Periyodik Kontroller

Yönetim Akademisi Bursa Periyodik Kontrol alanında uzman ekibiyle hizmet sunmaktadır!

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği açısından büyük bir öneme sahip olan Periyodik Kontrol yönetmeliği işletme güvenliği ve çalışan güvenliği başta olmak üzere birçok etkiye sahip olup işletmenin gelişimi ve güvenliği için çok önemli bir husustur. Yönetim Akademisi Bursa periyodik kontrol alanında yılların tecrübesi ve deneyimli kadrosuyla Bursa periyodik kontrol alanında ihtiyaç duyulan tüm işletmelere hizmet sunabilmektedir. Unutulmamalıdır ki önce güvenlik!

“Yani periyodik kontrol, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından büyük bir önem arz ediyor. Bu yüzden “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ile ilişkili olan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” iş yerlerindeki ekipmanların kontrollerinin yapılması zorunlu kılınmıştır.”

Bursa Periyodik Kontrol
Bursa Periyodik Kontrol

 

Periyodik Kontroller Nedir?

Periyodik kontroller, belirli aralıklarla gerçekleştirilen sistematik incelemelerdir. Bu kontroller, işletmelerin sahip oldukları tesisat, cihazlar, güvenlik sistemleri ve diğer önemli bileşenlerin durumunu değerlendirmek, olası sorunları önceden tespit etmek ve düzenli bakım işlemlerini içerir. Bu kontrollerin düzenli aralıklarla yapılması, işletmelerin sürekli ve güvenli bir şekilde faaliyet göstermelerine olanak tanır. Bursa periyodik kontrol alanında işletmeler hem çalışanların hem de işletmenin genel güvenliği ve ekonomisi için periyodik kontrollerini düzenli olarak gerçekleştirerek hem mevzuata uygunluklarını gösterirler hemde işletmelerine büyük değerler kazandırırlar.

Neden Periyodik Kontroller Alınmalıdır?

Güvenlik:
Periyodik kontroller, işletmelerin sahip oldukları tesisat ve ekipmanların güvenli bir şekilde çalıştığından emin olmalarını sağlar. Bu sayede potansiyel tehlikeler önceden tespit edilir ve önlemler alınarak güvenlik sağlanır.

Operasyonel Süreklilik:
Düzenli kontroller, tesisat ve sistemlerin sürekli ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını destekler. Bu da işletme sürekliliğini artırır ve iş kesintilerini minimize eder.

Ekipman Ömrü:
Periyodik kontroller, ekipmanların düzenli bakımını sağlayarak ömürlerini uzatır. Bu da işletmelerin yeni ekipman alımına olan maliyetlerini düşürür.

Maliyet Tasarrufu:
Önceden tespit edilen sorunlar, genellikle daha ciddi ve pahalı hale gelmeden önce giderilebilir. Bu da uzun vadeli maliyet tasarrufu sağlar.

Yasal Uyumluluk:
Birçok sektörde, düzenli kontroller yasal bir zorunluluktur. Bu kontrollerin yapılması, işletmelerin yasal düzenlemelere uygunluğunu sağlar.

Periyodik kontroller, işletmelerin güvenliği, verimliliği ve operasyonel sürekliliği için kritik bir öneme sahiptir. Bu hizmet, işletmelerin maliyet tasarrufu yapmalarına, güvenlik standartlarına uymalarına ve uzun vadeli başarılarını sürdürmelerine yardımcı olur. Periyodik kontrolleri düzenli olarak yaptırmak, işletmelerin sorunsuz bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlayarak rekabet avantajı elde etmelerine katkı sağlar.

Asansör Periyodik Kontrol

Asansör periyodik kontrol, asansörlerin güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla belirli aralıklarla yapılan teknik incelemelerdir. Bu kontroller, asansörlerin yasal gerekliliklere ve standartlara uygunluğunu doğrulamak için yapılır. Asansör periyodik kontrolü genellikle şu adımları içerir:

 1. Görsel İnceleme: Asansörün genel durumu, kabin, kapılar, aydınlatma ve alarm sistemleri gözle incelenir.
 2. Fonksiyonel Testler: Asansörün hareket mekanizmaları, duraklama ve hız kontrol sistemleri test edilir.
 3. Güvenlik Sistemleri: Asansörün fren sistemleri, emniyet tertibatları, acil durum kurtarma sistemleri ve diğer güvenlik bileşenleri kontrol edilir.
 4. Elektriksel Kontroller: Elektrik devreleri, kablolar, motor ve kontrol panelleri gözden geçirilir.
 5. Raporlama: Kontrol sonuçları, olası eksiklikler ve yapılması gereken düzeltmeler ayrıntılı bir rapor halinde sunulur.

Türkiye’de, asansörlerin periyodik kontrolü Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapılmaktadır. Bu kontrollerin sıklığı genellikle yılda bir kez olarak belirlenmiştir, ancak kullanım sıklığına ve asansörün bulunduğu yerin özelliklerine bağlı olarak daha sık yapılması gerekebilir. Periyodik kontrollerin düzenli olarak yapılması, asansörlerin güvenli kullanımını ve uzun ömürlü olmasını sağlar.

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol

Elektrik tesisatı periyodik kontrolü, elektrik sistemlerinin güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla belirli aralıklarla yapılan inceleme ve testlerdir. Bu kontroller, yangın, elektrik çarpması ve diğer elektrik kaynaklı kazaların önlenmesi için büyük önem taşır. Elektrik tesisatı periyodik kontrolleri genellikle şu adımları içerir:

 1. Görsel İnceleme: Kablolar, prizler, anahtarlar, sigortalar, panolar ve diğer elektrik bileşenlerinin fiziksel durumu gözle incelenir.
 2. İzolasyon Direnci Testi: Kabloların izolasyon direnci ölçülerek, yalıtımın yeterli olup olmadığı kontrol edilir.
 3. Topraklama Direnci Ölçümü: Topraklama sisteminin direnci ölçülerek, yeterli topraklama sağlanıp sağlanmadığı belirlenir.
 4. Kaçak Akım Testi: Elektrik devrelerinde kaçak akım olup olmadığı kontrol edilir.
 5. Devre Kontrolleri: Elektrik devrelerinin doğru çalışıp çalışmadığı, aşırı yüklenme olup olmadığı ve koruma cihazlarının işlevselliği test edilir.
 6. Termal Görüntüleme: Elektrik panoları ve bileşenleri, aşırı ısınma belirtilerini tespit etmek için termal kameralarla incelenir.
 7. Raporlama: Kontrol sonuçları, tespit edilen eksiklikler ve yapılması gereken düzeltmeler ayrıntılı bir rapor halinde sunulur.

Türkiye’de, elektrik tesisatlarının periyodik kontrolleri, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve ilgili TSE standartları çerçevesinde yapılmaktadır. Bu kontrollerin sıklığı genellikle yılda bir kez olarak belirlenmiştir, ancak tesisin özelliklerine ve kullanım şartlarına bağlı olarak daha sık yapılması gerekebilir. Periyodik kontrollerin düzenli olarak yapılması, elektrik tesisatlarının güvenli kullanımını ve uzun ömürlü olmasını sağlar.

Trafo Periyodik Kontrol

Trafo periyodik kontrolü, trafoların güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla belirli aralıklarla yapılan teknik inceleme ve testlerdir. Bu kontroller, trafo sistemlerinin yasal gerekliliklere ve standartlara uygunluğunu doğrulamak, arıza ve kesintilerin önüne geçmek için yapılır. Trafo periyodik kontrolleri genellikle şu adımları içerir:

 1. Görsel İnceleme: Trafonun genel durumu, yağ seviyesi, bağlantılar, izolasyon malzemeleri ve kabinler gözle incelenir.
 2. Termal Görüntüleme: Trafonun sıcaklık dağılımı termal kameralarla incelenerek, aşırı ısınma belirtileri ve potansiyel arızalar tespit edilir.
 3. Yağ Analizi: Transformatör yağının nem, asitlik, dielektrik dayanım ve diğer kimyasal özellikleri test edilerek, yağın kalitesi ve yalıtım özellikleri değerlendirilir.
 4. Elektriksel Testler: İzolasyon direnci, kısa devre empedansı, yük altında ve boşta çalışma testleri yapılır.
 5. Koruma Sistemleri Kontrolü: Aşırı akım, aşırı ısınma ve diğer koruma cihazlarının doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.
 6. Ses ve Titreşim Analizi: Trafonun çalışma sırasında çıkardığı sesler ve titreşimler analiz edilerek, mekanik arızalar ve gevşek bağlantılar tespit edilir.
 7. Raporlama: Kontrol sonuçları, tespit edilen eksiklikler ve yapılması gereken düzeltmeler ayrıntılı bir rapor halinde sunulur.

Türkiye’de trafo periyodik kontrolleri, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve ilgili Türk Standartları (TSE) çerçevesinde yapılmaktadır. Bu kontrollerin sıklığı genellikle yılda bir kez olarak belirlenmiştir, ancak trafonun kullanım yoğunluğuna ve işletme koşullarına bağlı olarak daha sık yapılması gerekebilir. Periyodik kontrollerin düzenli olarak yapılması, trafoların güvenli ve kesintisiz çalışmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlar.

Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrol

Basınçlı kaplar periyodik kontrolü, basınç altında çalışan kapların güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla belirli aralıklarla yapılan inceleme ve testlerdir. Bu kontroller, patlama, sızıntı ve diğer tehlikelerin önlenmesi için büyük önem taşır. Basınçlı kapların periyodik kontrolleri genellikle şu adımları içerir:

 1. Görsel İnceleme: Basınçlı kapların dış yüzeyi, bağlantı elemanları, flanşlar, contalar ve kaynak dikişleri gibi kritik bölgeler gözle kontrol edilir.
 2. Ultrasonik Kalınlık Ölçümü: Kap duvar kalınlığı ultrasonik cihazlarla ölçülerek, korozyon veya aşınma olup olmadığı belirlenir.
 3. Hidrostatik Test: Basınçlı kabın içi su ile doldurularak belirli bir basınç altında test edilir ve sızıntı olup olmadığı kontrol edilir.
 4. Basınç Testi: Çalışma basıncının üstünde bir basınç uygulanarak kapların dayanıklılığı test edilir.
 5. NDT (Tahribatsız Muayene) Testleri: Radyografik, manyetik parçacık, sıvı penetrant ve ultrasonik testler gibi yöntemler kullanılarak malzeme içindeki kusurlar tespit edilir.
 6. Emniyet Valfleri ve Koruma Sistemleri Kontrolü: Basınç emniyet valflerinin, manometrelerin ve diğer güvenlik cihazlarının doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.
 7. İç Kontrol: Basınçlı kabın iç yüzeyi, eğer mümkünse, iç muayene yapılır ve iç yüzeydeki korozyon veya hasar değerlendirilir.
 8. Raporlama: Kontrol sonuçları, tespit edilen eksiklikler ve yapılması gereken düzeltmeler ayrıntılı bir rapor halinde sunulur.

Türkiye’de, basınçlı kapların periyodik kontrolleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve ilgili Türk Standartları (TSE) çerçevesinde yapılmaktadır. Bu kontrollerin sıklığı genellikle yılda bir kez olarak belirlenmiştir, ancak kapların kullanım koşullarına ve işletme gereksinimlerine bağlı olarak daha sık yapılması gerekebilir. Periyodik kontrollerin düzenli olarak yapılması, basınçlı kapların güvenli kullanımını ve uzun ömürlü olmasını sağlar.

İskele Periyodik Kontrol

İskele periyodik kontrolü, inşaat ve diğer yüksek çalışma alanlarında kullanılan iskelelerin güvenli ve sağlam bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla belirli aralıklarla yapılan inceleme ve testlerdir. Bu kontroller, iskelelerin yasal gerekliliklere ve standartlara uygunluğunu doğrulamak, iş kazalarını önlemek için yapılır. İskele periyodik kontrolleri genellikle şu adımları içerir:

 1. Görsel İnceleme: İskele elemanlarının genel durumu, bağlantı elemanları, platformlar, korkuluklar, ayaklar ve diğer bileşenler gözle kontrol edilir.
 2. Yapısal Stabilite Kontrolü: İskelenin dikey ve yatay stabilitesi, uygun şekilde monte edilip edilmediği kontrol edilir.
 3. Bağlantı ve Ankraj Kontrolü: İskelenin bina veya yapı ile bağlantı noktaları ve ankraj sistemleri kontrol edilerek, güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olunur.
 4. Yük Kapasitesi Testi: İskelelerin belirtilen yük kapasitesini taşıyıp taşıyamayacağı test edilir.
 5. Aşınma ve Korozyon Kontrolü: Metal bileşenlerde korozyon, ahşap bileşenlerde çürüme ve genel aşınma belirtileri kontrol edilir.
 6. Platform ve Çalışma Alanları Kontrolü: Çalışma platformlarının sağlamlığı, kaymazlık özellikleri ve yeterli genişlikte olup olmadığı kontrol edilir.
 7. Emniyet Donanımları Kontrolü: Korkuluklar, merdivenler, güvenlik ağları ve diğer emniyet donanımları kontrol edilir.
 8. Raporlama: Kontrol sonuçları, tespit edilen eksiklikler ve yapılması gereken düzeltmeler ayrıntılı bir rapor halinde sunulur.

Türkiye’de, iskelelerin periyodik kontrolleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve ilgili Türk Standartları (TSE) çerçevesinde yapılmaktadır. Bu kontrollerin sıklığı genellikle kullanım sıklığına ve iskelenin bulunduğu ortam koşullarına bağlı olarak belirlenir, ancak genellikle her kullanım öncesi ve belirli periyotlarda yapılması önerilir. Periyodik kontrollerin düzenli olarak yapılması, iskelelerin güvenli kullanımını ve iş kazalarının önlenmesini sağlar.

Bursa Periyodik Kontrol Fiyatları

Bursa’nın en iyi OSGB ve İSG firmaları arasında yer alan Yönetim Akademisi markamız Bursa periyodik kontrol alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm desteğe ve hizmetlere Yönetim Akademisi ekibi olarak cevap vermeye hazırız!

450+
'den fazla projede yer aldık.

Bu da ilginizi çekebilir