Üçevler Mh. Ritim Sk. No:9/1-2 Nülüfer / BURSA
+902242491494
hd@yonetimakademisi.com.tr

İlkyardım Eğitimi

Yönetim Akademisi Ortak Sağlık Güvenlik Birimi bünyesinde Sertifikalı İlk Yardım Eğitimleri verilmektedir. İş ve günlük yaşamımızda kullanabileceğimiz, hayat kurtaran bilgiler ve yöntemler öğretilmektedir.

Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bu eğitimleri aldırmanız zorunludur…

  • Az Tehlikeli işletmelerinizde Her 20 Çalışanınızdan 1 kişiye
  • Tehlikeli İşletmelerinizde Her 15 Çalışanınızdan 1 Kişiye
  • Çok Tehlikeli İşletmelerinizde ise Her 10 Çalışanınızdan 1 Kişiye

olarak eğitimli ve sertifikalı personel bulundurmalısınız…

İlkyardım Eğitim Süresi Ne Kadardır?

İlkyardım Eğitimlerimizin süresi 2 gündür. Eğitimin sonrasında (Sağlık İl Müdürlüğünce belirlenen günde) sınav yapılmaktadır. İlkyardım Eğitimini başarıyla tamamlayan adaylarımıza Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı İlkyardımcı sertifikası verilmektedir.

İlkyardım Eğitimi Kanuni Dayanağı Nedir?

İlkyardım Eğitimleri İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ’ne göre düzenlenir. (Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24762) İlkyardımcı ve zorunlu ilkyardımcı istihdamı Madde 16 – Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az Temel İlkyardım Eğitimi sertifikası almış İlkyardımcının bulundurulması zorunludur. Sürücü Kursları ve ilkyardım eğitiminin zorunlu olarak verildiği kurslarda verilecek ilkyardım eğitimleri, bu yönetmeliğe göre sertifika almış eğitimciler tarafından verilmesi zorunlu olup, denetimleri müdürlük adına Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi tarafından yapılır.


İlkyardım Eğitiminde Başarı Notu Nedir?

Madde 20 -(Değişik: RG-18.03.2004 – 25406) Katılımcılar, eğitim süresinin tamamına devam etmek zorundadırlar. Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavlardan ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden asgari 85 puan almış olmaları şartı aranır. Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar, yetersiz oldukları konularda bir ay içerisinde veya yapılacak olan ilk eğitime katılarak, tekrar sınava tabi tutulurlar. İki defa sınava girmesine rağmen başarısız olanlara, kuruluşlar tarafından İlkyardım Eğitimi Katılım Belgesi düzenlenir.


İlkyardım Eğitimi Sınavları Nasıl Uygulanıyor?

İl Sağlık Müdürlüğünce onaylanmış Sınav soruları ile Teorik ve Uygulamalı olarak iki sınav yapılmaktadır. Bu sınavlar Denetim ekipleri gözetiminde gerçekleştirilir, Eğer sınav Özel Öğretim kurumu bünyesinde faaliyet gösteren merkezlerde yapılacaksa gözetmen olarak Denetim Ekibi hazır bulundurulur. Mesul müdür sınav kağıtlarını on yıl süreyle saklamak ve Bakanlığın denetimene açık tutmakla mükelleftir.


İlkyardım Eğitim Türleri ve Eğitim Süreleri Nelerdir?

Madde 18 İlkyardım eğitimleri temel ilkyardım eğitimi, standart ilkyardım eğitimi olmak üzere iki kategoride verilir. Eğitim süreleri temel ilkyardım eğitimi için toplam iki günden az on günden çok olmamak üzere asgari on altı saat, standart ilkyardım eğitimi için toplam beş günden az on günden çok olmamak üzere asgari kırk saat olarak düzenlenir.


İlkyardım Eğitim Sertifikası Ne Kadar Sürede Yenilenir?

Madde 21 – Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitmeni sertifikası Bakanlıkça, ilkyardımcı sertifikası ve ilkyardımcı kimlik belgesi Müdürlükçe onaylanır. Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitmeni sertifikalarının geçerlilik süresi sekiz yıldır. Geçerlilik süresi dolan sertifika sahipleri, yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre asgari on altı saatlik bir güncelleme eğitimine tabi tutularak sertifikaları yenilenir. (Değişik fıkra: RG-18.03.2004 – 25406) İlkyardımcı sertifikaları ve ilkyardımcı kimlik belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi verilir. Güncelleme eğitimleri, sertifikada belirtilen eğitim sürelerinin yarısı olacak şekilde düzenlenir.


İlk Yardım Nedir?

Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

Taleplerinizle ilgili aşağıdaki iletişim bilgilerinden bizimle görüşebilir yada hizmet talep formuna iletişim bilgilerinizi bırakarak size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.