Üçevler Mh. Ritim Sk. No:9/1-2 Nülüfer / BURSA
+902242491494
hd@yonetimakademisi.com.tr

MEB Onaylı Eğiticinin Eğitimi

 • Nasıl Öğreniyoruz?
 • Başlıca öğrenme kuramları
 • Bilgiyi İşleme Modeli

Grup Çalışması – Uygulama

 • Öğretim İlkeleri
 • Öğretim Stratejileri
 • Öğrenme Hedefleri
 • Grup çalışması – Uygulama
 • Yetişkin Eğitiminin Özellikleri
 • Öğretimde Bireysel Farklılıklar
 • Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
 • Öğrenmede Bireysel Farklılıklar
 • Yetişkin Eğitiminde Öğretim Yöntem ve Teknikleri
 • Grup Çalışması – Uygulama
 • Öğrenme Stilleri
 • Öğrenme Stratejileri
 • Öğrenme Düzeyleri
 • Öğrenme Yolları
 • Bilgiyi İşleme Süreci
 • Grup Çalışması – Uygulama
 • Eğitim İhtiyaç Analizi
 • Eğitim Programının Öğeleri
 • Beklentilere Uygun Eğitim Hazırlamak
 • Grup Çalışması – Uygulama
 • Program ve Tasarım
 • İçerik Seçimi
 • Sürecin Katılımcılara Göre Planlanması
 • Grup Çalışması – Uygulama
 • Eğitim Ortamı
 • Eğitim Yöntemine Göre Oturma Düzeni Oluşturma
 • Bir Eğitim Ünitesinin Planlanması
 • Eğitim İçin Gerekli Ekipmanların Hazırlanması
 • Hazırlık Kontrolleri Listesinin Oluşturulması
 • Eğitim Notlarının Hazırlanması
 • Grup Çalışması – Uygulama
 • Uygulama Zamanlarının Seçilmesi
 • Yaşamla Bağlantıların Sunulması
 • Eğitimde Yeni Yaklaşımlar
 • Grup Çalışması – Uygulama
 • Etkili Sunumun Amacı ve Önemi
 • Eğitimcinin Rolü
 • Grup Çalışması – Uygulama
 • Katılımcı Psikolojisi ve Önemi
 • Katılımcılarla Sözlü ve Sözsüz İletişim
 • Topluluk Önünde Konuşma
 • Katılımı Sağlayan ve İlgiyi Artıran Yöntemler
 • Eğitimde İlgi Yaratma-Buzkırıcılar
 • Yeni Eğitim Anlayışı: Eğlenerek Öğrenmek
 • Eğitimde Oyunların Öğrenmeye Etkisi
 • Grup çalışması – Uygulama
 • Etkili Sunum Aşamaları
 • Grup Çalışması – Uygulama
 • Sunum Öncesi Yapılması Gerekenler
 • Grup Çalışması – Uygulama
 • Sunum Sırasında Yapılması Gerekenler
 • Sunum Sonrasında Yapılması Gerekenler
 • Katılımcı Tepkilerini İzleme
 • Grup Çalışması – Uygulama
 • Sunumlarda Yapılması/Yapılmaması Gerekenler
 • Sunum Konusu ve Ana Başlıkların Görsel-İşitsel Araçlar/Teknoloji ile Desteklenmesi (Power Point)
 • Power Point Slaytların Amaç ve İçerik Doğrultusunda Düzenlenmesi
 • Slaytların Yazılımı
 • Slaytlarda Renk Seçimi ve Hareket Olanakları
 • Ses ya da Müziğin Seçimi
 • Grup Çalışması – Uygulama
 • Eğitimde Geri Bildirimin Önemi
 • Soru Sorma Teknikleri
 • Soruların Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar
 • Soru Düzeyleri
 • İyiye ve Kötüye Örnek Soru Örnekleri
 • Yanıtların Alınması
 • Katılımcıların Soruları
 • Grup Çalışması – Uygulama
 • Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar
 • Değerlendirme
 • Eğitim-Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Yeri
 • Grup Çalışması – Uygulama
 • İyi Bir Ölçme Aracının Sahip Olması Gereken Nitelikler
 • Grup çalışması – Uygulama
 • Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları
 • Değerlendirme ve Not Verme
 • Değerlendirme ve Not Verme Sürecinde Kullanılan Temel İstatistikler
 • Grup Çalışması – Uygulama
 • Sunum yapma
 • Sunumların değerlendirilmesi