Üçevler Mh. Ritim Sk. No:9/1-2 Nülüfer / BURSA
+902242491494
hd@yonetimakademisi.com.tr

Ambar Depo Kullanım Talimatı

Ambar Depo Kullanım Talimatı

 Ambar ve Depo Kullanım Talimatı

Ambar ve Depo olarak kullanılan yerlerde personellerin güvenle çalışma yapabileceği iş talimatları

Ambar Depo Kullanım Talimatı Word Formatında İndir

 1. Ambar/depo da çalışanlar burada görevli amirin vereceği emir ve talimatlara uyacaktır.
 2. Ambar/depo da, muhtelif bulunan uyarı levhalarına gerekli uyum gösterilecektir.
 3. Ambar/depo da muhafaza edilecek malzeme belirli esaslar çerçevesinde istif edilecektir.
 4. Ambar/depo muhafaza edilecek malzeme genel olarak raflarda muhafaza edilecektir.
 5. Malzemenin kaldırılması, taşınması, istiflenmesi ve depolanmasında genellikle mekanik araçlar kullanılması esastır. Ağır parçaların ekip halinde kaldırıldığı veya taşındığı hallerde, önceden belirtilen, kumanda hareket ve işaretleri kullanılacaktır.
 6. Ambar/depo da yapılacak istiflerin yüksekliği en fazla 3 metre olacaktır.
 7. Çubuk ve borular, uygun raf ve sehpalar üzerine veya bunların sağlanamadığı hallerde, kalaslardan yapılacak bir taban üzerine istiflenecek ve istifin her iki tarafı, dayanıklı kazıklarla desteklenecektir.
 8. Ambar/depolarda istif edilen yarı mamul, mamul ve malzemeler arasında rahatça hareket edebilecek boşluklar bırakılmalıdır. Ambar/depo da istif edilen yarı mamul, mamul ve malzeme cinsleri birbirine uygun olmalıdır.
 9. Ağır çuval ve torbalar, dört köşesi çaprazlama olarak ve en çok beş sırada bir torba eksik konularak parlayıcı, patlayıcı ve kendi kendine yanabilecek malzeme kesin olarak ambar/depo da bulundurulmayacaktır. Bu gibi malzemeler malzemenin özelliğine göre özel ambarlarda muhafaza edilecektir.
 10. Kullanılmış ambalaj malzemesiyle boş sandıklar ve buna benzer yanmaya müsait artıklar ambar/depo dahilinde bulundurulmayacaktır. Bahis konusu bu malzemeler ambar/depo dan alınarak, dışarıda bu işe özgü yerlerde muhafaza edilecektir.
 11. Bu bölmelerin içinde kullanılacak ısıtma araçlarının çok düzenli olmasına dikkat edilecektir. Mesai saati sonunda bunların tamamen söndürüldüğü ambar/depo amiri veya ambar/depo sorumlusu tarafından tek tek kontrol edilecektir.
 12. Ambar/depolarda çalışma saati sonunda, buradaki görevliler ambar/depo amiri veya ambar/depo sorumlusunun nezaretinde gerekli kontrolü yapacak ve sonrada ambar/depo kapıları kilitlenerek, ambar/depo terk edilecektir. Duruma göre ambar/depo kapıları kilitlendikten sonra mühürlenecektir.
 13. Elektrik ile ilgili arızaları elektrikçiye veya elektrik servisine veya amirinize haber veriniz. Sorumlu ve salahiyetli elektrikçiden başkası elektrik işi ile uğraşamaz. Yasak ve tehlikelidir.
 14. Ambar/depolarda istif edilen yarı mamul, mamul ve diğer malzemeler kablo, buvat, anahtar, priz, lamba tablo ve panolardan uzak tutulmalıdır. Bu elektrik tesis veya tesisatı sık sık kontrol edilmelidir.
 15. Elektrik panosu veya tablosuna, çevresine su dökmek, su sıkmak kati surette yasaktır.
 16. Ambar/depo da vukua gelebilecek yangını söndürebilecek nitelikte, yeterli miktarda ve görünür yerlerde yangın söndürme cihazları ile yangın söndürme tesisatı bulundurulacaktır.
 17. Ambar/depo ya ait seyyar yangın söndürme cihazları ile yangın söndürme tesisatı en az altı ayda bir kez periyodik kontrole tabi tutulacaktır.
 18. Ambar/depo da çalışanlar seyyar yangın söndürme cihazları ile yangın söndürme tesisatının kullanılmasını öğrenmiş olmalıdır.
 19. Burada çalışanlar tehlike yaratacak veya herhangi bir kazaya sebebiyet verebilecek hususlara girişmeyeceklerdir.
 20. Ambarda görevli kişilerden başkasının girmesi yasaktır.
 21. Ambar dahilinde uyumak yasaktır.
 22. Ambar dahilinde ateş yakılmamalı ve sigara içilmemelidir.
 23. Ambarların giriş – çıkış kapıları önleri ile imdat çıkış kapısı önlerine, merdivenlere, koridor ve geçitlere gidip gelmeyi güçleştirecek veya zorlaştıracak malzeme koyulmayacaktır.
 24. Su ile söndürülmesi gerekli malzeme ambarına karpit, akaryakıt, boya, sıvılaştırılmış petrol gazı, asetilen tüpü ve buna benzer malzemeler kati surette koyulmamalıdır.
 25. Alınan bütün tedbirlere rağmen ambarda yangın çıktığı takdirde, ambardaki seyyar yangın söndürme cihazları ile yangına derhal müdahalede bulunacaktır. Bu sırada da ambar içerisinde tehlike arz edebilecek herhangi bir şey varsa derhal dışarıya çıkarılacaktır. Ayrıca, durum en seri şekilde ilgili ve sorumlulara bildirilecektir. Seyyar yangın söndürme cihazları ile yangın söndürülemiyorsa yangın tesisatı kullanılacaktır.

 

Yorum yapılmamış

Yorumunuzu ekleyin