Menü Kapat
Mevzuat AdıMBS LinkiKabul Tarihi / Dayandığı KanunResmi Gazete Tarih Kabul No
Türkiye Cumhuriyeti AnayasasıPDF Linki18.10.19829/11/1982 / 7863 (Mükerrer)
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği KanunuPDF Linki30.06.201230/6/2012 /28339
4857 Sayılı İş KanunuPDF Linki22.05.200310/6/2003 / 25134
Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında YönetmelikPDF LinkiK. 4857 M.1308.11.2016 / 29882
Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol YönetmeliğiPDF Linki635KHK, 634, 5302, 5393, 633124.06.2015 / 29396
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında YönetmelikLink6331/30, 3146/1225.01.2013 / 28539
Son Değ.16.01.2014/28884
Basınçlı Ekipmanlar YönetmeliğiLink470322.01.2007 / 26411
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği(2014/29/AB)Link470303.11.2016 / 29877
Binaların Yangından Korunması Hakkında YönetmelikLink7126/Ek-919.12.2007 / 26735
Son Değ.09.07.2015/29411
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında YönetmelikLink6331, 2872, 644, 590230.12.2013 / 28867 M.
Son Değ.02.08.2016 / 29789
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair YönetmelikLink6331/3028.07.2013 / 28721
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında YönetmelikLink6331/16, 17, 18, 3015.05.2013 / 28648