Üçevler Mh. Ritim Sk. No:9/1-2 Nülüfer / BURSA
+902242491494
hd@yonetimakademisi.com.tr

TPM Danışmanlığı

TPM (TOPLAM VERİMLİ BAKIM)


Adını İngilizce “Total Productivity Maintenance ” kelimelerinin baş harflerinden alır ve “Toplam Verimli Bakım veya Toplam Üretken Bakım” anlamına gelir. TPM’in temeli Amerika Birleşik Devletlerinde uygulanan Koruyucu Bakımdır (PM). Koruyucu Bakım (PM), Japan Institute of Plant Maintenance tarafından geliştirilerek 1971 yılından itibaren uygulanmaya başlanmış ve günümüze kadar evrilerek gelmiştir.

Yönetim Akademisi Uzman TPM Eğitimcileri ve danışmanları sayesinde kurumunuzda; hatasız, yüksek verimli ve her defasında müşteri istek ve beklentilerini karşılayan bir sitem kurulacaktır.

Bu Sistem Sayesinde:

 • Verimlilikler etkin şekilde ölçülüp değerlendirilecek,
 • Hedef gerçekleşme ve etkinlik ölçümleri yapılacak,
 • Periyodik bakımlar etkin ve verimli şekilde yönetilecek,
 • Önleyici bakım faaliyetlerinin düzenli şekilde yürütülebilmesi için otonom yönetim araçları sağlanacak,
 • Üretimden toplanan veriler doğrultusunda, bakım periyodları ve yedek parça ihtiyaçlarının hesaplanmasını sağlanacak,
 • Arızaların kök nedenlerini bulmaya yönelik metodolojik çalışmaları yapılacak,
 • Çalışanların nitelikleri ve problem çözme kabiliyetleri gelişecektir.

TPM Ödülü Alan 250 Fabrikanın Sonuçları Ortalaması

1 %
Prodüktivite Artışı
1 %
Makine Arızalarında Azalma
1 %
Ürün Hatalarındaki Azalma
1 %
Müşteri Şikayetlerinde Azalma
1 %
Bakım Maliyetinde Azalma
1 %
Yarımamul Stoklarındaki Azalma
1 %
Enerji Kullanımındaki Azalma

TPM SAYESİNDE

Yıllık Ortalama

Sıfır Kaza

ş Kazalarındaki Azalma (Sıfır Kaza)

sıfır kirlilik

Çevre Kirliliğindeki Azalma (Sıfır Kirlilik)

önerilerde artış

İşçi Önerilerindeki Artış (10 Kat)

Danışmanlık hizmetimiz JIPM usulü TPM 5S temelleri üzerinde yükselen 8 sütunla yapılandırılmıştır.

1-Kobetsu Kaizen

İnsan ve Makina veriminin sürekli yükseltilmesi

   • Maliyet/Kayıp matrisinin hazırlanması
   • Kaizen görevlerinin tanımlanması
   • Maliyet yapısının izlenmesi
   • Sonuçların konsolidasyonu

 

2-Otonom Bakım

Makina operatörlerinin kullandıkları makinaları iyi tanımalarını sağlamak

Organizasyona, ‘Benim Makinam’ prensibini benimsetmek

   • Otonom bakımın 7 adımını uygulama
   1. Temizlik ve Kontrol
   2. Karşı Tedbirler
   3. Geçici Standartların Oluşturulması
   4.   Eğitim ve Genel Kontrol
   5. Otonom Kontroller
   6. Standardizasyon
   7. Tam Otonom Bakım
   • Operatörlerin bakım becerilerinin geliştirilmesi
   • Operatörlerin proses becerilerinin geliştirilmesi

3-Planlı Bakım 

Arızaları Önlemek

Ekipman etkinliğini düşüren faktörlere karşı faaliyetleri yürütmek

   • Planlı Bakım sisteminin oluşturulması
   • OB ‘in desteklenmesi
   • Bakım veri toplama sisteminin oluşturulması
   • Bakım maliyetlerinin izlenmesi ve iyileştirilmesi

4-Kalite Bakım

Yerinde kaliteyi üretmek

Kalite yönetimini yürütmek

Kalite kayıplarını önlemek

   • Kalite yönetim sürecini geliştirmek
   • Müşteri şikayetlerini azaltmak
   • Hurda ve yeniden işlemi azaltmak
   • Paka Yoke’ i yaygınlaştırmak

5-Eğitim

Tüm çalışanların bilgi ve beceri düzeylerinin yükseltilmesi

   • Eğitim ihtiyaçlarını belirlemek
   • Eğitim politikalarını oluşturmak
   • Eğitim yerlerini oluşturma
   • Eğitim planlarının yürütülmesini sağlamak

6-Erken Ürün, Erken Ekipman Yönetimi

Yeni bir ürünü ya da yeni bir donanımı devreye alırken karşılaşılan kayıpların önlenmesi

   • R&D süreçlerinin geliştirilmesi
   • Donanım tedarik süreçlerinin geliştirilmesi
   • İşletmenin kurumsal kütüphanesinin oluşturulması

7-Ofislerde TPM

Ofislerde ve diğer destek süreçlerinde kayıpların önlenmesi

   • Ofislerde Otonom Bakımın 5 adımı
   • Ofislerdeki proseslerin iyileştirilmesi
   • Kaizen uygulamaları ile ofislerde kayıpların önlenmesi

8-Sağlık, İş Emniyeti, Çevre

Sağlıklı, emniyetli ve çevreye saygılı bir işyerini oluşturmak

   • Kazaların önlenmesi
   • Kaza risklerinin belirlenmesi ve giderilmesi
   • İş istasyonlarındaki ergonomik koşulları geliştirmek
   • Çevreyi kirletmemek
   • Enerji verimliliğini arttıracak faaliyetleri organize etmek