Üçevler Mh. Ritim Sk. No:9/1-2 Nülüfer / BURSA
+902242491494
hd@yonetimakademisi.com.tr

Kategori: Ersin Mert

İSG Eğitimi ile İş Kazaları Arasındaki İlişki

İş kazalarının nedenleri arasında eğitim eksikliği önemli ölçüde yer almaktadır. İş kazalarının sebepleri incelendiğinde çalışanlara yeterli mesleki eğitimin verilmediği ,ihtiyaç duyulan alt yapının oluşturulmadığı,iş sağlığı ve güvenliği açısından riskli sektörlerde eğitim seviyesi düşük işçilerin çalıştırıldığı,işbaşı eğitimi ve hizmet içi eğitiminin mevzuatın öngördüğü ölçüde yerine getirilemediği,yapılması gerekenlerin tam anlamıyla yapılamadığı görülmektedir. Tabiki işverenlerin eğitimi zaman kaybı …

Türkiye’de Yapı Sektöründe İşçi Sağlığı ve Güvenliğinin Değerlendirilmesi

AB’ye Normlarına Uyma Çabamız, İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarını Olumlu Etkiliyor İnşaat sektörü, üretim alanlarını etkileyen, ülke kalkınmasına ve ekonomisine önemli katkıda bulunan bir iş koludur. Bununla birlikte, inşaat sektöründe meydana gelebilecek kazaların ve zararlı sonuçlarının en aza indirgenmesi için gerekli tedbirlerin alınması önem arz etmektedir. Son yıllarda Türkiye’de inşaat sektöründe işçi sağlığı ve güvenliği …