Üçevler Mh. Ritim Sk. No:9/1-2 Nülüfer / BURSA
+902242491494
hd@yonetimakademisi.com.tr

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolünü Kimler Yapabilir

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolünü Kimler Yapabilir

Çalışma sahalarında kullandığımız ekipmanların uygun olup olmadığını ve daha güvenli çalışma için kullanılan iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini standartlarda belirtilme sürelerine göre ve uygun yöntemler ile yetkili teknik eleman tarafından yapılması sağlanmalıdır.
İş ekipmanlarının periyodik kontrollerini; Makine veya Metalurji Mühendisi, Makine veya Metal Teknik Öğretmenler, Makine (Yüksek) Teknikeri ile Elektrik Mühendisi, Elektrik Teknik Öğretmenler, Elektrik (Yüksek) Teknikeri unvanlarına sahip kişiler tarafından yapılmalıdır. Bu unvanlara sahip kişiler periyodik kontrolleri aşağıda belirtilen 3 ayrı alanda yapabileceklerdir.

  1. Özel sektörde çalışanlar kendi işyerinde veya aynı holding bünyesindeki diğer işyerlerinde,
  2. Kamu kurumlarında çalışanlar kendi kurumlarında veya onay verilen diğer kamu kurumlarında
  3. Fatura karşılığında periyodik kontrol hizmeti veren; kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, muayene kuruluşları, üretici firma, yetkili servisler ise tüm işyerlerinde yapabileceklerdir.

İş Ekipmanları Periyodik Kontrolü, Ekipnet ‘e kayıtlı personeller tarafından yapılacak.

Tebliğ yayınlanmadan önce odaya kayıtlı olanlar için oda sicil numarası ve odaya kaydı olmayanlar için diploma numarası ile raporlama yapılabiliyordu. 01.10.2017 tarihinde yayınlanan tebliğ ile iş ekipmanları periyodik kontrolü artık kayıt numarası olan teknik personeller tarafından yapılacak ve periyodik kontrol raporlarında üzerinde kayıt numarası yer alması zorunlu olacaktır. Eğitim, kayıt ve takip gibi tüm işlemler yeni oluşturulan EKİPNET sistemi üzerinden yapılacaktır.

Yeni Uygulama Eskişehir ve Kırıkkale’de Kasım 2017 ‘de başladı

Yeni uygulamaya tebliğinin yayımı tarihinden bir ay sonra yani 01.11.2017 tarihinde ilk olarak pilot olarak seçilen Eskişehir ve Kırıkkale illerinde başlanılmıştır. Pilot uygulama 01.11.2018 tarihine kadar pilot illerde devam edecektir. Pilot uygulama dönemi tamamlandıktan sonra diğer illerde uygulanmaya başlanacaktır.

Periyodik Kontrol Yapmak isteyen kişiler için Eğitim Zorunluluğu

Yeni dönemde periyodik kontrolleri yapmak isteyen kişiler temel eğitim almak zorundadırlar. Ancak uygulamada olan pilot iller olan Eskişehir ve Kırıkkale illerinde temel eğitim almadan da EKİPNET üzerinden verilen geçici kayıt numarası ile hizmet verip raporlarını çıkarabileceklerdir. EKİPNET e kayıt yapan ve uygun mesleklerde olan teknik personele G1700xxxx numarası rapor için verilmektedir. Burada G (geçici kayıt no), 17 sayısı ise EKİPNET sistemine yapılan ilk kayıt yılının son sayısını (2017) ve diğer sayılar ise sisteme ilk giriş kayıt sırasını göstermektedir.

Periyodik Kontrol Eğitimleri Hangi Kurumlar tarafından verilir?

Zorunlu eğitimler; İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM) tarafından veya Bakanlık ile protokol yapmak suretiyle aşağıdaki kuruluşlar tarafından verilebilecektir.

  1. Üniversiteler (makine, inşaat, elektrik veya elektrik–elektronik mühendisliği bölümlerini bünyesinde bulunduran)
  2. Örgün olarak eğitim vermede yetkin, personel belgelendirme konusunda en az 5 yıl akredite olan
  3. Kamu kurum ve kuruluşları
  4. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (TSO, TMMOB, TBB, SMMMO v.b.) tarafından verilebilecektir.

Pilot İllerde Geçici Hizmet Numarası ile Hizmet Veren Personeller

Pilot illerde hizmet vermeye başlayanlara 01.11.2018 tarihine kadar zorunlu temel eğitimlerini tamamlamalıdırlar. Pilot uygulama süresinin sona ermesini müteakip, pilot iller dışındakiler için temel eğitim tamamlanma süresi iki yıl olup ve en geç 01.11.2020 tarihine kadar en az 2 gün olmak üzere, zorunlu temel eğitimlerini almalıdırlar. Zorunlu temel eğitimlerini tamamlayan ve eğitim sonundaki sınavdan en az 70 alan teknik personellere çalışma bakanlığı ve eğitim veren kurum veya kuruluş tarafından geçerli sertifika verilmektedir.

Kalıcı ve Geçici Kayıt Numarasının Anlamları

Zorunlu eğitimi tamamlayan teknik personelin EKİPNET sistemi üzerinde Geçici verilen kayıt numarası (G1700xxxx), sistem üzerinde temel eğitimde başarılı olduğu yazılarak K1800xxxx hale gelmektedir. Burada K (kalıcı kayıt no), 18 zorunlu temel eğitimi aldığı ve sınavı geçtiği tarih olan yılın son iki sayısını (2018) ve diğer kalan sayılar ise EKİPNET sistemine ilk giriş kayıt sıra numarasını göstermektedir.

ÇSGB Kalıcı Kayıt Numarası

İş Ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve sonrasında verilecek raporlarda, pilot illerde 01.11.2018 tarihinden sonra ve diğer tüm illerde en geç 01.11.2020 tarihinden sonra, kontrolü yapanın olduğu bölüme ÇSGB kayıt no adı altında verilen “K1800xxxx” kalıcı kayıt numarası girilmelidir.

Mustafa KESKİN

İş Güvenliği Uzmanı

Makine Mühendisi

(ÇSGB Kayıt No: K18000652)

 

Yorum yapılmamış

Yorumunuzu ekleyin