Üçevler Mh. Ritim Sk. No:9/1-2 Nülüfer / BURSA
+902242491494
hd@yonetimakademisi.com.tr

ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İş sağlığı ve iş güvenliği sanayileşme sonrası iş yerlerinde yaşanan kazalar ve ortaya çıkan meslek hastalıkları nedeniyle maddi ve manevi kayıpların yaşanmasıyla beraber ortaya çıkmış ve gün geçtikçe önem kazanmakta olan bir alandır.

Günümüzde Devlet, Sivil Toplum Örgütleri, çalışanlar ve toplum tarafında işyerlerinde sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamının hazırlanması kuruluşlardan beklenmektedir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Çalışma hayatını  etkileyen pek çok risk vardır ve bu riskler hem çalışanı hem işvereni hem de ekonomiyi olumsuz yönde etkilediği bilinen bir gerçektir.

Organizasyonlar, iş kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklanan maddi ve manevi zararları en aza indirmek için iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını daha kapsamlı ve sistematik olarak ele almak durumunda kalmaktadırlar.

Uluslararası şartlara , ve yasal gereksinimlere  uygunluğun  zorunlu olmasıyla birlikte, organizasyonlar etkin bir iş sağlığı ve güvenliği sisteminin, finansal değerlere, üretime, dağıtıma, pazarlamaya, halkla ilişkilere, kurum imajına ve çalışanlara olan katkılarını da görmek ve ölçmek istemektedirler İşyerlerinde işlerin gerçekleştirilmesi esnasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkenlerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla sistemli ve bilimsel bir şekilde tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi ve bu tehlikelere ve risklere yönelik önlemlerin alınması çalışmalarının gerçekleştirildiği yaklaşıma İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi denir.

Bu bağlamda 1996 yılında ortaya BSI tarafında oluşturulan BS 8800 standardından sonra uluslararası kimi İSG kurumları ile bağımsız denetim firmalarının katkıda bulunmasıyla 1999 yılında oluşturulan OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile  Kuruluşlar, faaliyetleri ve çalışma ortamlarıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği tehlikelerini tanımlayarak, risklerini değerlendirmekte; yasal gereklilikleri de dikkate alarak etkin risk kontrol yöntemlerini belirlemekte ve uygulamaya sokmaktadırlar.

Aşağıdaki adımlar ile OHSAS 18001 İSGYS kurulabilir.

 • İSG Risk Değerlendirme Eğitimi Düzenlenmesi,
 • Proje lideri ve ekibi ile birlikte İSG sistem yapısının oluşturulması,
 • İSG politikasının belirlenmesi
 • İSG yasal gerekliliklerinin tespiti
 • Risk Değerlendirmelerinin ve tehlikeli iş analizlerinin yapılarak risk kontrol yöntemlerinin belirlenmesi ve uygulama planının oluşturulması
 • İSG hedeflerinin ve yönetim programının oluşturulması
 • İSG görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi,
 • İSG kontrol prosedürlerinin oluşturulması
 • Acil durum prosedür ve planlarının oluşturulması
 • Performans ölçüm ve izleme yöntemlerinin belirlenmesi
 • İSG kaza, olay ve uygunsuzluk raporlama sistematiğinin belirlenmesi
 • İSG Dokümantasyonun hazırlanması ve uygulamaya dönük geliştirilmesi
 • İç Denetimleri yerine getirecek denetçi ekibinin oluşturulması,
 • İç Denetçi Eğitiminin verilmesi
 • İç denetimlerin yerine getirilmesi, raporlanması ve düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesi belgelendirme öncesi iç  denetim yapılması şeklindedir.
 • Gözden Geçirme Toplantısının yapılması ile tam bir yönetim çevriminin gerçekleştirilmesi

İso 18001 mevzuatı için tıklayınız…

İso 9001:2015 ile ilgili bilgiye ulaşmak için tıklayınız..

 

Yorum yapılmamış

Yorumunuzu ekleyin