Tpm Danışmanlığı

Tpm Danışmanlığı
Yönetim Akademisi Uzman TPM Eğitimcileri  ve  danışmanları sayesinde  kurumunuzda; hatasız, yüksek verimli ve   her defasında müşteri istek ve beklentilerini karşılayan bir sitem kurulacaktır. Bu sistem sayesinde;
 • Verimlilikler etkin şekilde ölçülüp değerlendirilecek,
 • Hedef gerçekleşme ve etkinlik ölçümleri yapılacak,
 • Periyodik bakımlar etkin ve verimli şekilde yönetilecek,
 • Önleyici bakım faaliyetlerinin düzenli şekilde yürütülebilmesi için otonom yönetim araçları sağlanacak,
 • Üretimden toplanan veriler doğrultusunda, bakım periyodları ve yedek parça ihtiyaçlarının hesaplanmasını sağlanacak,
 • Arızaların kök nedenlerini bulmaya yönelik metodolojik çalışmaları yapılacak,
 • Çalışanların nitelikleri ve problem çözme kabiliyetleri gelişecektir.

TPM Ödülü Alan 250 Fabrikanın Sonuçları Ortalaması

 • % 50 Prodüktivite Artışı
 • % 99 Makine Arızalarında Azalma
 • % 90 Ürün Hatalarındaki Azalma
 • % 75 Müşteri Şikayetlerinde Azalma
 • % 30 Bakım Maliyetinde Azalma
 • % 50 Yarımamul Stoklarındaki Azalma
 • % 30 Enerji Kullanımındaki Azalma
 • İş Kazalarındaki Azalma (Sıfır Kaza)
 • Çevre Kirliliğindeki Azalma (Sıfır Kirlilik)
 • İşçi Önerilerindeki Artış (10 Kat)

Danışmanlık hizmetimiz JIPM usulü TPM 5S temelleri üzerinde yükselen 8 sütunla yapılandırılmıştır.

1-Kobetsu Kaizen İnsan ve Makina veriminin sürekli yükseltilmesi
 • Maliyet/Kayıp matrisinin hazırlanması
 • Kaizen görevlerinin tanımlanması
 • Maliyet yapısının izlenmesi
 • Sonuçların konsolidasyonu
  2-Otonom Bakım Makina operatörlerinin kullandıkları makinaları iyi tanımalarını sağlamak Organizasyona, ‘Benim Makinam’ prensibini benimsetmek
 • Otonom bakımın 7 adımını uygulama
 1. Temizlik ve Kontrol
 2. Karşı Tedbirler
 3. Geçici Standartların Oluşturulması
 4.   Eğitim ve Genel Kontrol
 5. Otonom Kontroller
 6. Standardizasyon
 7. Tam Otonom Bakım
 • Operatörlerin bakım becerilerinin geliştirilmesi
 • Operatörlerin proses becerilerinin geliştirilmesi
3-Planlı Bakım  Arızaları Önlemek Ekipman etkinliğini düşüren faktörlere karşı faaliyetleri yürütmek
 • Planlı Bakım sisteminin oluşturulması
 • OB ‘in desteklenmesi
 • Bakım veri toplama sisteminin oluşturulması
 • Bakım maliyetlerinin izlenmesi ve iyileştirilmesi
4-Kalite Bakım Yerinde kaliteyi üretmek Kalite yönetimini yürütmek Kalite kayıplarını önlemek
 • Kalite yönetim sürecini geliştirmek
 • Müşteri şikayetlerini azaltmak
 • Hurda ve yeniden işlemi azaltmak
 • Paka Yoke’ i yaygınlaştırmak
5-Eğitim Tüm çalışanların bilgi ve beceri düzeylerinin yükseltilmesi
 • Eğitim ihtiyaçlarını belirlemek
 • Eğitim politikalarını oluşturmak
 • Eğitim yerlerini oluşturma
 • Eğitim planlarının yürütülmesini sağlamak
6-Erken Ürün, Erken Ekipman Yönetimi Yeni bir ürünü ya da yeni bir donanımı devreye alırken karşılaşılan kayıpların önlenmesi
 • R&D süreçlerinin geliştirilmesi
 • Donanım tedarik süreçlerinin geliştirilmesi
 • İşletmenin kurumsal kütüphanesinin oluşturulması
7-Ofislerde TPM Ofislerde ve diğer destek süreçlerinde kayıpların önlenmesi
 • Ofislerde Otonom Bakımın 5 adımı
 • Ofislerdeki proseslerin iyileştirilmesi
 • Kaizen uygulamaları ile ofislerde kayıpların önlenmesi
8-Sağlık, İş Emniyeti, Çevre Sağlıklı, emniyetli ve çevreye saygılı bir işyerini oluşturmak
 • Kazaların önlenmesi
 • Kaza risklerinin belirlenmesi ve giderilmesi
 • İş istasyonlarındaki ergonomik koşulları geliştirmek
 • Çevreyi kirletmemek
 • Enerji verimliliğini arttıracak faaliyetleri organize etmek
17 Kasım 2016
657 kez görüntülendi