Üçevler Mh. Ritim Sk. No:9/1-2 Nülüfer / BURSA
+902242491494
hd@yonetimakademisi.com.tr

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

enerji yönetim sistemi
enerji yönetim sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetimi Nedir ?

Enerjinin giderek daha da büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir Yönetim Sistemidir.

ISO 50001 Enerji Yönetimi

Kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır.

Enerji Yönetim Sistemi’nin kuruluşlar için ön görülen faydaları;

  • Enerji politikasının resmiyet kazanması
  • Enerji tüketiminin sistematik bir yaklaşımla yönetilmesi sayesinde enerji masrafında düşüş
  • Çevrenin korunması
  • Kaynakların etkin kullanımı
  • Sera gazı emisyonunun azaltılması
  • Mevzuatlara uyumun sağlanması

Başta Çevre Yönetim Sistemi olmak üzere diğer yönetim sistemleri ile kolayca entegre olabilir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nasıl İşler?

Enerji yönetimi; kuruluşun enerji performansını sürekli iyileştirmek ve sağlanan bu iyileştirmeleri sürdürmek amacıyla enerjiye sistematik olarak dikkat edilmesi anlamına gelmektedir.

Kuruluşun; sürekli olarak eylem planlama, eylemleri uygulama ve sonuçları kontrol etme, ilerlemeyi gözden geçirme ve duruma göre politika ve amaçları güncelleme döngüsünden geçmesini sağlamaktadır.

Sürekli iyileştirme için Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al (PUKO) yaklaşımı veya Deming döngüsü enerji yönetimi için esas alınan sistematik bir yaklaşım olarak belirlenmiştir.  

ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Kurumunuza Entegrasyonu ISO 50001: 2011 Enerji Yönetim Sistemi yaklaşımının tüm sanayi ölçeklerinde ve sektörlerinde uzun zamandır devam eden kanıtlanmış başarısı vardır. 

ISO 50001 enerji yönetim sistemi, Kalite (ISO 9001), iş sağlığı ve güvenliği (OHSAS 18001), çevre yönetimi (ISO 14001) gibi diğer yaygın yönetim sistemi standartlarıyla uyumlu olacak şekilde yapılandırılmıştır.

Bu yüzden kuruluşlar, ISO 50001 enerji yönetim sistemini mevcut yönetim sistemlerine kolayca entegre edebilirler. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı Bir kuruluş bünyesinde enerji yönetim sistemi uygularken, uygulama sürecine ilişkin yapılacak çalışmalar ISO 50001 enerji yönetim standardına göre 6 ana başlıkta belirlenmiştir.

1-Yönetimin Sorumluluğu
2-Enerji Politikası
3-Enerji Planlama
4-Uygulama ve İşletim
5-Kontrol Etme
6-Yönetimin Gözden Geçirmesi

İso 9001 ile ilgili bilgi almak için tıklayınız..

İso 50001 ile ilgili mevzuat için tıklayınız..

 

 

Yorum yapılmamış

Yorumunuzu ekleyin