tutarlı, ilgili olabilmesi gerekir. Birçok insan bunların farkında olsa da bu özelliklerin gerekliliğini yeterince benimseyip sergileyemediği için başarısız olmaktadır. İşte bu noktada Etkin İletişim Eğitimi katılımcıların öncelikli olarak iletişimdeki önemli unsurların günlük hayatta ne kadar değerli olduğunu özümsemelerini sağlamaktadır.

Etkin İletişim Eğitimi katılımcıların iletişim becerileri geliştirilerek iş ve özel hayatlarında çözüm odaklı ve etkili yaklaşımlarla iş ve yaşam kalitesinin yükselmesini sağlamayı amaçlar. Etkin İletişim Eğitiminde iletişim sürecinin tanınmasından etkin iletişimin gerekliliklerine kadar zengin bir eğitim içeriği bulunmaktadır. Katılımcılara öncelikle iletişimin sosyal hayattaki önemi benimsetilip, yanlış iletişimi aşma yöntemleri öğretilerek beden dilinin, görünümüm, imajın, empatinin, anlayışın, saygının, ses tonunun ve daha birçok etkenin etkin iletişimdeki yeri anlatılır. Eğitim esnasında interaktif oyunlarla da eğitimin aktif olarak benimsetilmesine yardımcı olunur.

Etkin İletişim Eğitimi sonunda katılımcılar anlama, anlatma, dinleme yetilerinin gelişmiş olduğunu görecek, bulundukları ortamda kendilerini daha özgür ve kolay bir şekilde aktarabilecek, etkin iletişim kurabilme konusunda bilgisel ve kişisel becerilerinin gelişmiş olduğunu fark edecektir.

 

Yorum yapılmamış

Yorumunuzu ekleyin