Stratejik Planlama Danışmanlığı

Günümüzde kurumlarımız ‘farklı’ olabildikleri oranda hayatta kalabileceklerdir. Globalleşen dünyada ‘farklı’ olabilmek, ancak özgün stratejiler üretebilmekten geçmektedir. Kurumların etkin stratejiler üretmesi ise, kurum elemanlarının stratejik bilinç sahibi olmasından geçer.

Yönetim Akademisi Stratejik planlama Uzmanları kurumunuzda bu bilinci sağlayacak

Stratejik düşünce eğitimi ile stratejinin giderek artan önemi , şirketlerde stratejik düşüncenin ne olup, ne olmadığını ortaya çıkarılacak, şirket içinde stratejik düşüncenin öne çıkmasına engel olan şartları ortadan kaldıracaktır.

Strateji üretme aracı olarak stratejik planlamanın dünyada en çok kullanılan ve en çok fayda sağlanan yönetim aracı olduğu bilinmektedir.

Kurumlarınızda, stratejik planlama ve stratejik yönetimin faydalarını ortaya çıkarılacak, stratejik planlamanın safhalarını ve yapılması gereken analizleri tanımlanacak, strateji uygulama araçlarının etkin kullanımına ve şirket stratejilerinin oluşturulmasına destek sağlanacaktır.

Üst kademe yöneticilerin stratejik yönetim ve stratejik planlama konularındaki becerilerini artırılacak, şirket stratejilerini hazırlamalarına ve geliştirmelerine yardımcı olunacaktır, şirket stratejik planının hazırlanmasına destek verilmekte ve bu sayede rakiplere karşı rekabet avantajı sağlanması hedeflenmektedir.

Stratejik planlama danışmanlığı sayesinde , hem kurumumuzda stratejik düşünce sistemi ön plana çıkmış olacak , hem de kurumunuzun stratejik planı birlikte oluşturulmuş olacaktır.

Stratejik Düşünce ve Planlama Eğitimi

Amaç

21. Yüzyılda kurumlarımız, benzersiz olabildikleri oranda hayatta kalabileceklerdir. Küreselleşen dünyada “Benzersiz” olabilmek, ancak özgün stratejiler üretebilmekten geçmektedir. Aynı zamanda stratejik planlamanın dünyada en çok kullanılan ve en çok fayda sağlanan yönetim aracı olduğu da bilinmektedir. Kurumların etkin stratejiler üretmesi kurumun bütün elemanlarının stratejik bilinç sahibi olmasından geçer. Bir strateji üretme aracı olarak bu seminerin amacı, stratejinin giderek artan önemini vurgulamak, şirketlerde stratejik düşüncenin ne olup, olmadığını ortaya çıkarmak, şirket içinde stratejik düşüncenin öne çıkmasına engel olan şartları ortadan kaldırmak, şirketlerde ve kurumlarda stratejik planlama ve stratejik yönetimin faydalarını ortaya koymak, stratejik planlamanın safhalarını ve yapılması gereken analizleri tanımlamak, strateji uygulama araçlarının etkin kullanımına ve şirket stratejilerinin oluşturulmasına destek sağlamaktır.

İçerik

* Stratejinin giderek artan önemi ve bireyde stratejik düşüncenin önemi

* Stratejik planlamanın tanıtımı

* Şirket ve birey perspektifinden Güç Denklemi ve Stratejik IQ testi

* İş dünyası, devlet, asker ve spor yaklaşımları

* Strateji ile taktik arasındaki farklar ve Stratejik düşünce matrisi

* Şirketlerde stratejik düşünce ve bu düşünceyi geliştiren yaklaşımlar

* Stratejik düşünmenin önündeki kültürel engeller

* Strateji geliştirmede rakip faktörü

* Stratejik planlama ve planlamanın giderek artan önemi

* Stratejik planlamanın kurumlara faydaları

* Vizyon, misyon ve değerler

* Stratejik amaç ve hedefler

* Stratejik planlama analizleri

* Çevre (PEST) analizi ve Şirket dahili analizi

* SWOT analizi ve Performans kriterleri

* Performans açıklığı ve  Porter stratejisi

* Strateji araçları  ve Farklılık haritası

* Ansoff, Boston, GE/McKinsey Matrisi

Katılımcı Profili

Şirketlerin, tepe yönetimi dahil, tüm yönetici ve çalışanları