Üçevler Mh. Ritim Sk. No:9/1-2 Nülüfer / BURSA
+902242491494
hd@yonetimakademisi.com.tr

Stratejik Planlama Danışmanlığı

Stratejik Planlama Danışmanlığı

Günümüzde kurumlarımız ‘farklı’ olabildikleri oranda hayatta kalabileceklerdir. Globalleşen dünyada ‘farklı’ olabilmek, ancak özgün stratejiler üretebilmekten geçmektedir. Kurumların etkin stratejiler üretmesi ise, kurum elemanlarının stratejik bilinç sahibi olmasından geçer.
Yönetim Akademisi Stratejik planlama Uzmanları kurumunuzda bu bilinci sağlayacak

Stratejik düşünce eğitimi ile stratejinin giderek artan önemi , şirketlerde stratejik düşüncenin ne olup, ne olmadığını ortaya çıkarılacak, şirket içinde stratejik düşüncenin öne çıkmasına engel olan şartları ortadan kaldıracaktır.

Strateji üretme aracı olarak stratejik planlamanın dünyada en çok kullanılan ve en çok fayda sağlanan yönetim aracı olduğu bilinmektedir.

Kurumlarınızda, stratejik planlama ve stratejik yönetimin faydalarını ortaya çıkarılacak, stratejik planlamanın safhalarını ve yapılması gereken analizleri tanımlanacak, strateji uygulama araçlarının etkin kullanımına ve şirket stratejilerinin oluşturulmasına destek sağlanacaktır.

 

Üst kademe yöneticilerin stratejik yönetim ve stratejik planlama konularındaki becerilerini artırılacak, şirket stratejilerini hazırlamalarına ve geliştirmelerine yardımcı olunacaktır, şirket stratejik planının hazırlanmasına destek verilmekte ve bu sayede rakiplere karşı rekabet avantajı sağlanması hedeflenmektedir.

Stratejik planlama danışmanlığı sayesinde , hem kurumumuzda stratejik düşünce sistemi ön plana çıkmış olacak , hem de kurumunuzun stratejik planı birlikte oluşturulmuş olacaktır.