Üçevler Mh. Ritim Sk. No:9/1-2 Nülüfer / BURSA
+902242491494
hd@yonetimakademisi.com.tr

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

Diğer sağlık personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri, ifade etmektedir. Güncel Mevzuatta Çok Tehlikeli işletmelerde işyeri hekimi ile birlikte çalışma zorunluluğu bulunan bu personellerin çalışma süreleri de aynı yönetmelikte tanımlanmıştır. Buna göre Çok Tehlikeli sınıfta yer alan bir işletmede Diğer Sağlık Personeli

 • 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.
 • 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.
 • 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika

olarak görevlendirilmesi gerekmektedir.

Yönetim Akademisi Ortak Sağlık Güvenlik Birimi bünyesinde bulunan, alanında tecrübeli ve Sertifika sahibi Diğer Sağlık Personeli Ekiplerimizle işletmeleriniz de güvenle çalışmanıza katkı sunuyoruz.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında İşyeri Hekimi çalıştırmak zorunda olan her işletme ayrıca Diğer Sağlık Personeli de çalıştırmak zorundadır. 01.07.2017 tarihinden itibaren  Diğer Sağlık Personellerinin ‘de Belge sahibi olmaları gerekmektedir, Diğer Sağlık Personeli Belgesi olmayan personellerle İSG Katip üzerinden işyeri ve personel sözleşmesi imzalanmayacaktır.

[safir_descriptionbox color=”kirmizi” header=”Diğer Sağlık Personeli Hizmetlerimizden Yararlanın” content=”Çok Tehlikeli İşletmelerde sayıya bağlı çalıştırma zorunluluğu bulunan Diğer Sağlık Personeli hizmetlerimizden yararlanmak isterseniz aşağıda bulunan iletişim formu, mail yada telefon üzerinden bizimle iletişim kurabilirsiniz.” icon=”ok”]

Fiyat Taleplerinizle ilgili aşağıdaki iletişim bilgilerinden bizimle görüşebilir yada hizmet talep formuna iletişim bilgilerinizi bırakarak size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.

İletişim Bilgileri

 • info@yonetimakademisi.com.tr
 • 0551 254 56 38
 • 0532 137 95 72

Hizmet Talep Formunu Doldurmak için Tıklayın

Diğer Sağlık Personelleri, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Madde 16 ve Madde 19’da belirtilen şartlara göre çalışırlar, aşağıda bu maddelerle ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

Diğer Sağlık Personelinin Görevleri

MADDE 16 – (1) Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.

(2) Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

 • a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
 • b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
 • c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.
 • ç) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
 • d) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
 • e) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
 • f) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
 • g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri

MADDE 19 – (1) Diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

 • a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.
 • b) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.
 • c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.

(2) Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.
(3) Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.