Üçevler Mh. Ritim Sk. No:9/1-2 Nülüfer / BURSA
+902242491494
hd@yonetimakademisi.com.tr

Test ve Ölçümler

Ortam Ölçümleri

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı işletmelerin açılışında, ve işyeri hekimi ile iş güvenliği uzmanının tekrarını istemesi durumlarında işyeri ortam ölçümleri yaptırmasını zorunlu kılmıştır. Çalışma ortamında çalışanların zarar görmesini korumak işverenin kanuni görevlerinden biridir. Bu koruma işlevi ise ancak mevcut durumun tespitiyle gerçekleşebilir. Ortam Ölçümleri Çalışma ortamının mevcut durumunu belirleyerek, yapılması gerekenlerin Akredite raporlar ile sunulmasından ibarettir.

İşveren İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik gereğince Çalışma ortmanın standart hale getirmekle ve ortam ölçümlerini yaptırmakla görevlidir.

ortam-olcumu

Emisyon Ölçümleri

Sanayilerde, Maden Ocaklarında, Yakma Tesislerinde vb. işletmelerde “Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”ne göre ölçüm ve analizleri gerçekleştirmekteyiz. Ölçüm Konularımız;

 • Yanma Gazları (SO2,CO, CO2, NO, NOx(NO, NO2), O2)
 • Partikül Madde
 • İslilik
 • Uçucu Organik Bileşikler (VOC) ve Buhar Tayini
 • HF (Hidrojen Florür)
 • HCl (Hidrojen Klorür)
 • Hız, Nem, Sıcaklık, Baca Gaz Debisi
 • Ağır Metaller (Sb, As, Be, Cd, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, P, S)
 • PAH ( Polisilik Aromatik Hidrokarbonlar)
 • Formaldehit
 • H2S, NH3
baca-gazi-ve-ortam-analizi-1-1024x717

TOPRAKLAMA ve PARATONER ÖLÇÜMLERİ

“Topraklama Yönetmeliği”ne ve diğer yönetmeliklere göre topraklama ve paratoner vb. elektriksel ölçümleri yaparak, raporlamaktayız. Ölçüm konularımız;

 • Makine Elektriksel Teçhizat Kontrolü
 • Koruyucu Bağlantının Devre Devamlılığı
 • Yalıtım Direnci Ölçümü
 • Gerilim Deneylerinin Yapılması
 • Artık Gerilime Karşı Koruma
 • Elektromanyetik Alan Ölçümü
 • Topraklama Ölçümü
 • Paratoner Ölçümü
topraklamaa

CE ELEKTRİKSEL GÜVENLİK ÖLÇÜMLERİ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ülke içinde satışı yapılacak ve kullanılacak elektrikli teçhizat ve makinelerin CE markalamasının yetkili kurumlar tarafından yapılması gerekmektedir. Aynı şekilde bazı ülkelerde içine ürün kabulünde CE işaretini aramaktadırlar.

“Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik”, Makine Emniyeti Yönetmeliği” ve “LVD Yönetmeliği” ile elektrikli teçhizat ve makinelerin sahip olması gereken özellikler belirlenmiştir.

Yönetmelikler kapsamındaki ekipmanların elektriksel güvenlik ölçümleri TSE ve Avrupa standartlarına göre yapılmaktadır. Ulusal standartlar yönetmeliklerdeki emniyet koşullarını sağlaması durumunda kullanılabilmektedir.

ce-cok-fonksiyonlu-elektriksel-guvenlik-test-cihazi-1

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖLÇÜMLERİ

İşletmelerde makine, araç, ekipman, elektrik panosu üzerinde ve çalışma alanlarında enerji verimliliği ölçümlerini yaparak, raporlamaktayız. Ölçüm konularımız;

 • Bacagazı Analiz Cihazı ile Bacagazı Bileşenlerinin ve Sıcaklığının Ölçülmesi
 • Termal Kamera ile Sıcaklık Ölçümü
 • Ultrasonik Debimetre ile Borularda Hız ve debi Ölçümü
 • Buhar Kapanı Testleri
 • Enerji Analizörü ile Elektrik Enerjisi Analizleri
 • Sularda İletkenlik Tayini
 • İnfrared Sıcaklık Ölçerler ile Düşük ve Yüksek Sıcaklık Ölçümleri
 • Isıl Geçirgenlik Katsayısı Tayini
 • Mekanik Devir ölçümleri
 • Bağııl Nem ve Sıcaklık Ölçümleri
 • Lüksmetre ile Ortam Aydınlatması Ölçümleri
 • Ses Seviyesi Ölçer ile Gürültü Ölçümleri
 • Mekanik Titreşim Ölçümleri
enerji-verimliligi-ve-tasarruf