Yönetim Akademi

Tek Kapıdan İş Güvenliği, Eğitim ve Danışmanlık Çözümleri

1465469795-doc05808220160608173603
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi unvanıyla faaliyetlerine devam eden Yönetim Akademisi, 50 personeliyle Bursa’nın nitelikli şirketleri için kapsamlı hizmetler sunuyor.

Bursa, İzmir ve Tekirdağ’da 3 şubesi bulunan kuruluşun temel amacı kurucu Hüseyin Demirgıran ve Genel Müdür Özcan Toguç tarafından; çalışanların hayatlarını korumak, müşterilerinin yasal şartlara uygun çalışmalarını sağlamak olarak ifade ediyor. “Tek kapıdan tüm çözümler” sloganıyla çalışan bu grubun içinde birçok kuruluş bulunuyor TD Şirketler Grubu’nun birimlerinden biri olan Yönetim Akademisi gerçekten bir Akademi mantığıyla çalışıyor.

Yönetim Akademisi; İşlerini doğru yöntemlerle geliştirmek, yasalara uygun iş güvenliği hizmeti almak müşterilerinin talep ettiği sertifikaları yetkili kuruluşlardan temin etmek ve en önemlisi toplam kaliteyi artırabilmek isteyen işletmelere profesyönel hizmetler sunuyor. Kuruluş bugüne kadar birlikte çalışan 1000’e yakın şirketten elde ettiği deneyimle bir çok sektör için yüksek katma değerli çözümler üretiyor. İş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, eğitim ve danışmanlık hizmetleri, sistem ve ürün belgelendirme, laboratuvar hizmetleri, periyodik teknik kontroller, üretime destek hizmetleri gibi kaliteyi artırıcı nitelikli hizmetler sunan Yönetim Akademisi, TD Şirketler Grubu’nun iştiraklerinden birisi.

Bine yakın müşteri

2004 yılında yönetim danışmanlığı vermek amacıyla kurulan TD Şirketler Grubu; özellikle fabrikaların ve işletmelerin yönetim sistemlerinin geliştirilmesi, üretim süreçlerinin iyileştirilmesi ve kurumsallaştırılması için danışmanlık hizmetleri vermekte, Aynı zamanda kişisel gelişi eğitimleri ve çalışanların verimliliğinin artırılması gibi eğitimler veren kuruluş; 2012 yılında 6331 sıyılı iş güvenliği kanununun çıkışından sonra tüm işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmet alımlarının zorunlu hale getirilmesi üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gerekli lisanlar alınmış. Dürüstlük ve işini doğru yapma ilkeleri çerçevesinde 1000’e yakın müşteriye hizmet sunan Yönetim Akademisi İş ilişkilerinin tamamını pozitif referanslar sayesinde kuruyor.

Modern ofisler, büyük eğitim salonları

Üç katlı ofisinde eğitim salonları, ilkyardım eğitim merkezi, hekim ofisleri, akciğer grafisi odası, kan alma ünitesi, laboratuvar ve yönetim birimleriyle modern ve temiz bir çalışma ortamı içinde hizmet üreten şirket içinde 50’ye yakın çalışan bulunuyor. Ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan iş kazaları ve işçi ölümlerini engelleme yönünde çalışmalar yürüten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni iş güvenliği kanunu kapsamında çalışanların sağlığını korumak için girişimlerde bulunuyor. Gerekli sertifikaları alarak hem iş yeri sağlığı ve güvenliği çalışmalarını yürüten Yönetim Akademisi kentimizdeki büyük sanayi kuruluşları için profesyönel süreç iyileştirme ve insan sağlığının korunması faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor.

Kalite belgeleri, sistem ve ürün sertifikasyonu

İşletmeler bazı kalite yönetim sistemlerine entegre olarak hem ürünlerinin hem de hizmetlerinin belgelenmesini isteyebiliyorlar. Bu talep çalışılan müşteriden geliyor. Dünyanın birçok noktasınamal ve hizmet üretene Bursalı ve İzmirli şirketler için sistem sertifikasyonu süreçlerini yöneten ve belgelendirme hizmeti veren Yönetim Akademisi, bağımsız belgelendirme şirketlerinden, müşterileri için ciddi belgeler alıyor. Kanuni manada akredite edilmiş şirketler tarafından verilen belgeler sayesinde tedarikçisine mal yaptıran kuruluşlar ulusal ve uluslararası pazarlarda bir adım öne çıkıyorlar. Türkiye’deki akreditasyon kuruluşu Türkak tarafından yetkilendirilen bir şirket tarafından verilebilen belgeleri Bursa’da, Yöncert Yönetim Akademisi’nden elde etmek mümkün. Bu hizmeti başarıyla ifa eden Yönetim Akademisi, gerçek bir akademi gibi bilinç üretimi konusunda çalışıyor.

Olay Metal Gazetesi 10 Aralık 2015 Sayfa:7

İş değerlendirme, Gruplandırma, Ücretlendirme sistemi Danışmanlığı

Yönetim Akademisi İş değerlendirme ve ücretlendirme sistemi danışmanlığı sonrasında adil bir ücretlendirme sistemi kurulmuş olacak, işin değerine, firmanıza katkısına göre ücretlendirme sistemi kurulacak, böylelikle çalışanlarınızın motivasyonu artacak, çalışanlar işlerini içselleştirmiş olacak ve çalışan sirkülasyonu önlenecektir.

Aldığı ücretten memnun olan çalışan daha yüksek ücret almak için niteliklerini geliştirecek, daha fazla sorumluluk alacak, daha zor işlerde çalışmayı göze alacak bu durum firmanın rekabet üstünlüğünü geliştirecektir.

Verdiği ücretten ve karşılığını aldığı performans sonuçlarından işveren de memnun olacak , işyerinde iş barışı sağlanmış olacaktır.

Bu danışmanlık çalışması sonrasında kurumsallaşma çalışmalarınıza bir basamak daha yaklaşmış olacaksınız.

İş değerlendirme, gruplandırma, ücretlendirme sistemi İçerik;

  • İşlerin değerini oluşturan faktörleri belirleme,
  • Faktörlerin sektöre, şirkete göre ağırlık puanlarını belirleme,
  • İş değeri faktörlerinin, işlerde bulunma derecelerini belirleme,
  • Puan ve derecelerden yola çıkarak, işlerin her biri için toplam puan belirleme,
  • Puanları ücrete dönüştürme,
  • Ücretlerin şirket içinde bir birlerine göre mesafesinin hakkaniyetli olduğundan emin olma,
  • Ücretlerin piyasa ücretleri ile olan mesafesi sayesinde personelini rakip şirketlere kaptırmayacağından emin olma
  • Personelini kaybetmemek için rekabetçiliğini kaybettirecek ücretler vermek zorunda kalmama konularında, Yönetim Akademisi bilimsel çözümler sunar.