Üçevler Mh. Ritim Sk. No:9/1-2 Nülüfer / BURSA
+902242491494
hd@yonetimakademisi.com.tr

İş Güvenliğinde Kişisel Koruyucu Donanımların Önemi

İş Güvenliğinde Kişisel Koruyucu Donanımların Önemi

KKD (Kişisel koruyucu donanım)’lar , risklerin, toplu korumayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılmaktadır. Aslında iş güvenliğinde yapılacak en son uygulama KKD Kullanımıdır, fakat ülkemizde iş güvenliği denildiğinde nedense aklımıza ilk gelen genellikle baret ve emniyet kemeri olmaktadır. Oysa ki dünyada  iş güvenliğinde sıralama aşağıda ki şekilde olmaktadır. En son çare olarak hiçbir güvenlik önlemi alınamazsa ya da teknik olarak riskler önlenemiyorsa  KKD kullanımı uygulanmaktadır.

Türkiye’de yaşanılan iş kazalarında en çok zarar gören uzuvlarımız %34 ayak, % 15 el,       %15 kafa ve % 8 gözlerimiz zarar görmektedir, yani kısaca her 100 kazadan 72’si gerekli KKD kullanımı ile önlenebilecek ya da şiddeti azaltılabilecek  kazalardır. İş verenler konu ile ilgili bilgilendirilmeli eğer tehlikeler bertaraf edilemiyorsa çalışanlara muhakkak gerekli  KKD kullanımı sağlanmalıdır.

KKD (Kişisel koruyucu donanım)’ların seçimi çok önemlidir. Özellikle alınan KKD’lerin  CE Belgesi olması gerekmektedir. CE uygunluk işareti, üreticinin ilgili teknik düzenlemeden kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve ürünün ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren bir işarettir. CE işareti, ürünün Mevzuata uygunluğunu göstermek için kullanılır.

KKD (Kişisel koruyucu donanım)’ların kullanım amaçları ikiye ayrılmaktadır. Birinci amaç iş kazalarının önlenmesi, ikinci amaç ise meslek hastalıklarının önlenmesi içindir. İş kazalarının önlenmesi için kullanılan KKD’ler Baret, Çelik uçlu iş ayakkabısı, gözlük ve Emniyet kemeridir. Meslek hastalıklarının önlenmesi için kullanılan KKD’ler ise Kulaklık ve maskelerdir.

Yapılan bir araştırmaya göre yaşanılan kazaların % 23,8’i gerekli KKD’nin kullanılmamasından kaynaklanmaktadır. Özellikle       yüksekten    düşme sonucunda yaşanılan kazalarda ciddi sakatlık yada ölümlü iş kazalarının asıl nedeni Emniyet kemerinin kullanılmamasıdır. Yaşanılan iş kazalarının çoğu gerekli KKD’nin kullanılmaması ya da satınalma sürecinde ihtiyaca uygun KKD’nin alınmamasından kaynaklanmaktadır. KKD kullanılarak önlenebilecek kazalara örnekler verecek olursak

  • Sac kesikleri, kullanılan eldivenlerin yapılan işe uygun olmaması
  • Ayağa ağır cisim düşmesi sonucu, ayak parmaklarının kırılması, çelik uçlu iş ayakkabısı kullanılmaması
  • Yüksekten düşme sonucu kırıklı yaralanma, emniyet kemerinin kullanılmaması
  • Yüksekten düşen bir cismin başı yaralaması, baret kullanılmaması
  • Taşlama yaparken göze çapak kaçması, gerekli iş gözlüğünün kullanılmaması

Maalesef ülkemizde KKD kullanma kültürü halen gelişmemiştir, çalışanlar değişik bahaneler üreterek KKD kullanımından kaçınmaktadır, emniyet kemeri ile rahat çalışamıyorum,  baret baş ağrısı yapıyor, kulaklık mantar yapıyor,  gözlük buhar yapıyor ve maskeyle daralıyorum gibi nedenlerle KKD kullanımından kaçınmaktadırlar. Lütfen çalışanlarımızın İş kazası ve meslek hastalıklarından korunması için işin gerekliliği olan KKD’lerin kullanılmasını sağlayalım.

KKD (Kişisel Koruyucu Donanım)’lar  çalışanlara kesinlikle ücretsiz verilmelidir, hiçbir şekilde çalışanlardan ücret kesintisi yapılmamalıdır. Çalışanların kadrolu yada taşeron olmasına bakılmaksızın tüm çalışanlara yapılan işe göre gerekli olan KKD  verilmelidir. KKD’lerin kullanımı hakkında çalışanlara uygulamalı eğitim verilerek doğru kullanım anlatılmalıdır. Eskidiğinde yada işlevselliğini kaybettiğinde yenisi ile değiştirilmelidir. Bazı işletmelerde sınırlamalar yapılarak KKD’ler yenisi ile değiştirilmemektedir, bu uygulama iş kazalarına neden olacağı için kesinlikle yapılmamalıdır. İşin ihtiyaçları iyi belirlenmeli ve en uygun KKD seçimi yapılmalıdır, ucuz diye işe yaramayan KKD alınması yarar yerine çalışanlara daha da çok zarar verebilmektedir.

 

Hamit Kocaman

Yüksek Teknik Öğretmen (Metal İşleri Öğretmeni)

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

 

Yorum yapılmamış

Yorumunuzu ekleyin