AB Uygunluk Belgesi

CE (Conformité Européenne), Avrupa Birliği’nin ürünlerin güvenliği ve uygunluğunu denetlemek ve düzenlemek için geliştirdiği bir